Az idegen nyelvi kompetencia fejlesztő nyelvi nyári táborok támogatása
2013/06/11 15:04
1076 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Az idegen nyelvi kompetencia fejlesztését segítő idegen nyelvi nyári táborok támogatására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011-2012. évi cselekvési programjáról szóló 1373/2011. (XI. 8.) Korm. határozat, illetve a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (jogutód: Nemzeti Munkaügyi Hivatal), a Támogatáskezelő és az OFI között létrejött MPA-KA-1/2011/NTP. számú Támogatási szerződés alapján nyílt pályázatot hirdet az idegen nyelvi kompetencia fejlesztését segítő idegen nyelvi nyári táborok támogatására.

A pályázat szakmai indoklása

A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása. A 2011-2012. évi cselekvési program II. 3. pontja értelmében"Támogatni kell pályázati úton, a helyi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati, egyházi és civil fenntartású, óvodai, általános iskolai és középiskolai, kollégiumi, diákotthoni tehetségsegítő műhelyeket." Ehhez kapcsolódik a jelen pályázati felhívás, amelynek célja olyan intézményen kívül megvalósuló gazdagító programok megvalósítása, amelyek kiegészítik az intézményben folyó idegen nyelvi tehetséggondozást.

A Nemzeti Alaptanterv (110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet) meghatározza a nyelvtanulás célrendszerét, amely többek között magában foglalja a kommunikatív kompetencia valamint a célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztését. A pályázat ezen túl kívánja a nyelvi kompetenciát fejleszteni.

1. A pályázat célja, a támogatandó tevékenységek köre

1.1. A pályázat célja

Intézményen kívüli idegen nyelvi tehetséggondozó programok megvalósításának támogatása
Idegen nyelvet tanító pedagógusok szakmai együttműködésének, módszertani kultúrájuk fejlődésének támogatása
Olyan idegen nyelvi tehetséggondozó programok megvalósításának támogatása, melyek révén a nyelvtanulók megismerik és megértik a célnyelvi ország kultúrájának és hagyományainak jellegzetességeit és fejlődik a célnyelvi műveltségük és interkulturális kompetenciájuk
Intézmények közötti együttműködés támogatása, mely együttműködésben iskolán kívüli idegen nyelvi programok valósulnak meg

1.2. A támogatandó tevékenységek köre

Idegen nyelvi kompetencia fejlesztését elősegítő nyári tehetséggondozó tábor szervezése és megvalósítása, amelynek időtartama legalább 5 nap és amelyen legalább 15 tanuló és 5 tanulónként ajánlottan 1 pedagógus vesz részt Idegen nyelvet tanító pedagógusok módszertani kultúráját gazdagító műhelyfoglalkozások megvalósítása a nyelvtanítás iskolán kívüli módszereinek és alternatív nyelvtanulási módszerek megismerése céljából
Anyanyelvi tanárok bevonása a nyári idegen nyelvi tábor programjának megvalósításába az idegen nyelvi kommunikáció gyakorlása és a kulturális ismeretek bővítése céljából
Az idegen nyelvi tehetséggondozáshoz kapcsolódó és azzal együtt megvalósuló nyári kulturális és sportprogramok tervezése és megvalósítása.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 50 000 000 Ft, azaz ötvenmillió forint a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének ab) pontja szerinti a Munkaerő-piaci Alapnak a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 9. § (2) bekezdésének f) pontja szerinti, a képzési alaprész tárgyévi eredeti bevételi előirányzata három százalékának megfelelő pénzügyi keret, amely a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. sz. melléklete szerint a XX. EMMI fejezet 20/4/5 Nemzeti Tehetség Program elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton ténylegesen rendelkezésre áll.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája

A pályázaton legalább 1 000 000 Ft, illetve legfeljebb 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

  • Kiíró: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
  • Határidő: 2013.06.24
  • Érvényes: 2013.06.24
  • Tárgymutató: idegen nyelvi nyári táborok támogatása / NTP-INYK-MPA-12
  • Pályázhat: Hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül óvoda, általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, alapfokú művészeti iskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, nevelési-oktatási intézmény, kollégium, pedagógiai szakszolgálati intézmény, pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény

További információk itt!