Kihívás2003 - egy verseny amely valóban kihívás volt...
Abonyi-Tóth Andor
2003/09/04 00:00
874 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Neumann János születésének centenáriumi eseménysorozatába illeszkedőan került megrendezésre a Kihívás2003 nevű országos diákvetélkedő. Cikkünkben az ELTE TEAM labor és az NJSZT által szervezett verseny célkitűzéseiről és eredményeiről számolunk be.

A verseny témaválasztásának Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozási előkészületei adtak különös aktualitást: az Internet mint didaktikai, a felnövekvő korosztály információs társadalomba való beilleszkedését segítő, napjainkban egyre inkább teret hódító - és ezért sem mellőzhető - eszköz jelent meg.

A verseny célja

  • országos mozgalom keretében játékos, mégis komoly versenyfeladatokon keresztül, az Internet adta lehetőségeket kihasználva megismertetni az Európai Unió országait, azok népeit, kultúráját, művészetét ...
  • a legfogékonyabb, és a(z információs) társadalomba most beilleszkedő korosztály számára segítséget nyújtani a világháló ésszerű és hatékony használatához, az információrengetegben való eligazodáshoz, tárgyi tudásuk gyarapításához, problémamegoldó készségük fejlesztéséhez, nem utolsó sorban pedig ahhoz, hogy a diákok (és tanáraik) játszva sajátítsák el a hatékony csapatmunka fortélyait, a hatékony csapatmunka eredményességéhez;
  • a diákok (és tanáraik) számára példát adni arra, hogy az Internet és az alkalmazói programok által nyújtott lehetőségek az iskolai feladatok témaköreiben hogyan járulhatnak hozzá az alkotó tanulás és problémamegoldó kultúra kialakításához.

A kezdeti lépések

Szervezők

A vetélkedő előzményként a szűkebb körben meghirdetett és lejátszott Kihívás2002 "Ismerd meg Magyarországot az Interneten keresztül" verseny tekinthető.

A Kihívás2003 megszervezése 2002 nyarán vette kezdetét. A feladatok kidolgozását sok éves szakmai és didaktikai tapasztalatok alapján, a versenyzők életkori sajátosságait és a technikai eszközök nyújtotta lehetőségeket egyaránt figyelembe véve, Turcsányiné Dr. Szabó Márta vezetésével több negyed-, ötödéves és PhD hallgató végezte. Az akkor Európai Unióhoz tartozó országokkal kapcsolatos kérdések és hozzájuk tartozó válaszok megkeresése, majd azok megszűrése, pontosítása és a végső kérdések pontos megfogalmazása, a megoldás-sablonok létrehozása több hónapos kemény, de élvezetes munkát jelentett mindenkinek.

A verseny próbája is az evés, azaz egy tesztjáték, melyen a leendő informatika tanárok vettek részt. Természetesen jóval kevesebb idő alatt kellett teljesíteniük, és minél több észrevétellel segíteniük a végleges "megjelenítést". Eközben az NJSZT is megtalálta a verseny védnökeit,és támogatóit: a vetélkedőt Sulinet Express program keretében az Oktatási Minisztérium támogatta és védnökként üdvözölhettük Dr. Magyar Bálint oktatási minisztert; Mr. Jürgen Köppent, az Európai Bizottság Magyarországi Delegációjának vezetőjét és Hámori József professzort, az MTA alelnökét, a Magyar Unesco Bizottság elnökét.

A verseny

A diákvetélkedőt hazai és határainkon túli magyar 6-8-12 évfolyamos általános iskolák, valamint a 6 és 8 évfolyamos középiskolák 10-14 éves diákjai számára írták ki. Minden iskolából egy 5 fős csapat jelentkezését fogadtuk el. A feladatokat igyekeztünk úgy kialakítani, hogy minél több segítséget kelljen a csapatoknak igénybe venniük: egész környezetüket (iskolai osztálytársaikat, tanáraikat, szüleiket, barátaikat is) be kelljen vonniuk ahhoz, hogy helyes megoldásokat, válaszokat tudjanak adni a kérdésekre.

A jelentkezési idő és az I. forduló alatt közel 100 csapatot regisztráltunk, akik három (4-4 hetes), más-más típusú feladatokat és célokat kitűző fordulóban vehettek részt.

I. forduló

Az I. fordulóra 2003. február 3-a és 28-a között került sor. Itt az Európai Unió országainak irodalmi, történelmi, zenei, gasztronómiai, matematikai, stb. érdekességeivel kapcsolatos ösztönző-kihívó kérdéssor megválaszolására került sor. A válaszokat az Interneten vagy könyvtárban kellett megtalálni és minden esetben pontos forrásmegjelöléssel internetes űrlapokon keresztül kellett elküldeni. A pontozás során nem csak a válaszok helyessége, de a megadott források pontossága és a beküldés gyorsasága is sokat számított.

