Diákigazolvány időben
Sulinet
2012/09/03 13:59
1025 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A korábbi évekhez képest 2012 augusztusáig kevesebb diákigazolvány igénylés érkezett az Oktatási Hivatalhoz. A jogszabályi rendelkezések, illetve az igénylési folyamat változásai miatt valószínűsíthető, hogy sokan szeptember-október hónapokban nyújtják majd be az igénylésüket. Annak érdekében, hogy minden érintett időben megkapja az igazolványát, a diákok (és szüleik), a hallgatók, a köz- és felsőoktatási intézmények valamint a hivatalok hatékony együttműködésére van szükség.

diak_igazolvany_1_520 Idén januárban megváltozott az elektronikus diákigazolvány igénylés folyamata. A diáknak vagy hallgatónak először az okmányirodában kell elkészíttetnie az igazolványhoz szükséges fényképet, valamint rögzíttetnie az aláírás-mintáját. Ezután jeleznie kell az oktatási intézmény felé a diákigazolvány iránti igényét, valamint be kell fizetnie az ehhez kapcsolódó díjat. A befizetett összegeket az intézmények nem egyenként, hanem több igénylésről közösen kiállított elektronikus számla alapján utalják tovább az Oktatási Hivatalnak.

A Nemzeti Egységes Kártyarendszer előírásai szerint az új típusú, elektronikusan beküldött diákigazolvány igénylések adatai, valamint az igénylésekhez kapcsolódó dokumentumok feldolgozása és a diákigazolványok kibocsátása folyamatosan zajlik. A feladat ellátásában az oktatási igazolványokról szóló kormányrendeletben nevesített szereplők vesznek részt.

A köz- és felsőoktatási intézmények 2012 augusztusáig közel 154 000 db elektronikus diákigazolvány igénylést továbbítottak, amelyet az adatfeldolgozást végző Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. egységesítve és hiánytalanul továbbított az Oktatási Hivatal felé. Ezekből azonban a Hivatal 30 000-et a személyes adatok hibája miatt nem tudott befogadni, ezek a hiba megjelölésével visszakerültek az oktatási intézményekhez. Az elkészült igazolványokat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) kézbesíti a tanulóknak és hallgatóknak. Mindeddig közel 68 000 db diákigazolvány került kiküldésre.

Az Educatio-nál készült statisztika alapján a beadott igénylések száma elmarad a korábbi években tapasztalt mennyiségtől, így várható, hogy nagyrészük szeptember-október hónapban érkezik majd be a közoktatási tanévkezdés miatt, illetve, mivel a 2012 általános felsőoktatási felvételi eljárásban a jogszabályi rendelkezések alapján megszűnt a diákigazolvány igénylés lehetősége, idén a felsőoktatási hallgatók is csak a beiratkozás után – szeptember folyamán – kérhetik az igazolványuk kiállítását.

A változásokról az Oktatási Hivatal folyamatosan tájékoztatta és tájékoztatja az érintett köz- és felsőoktatási intézményeket. Az elektronikus diákigazolvány igénylések benyújtásához szükséges tájékoztató levelek, az igénylés folyamatábrája és egyéb információs dokumentumok megtalálhatók a www.diakigazolvany.hu oldalon, amely többek között a leendő diákigazolvány tulajdonosnak is segítséget nyújt.