Veszélyességi piktogramok, veszélyjelek
2013/12/12 08:00
8061 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A veszélyes anyagok és készítmények jelzésére Magyarországon csakúgy, mint az Európai Unió többi tagországában kötelezően előírt szimbólumokat (piktogramokat) és veszélyjeleket (betűjeleket) használnak.

piktogram

Veszélyességi osztályok

A veszélyjelek betűi és szimbólumai az EU rendszere szerinti veszélyességi osztályokat jelképezik. A piktogramok még az idegen nyelvet nem értő vagy írástudatlan emberek számára is lényeges információkat képesek közölni a vegyi balesetek megelőzése céljából. Valamennyi szimbólum narancssárga alapon, fekete rajz.

SzimbólumVeszélyességi osztályAngol megnevezés
eu-e
robbanásveszélyes (E)explosiv
eu-f
égést tápláló, oxidálószer (O)oxidizing
eu-t
mérgező (T)toxic
eu-t
erősen mérgező (T+)very toxic
eu-f
könnyen gyulladó (F)highly flammable
eu-f
rendívül gyúlékony (F+)extremely flammable
eu-c
maró (C)corrosive
eu-x
ingerlő (Xi)irritant
eu-x
ártalmas (Xn)noxious
eu-n
környezetre veszélyes (N)environmental danger

A vegyszer gyártójának a tároló edényen kötelező feltüntetni a veszélyt jelölő piktogramokon kívül R (Risk) és S (Safety) mondatokat.

R mondatok

Az R jelzés a felhasználás során várható veszélyeket, kockázatot (pl. tüzet okozhat, levegőn öngyulladó, belélegezve ártalmas) fejezi ki. Az R utáni számsor, majd a kockázatot jellemző mondatok szerepelnek.

S mondatok

Az S jelzés a veszélyes anyagok használata során követendő biztonsági tanácsokat (pl. elzárva tartandó, kerülni kell az anyag szembejutását) jelenti.

A vegyszerforgalmazók, gyártók a termékeik biztonsági adatlapjait, amelyeken többek között az R és S mondatok is szerepelnek, nyilvánosságra hozzák. A biztonsági adatlap tartalmi és formai követelményeit a REACH rendelet szabályozza.

Nézzünk egy példát a biztonsági adatlapon szereplő R és S mondatokra:

Ecetsav különböző koncentrációjú oldatai:

10 %-os oldat96 %-os oldat99 - 100 %-os oldat

R mondatok:
36/38: Szem- és bőrizgató hatású.

S mondatok:
1/2: Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
23. :2 A keletkező gőzt nem szabad belélegezni.
26: Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.
45: Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

R mondatok:
35: Súlyos égési sérülést okoz.

S mondatok:
1/2: Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
23. :2 A keletkező gőzt nem szabad belélegezni.
26: Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.
45: Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

R mondatok:
10: Gyúlékony.
35: Súlyos égési sérülést okoz.

S mondatok:
1/2: Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
23. :2 A keletkező gőzt nem szabad belélegezni.
26: Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.
45: Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

További érdekes oldalak

Siegler Gábor cikke