Népi mesterségek tábora – Parais István koreográfus vezetésével
2015/02/09 08:43
597 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébet-tábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja. A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.

agyagozas-

Pályázók köre:
Alapfokú közoktatási intézmények.

Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 10 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött gyermek.

A tábor helyszíne és ideje:
Erzsébet Tábor Balatonberény (6 nap, 5 éjszaka)
2015. augusztus 2-7.
2015. augusztus 9-14.
2015. augusztus 16-21.

Résztvevők maximális létszáma:
Turnusonként legfeljebb 60 gyermek, összesen 180 fő.

Kézműves tevékenységi körök, csoportokba történő jelentkezés:
Az részt vevő gyermekek 4 önálló kézműves tevékenységi körben vesznek részt a tematikus foglalkozásokon (15 fő/turnus/tevékenységi kör).

Tanulható mesterségek és a vezetőik:

 • faművesség - Magyar Hagyományőrző Faművesek (Hagyárosbörönd);
 • mézeskalács készítés - Vértes Ildikó (Kőszeg);
 • agyagművesség, nádazás - Horváth Attila (Gencsapáti);
 • ékszerkészítés, játékkészítés - Molnár Zsuzsanna (Kapuvár).

Általános pályázati feltételek:

 • Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet;
 • Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
 • A pályázó intézmények kizárólag 5 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak;
 • Minden pályázó 5 fős gyermekcsoport mellé egy kísérő személy részvételét kell biztosítani. A pályázaton való részvétellel a kísérő vállalja, hogy a kedvezményezett csoport kísérőjeként kizárólagosan látja el a gyermekek felügyeletét, illetve segíti a tábori programokon való részvételüket, valamint folyamatosan együttműködik a tábor vezetésével;
 • A pályázó gyermekcsoportot kísérő személy - más-más időpontokban - több csoporttal is pályázhat;
 • A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott, a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket aláírt, digitalizált formában kell feltölteni a pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg, JPEG / PNG-formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben;
 • Ugyanazon kedvezményezett (gyermek) csak egy tematikus, vagy egy általános pályázat keretében juthat az Alapítvány által nyújtott támogatáshoz;
 • A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb 2015. március 20. napján 24:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek;
 • A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;
 • A hibásan, hiányosan, vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött, és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek;
 • Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
 • Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
 • A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el;
 • A pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való maradéktalan megfelelés esetén - a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig - a pályázatok automatikusan kedvező elbírálásban részesülnek. A pályázatok elbírálására 2015. március 30. napjáig kerül sor. Az elbírálást követően a pályázók a pályázati adatlapon rögzített e-mail címre kapnak értesítést az elbírálás eredményéről, legkésőbb 2015. március 30. napjáig;
 • A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki a tábor helyszínére történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire;
 • A pályázati támogatásban részesülő gyermekeknek TAJ-kártyájukat, valamint a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető, a szülő/törvényes képviselő által aláírt, az egészségi állapotukról szóló nyilatkozatot - amely a táborozás megkezdését megelőző négy napnál nem lehet régebbi - magukkal kell vinniük a táborozásra.

További részletek.