A kérdések célja ebben a fordulóban a játékos, nem-formális tanulási élmény megvalósítása, élvezetes tanulási szituáció kialakítása volt az életkori sajátságoknak megfelelő feladatkitűzéssel. A feladatmegoldás algoritmusai alkalmazhatók az életben előforduló problémamegoldásokra, a problémamegoldó kritikus gondolkodás fejlesztésére. A vetélkedő, jellegénél fogva segített a projekt-jellegű hatékony összmunkára való készség elsajátításában, és fejlesztette a diákok eszközhasználati és problémamegoldó képességét is.

A fordulót követően több visszajelzést is kaptunk arról, hogy milyen nehéz volt elfogadni a csapatot támogató tanároknak, szülőknek, hogy nem tudják a választ egy-egy esetleg szakmájukba vágó kérdésre, és valóban milyen nehéz kiszűrni az információ-tengerből a helyes és pontos adatokat, információkat.

A forduló során óriási lelkesedést tapasztaltunk: a résztvevő csapatok tréfás megoldásokat, verseket, esetleg az egyes válaszokkal kapcsolatos érdekességeket (amikre mi nem is kérdeztünk rá) küldtek el nekünk levélben. Ezeket igyekeztünk külön is értékelni, és a verseny oldaláról nyíló galériában hamarosan szerepelni fognak.

II. forduló

Egy kérdés az 1. fordulóból

Az I. forduló értékelési szakaszát követően, 2003. március 17. és április 10. között került sor a II. fordulóra, ahova a csapatok közel fele (48 csapat) jutott be. Ekkor már minden csapat egy-egy, a számára előre kisorsolt Európai Uniós országgal kapcsolatos adatokat kellett begyűjtsön és elemezzen, valamint az azok közötti összefüggéseket értelmezze. Természetesen itt is fontos volt mind a forrásmegjelölés, mind a gyorsaság a válaszok pontossága mellett.

Ebben a fordulóban lényegesen és láthatóan javult a források megadása. Nehézséget inkább az úgynevezett bónusz (nem kötelező) feladatok okoztak, melyekben a hangsúly a kapott adatok és információk elsősorban gazdasági jellegű elemzésére esett.

III. forduló

A harmadik, döntő fordulóban (2003. április 28 - május 23.) a továbbjutó 15 csapat feladata volt az első két forduló során összegyűjtött adatok szintéziseként egy adott ország gondolati térképét HTML hiperlinkes oldalakon megalkotni. Mindehhez egy rövid prezentációt kellett csatolniuk, amely programot kínál egy ötnapos országlátogatásra.

Az elkészült oldalak mind tartalmilag, mind technikai megjelenésükben igen színvonalasak lettek, és ismét magunk is elcsodálkozhattunk a résztvevők kreativitásán, tudásán és ötletességén.

A fordulók kérdései és válaszai, valamint a III. forduló során készült oldalak jelenleg is (és reméljük minél tovább) elérhetőek a Kihívás2003 oldalán.

Kommunikáció

Feladat a 2. fordulóból és egy pályamunka a 3.fordulóból

A verseny során több irányból is vártunk és kaptunk visszajelzéseket. Két e-mail cím (egy központi és egy GYIK), telefon és természetesen vendégkönyv állt a résztvevők szolgálatára, mely mögött egy egész stáb próbált minél gyorsabban válaszolni, illetve reagálni az esetleges problémákra.

Az eredmény és kihirdetése

2003 júniusában eljött az a nap is, amikor megszülettek az eredmények és az NJSZT szervezésében egy előzetes eredményhirdetést tartottunk a Természettudományi Múzeumban. A nyertes csapatok és jutalmuk megtalálhatók a honlapunkon.

Az ünnepélyes eredményhirdetés a Neumann Kongresszus keretei között 2003. októberében kerül sor. Mind a visszajelzéseket, mind a verseny kezdetén és végén kért kérdőíveket és gondolati térképeket teljes értékelésnek vetjük alá. Tapasztalataink kutatásainkat építik (szépítik) és pontosítják, és több tudományos publikációt is igyekszünk hamarosan ezekről is megjelentetni.

Még egyszer köszönjük minden résztvevő csapatnak és az őket támogatóknak munkájukat, részvételüket és visszajelzéseiket a versennyel és a munkánkkal kapcsolatban, valamint az NJSZT-nek hogy támogatta a verseny megszervezését.

Reméljük, nemcsak nekünk okozott szép napokat a verseny, és hisszük, hogy nemcsak mi profitáltunk belőle szellemi téren, kutatásainkban. Örülnénk annak, ha a versenyen kívül is sok látogatót vonzana oldalunk, és értékes visszajelzéseket kapnánk a versenyről, illetve az oldalról.

Linkek