Szemlélőből Szemtanú – iskolai erőszakot megelőző/kezelő programban ingyenes részvétel
2015/05/27 08:57
802 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Boldogságban Felcseperedni Alapítvány / Egycsónakban Ifjúsági Mentálhigiénés Szolgálat pályázata oktatási intézmények részére.

bantalmazas

Pályázók köre: budapesti általános iskolák

Pályázat tárgya: A Norvég Civil Támogatási Alap által finanszírozott "Szemlélőből Szemtanú - Mentál Média Műhely kamaszoknak az iskolai kortársbántalmazásról" elnevezésű programban való ingyenes részvétel.

A projekt célja, hogy megváltoztassa az iskolai kortársbántalmazások során szemlélőként jelen lévő fiatalok magatartását, bátorítva őket aktívabb fellépésre, beavatkozásra. Célunk felhívni a figyelmet az iskolai kortársbántalmazás (gyűlöletbeszéd, verekedés, kiközösítés...) elleni fellépés fontosságára, egy erőszakmentes iskolai légkör kialakítása, a pedagógusok kompetenciájának növelése.

A projekt elemei:

  • Workshop tanároknak (1 nap),
  • Helyzetfelmérés az osztályokban az iskolai erőszakról (kérdőív),
  • Mentál Média Műhely (3 db ismeretátadó videó készítése 10 fő 7-8. osztályos diák bevonásával),
  • Az elkészült videók felhasználásával interaktív órai foglalkozások a felső tagozatos osztályokban,
  • Bullying-ellenes zárónap az iskolában

A projekt időtartama: 8 hónap (2015. szeptember-2016. március)

A projekt várható hatása:

  • a fiatalok beavatkozási hajlandósága nő
  • a pedagógusok és a diákok bullyingra vonatkozó tudása bővül
  • biztonságosabb/barátságosabb iskolai légkör alakul ki.

Támogatás mértéke: 100% (Az intézményt költség nem terheli.)

Pályázat benyújtásának módja:
Jelentkezni az elektronikusan kitöltött, aláírt, lepecsételt jelentkezési lap (kérdőív, nyilatkozat) benyújtásával lehet, melyet szkennelt formában kérünk megküldeni az egycsonakban@gmail.com címre.
A jelentkezési lap az alábbi linken érhető el.

Pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 15.
Pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 17.

További információk:
http://www.egycsonakban.hu
Tel.: 06-20-588-4459

Forrás.