Művészetek

Írói fogások

Írói fogások

„Nem történik benne semmi, csak az, hogy egy ember megeszik egy halat” – mondta Krúdy Szindbád című írását átolvasva egy nyomdász. Valóban csak ennyiről szólna Krúdy és a magyar irodalom többi, evéssel kapcsolatos műve? Mi mindent jelenthet egy étel, egy étkezés az irodalmi szövegben? Segít-e egy regény megértésében, ha tudjuk, hogy mit vacsorázott a főhős?

1 éve
Új segédanyagok kortárs művek tanításához

Új segédanyagok kortárs művek tanításához

Update! – Négyről ötre szaporodott az Aegon-díj honlapjáról letölthető (2016-os) tananyagok száma.

1 éve
Jubileumi videó pályázat

Jubileumi videó pályázat

A Magyar Shakespeare Bizottság felhívása középiskolásoknak.

1 éve
A kategória cikkei
Kocsis Imre, a szivárványkaszás

Kocsis Imre, a szivárványkaszás

Makóisága mélyen él a lelkében. Hű maradt ö-ző nyelvjárásához, megújulásának korszakai, a kulcslyuk- szimbólumrendszer éppúgy gyermekkori élményből táplálkozott, mint a kaszasuhintással összefüggő képsora. Az Arany János utcai postás fia álmaiban magosra suhintott kaszájával; megérinteni az elérhetetlent. A kasza az égen húz ívet, és az ív nyomán szivárvány keletkezik. A kamaszkori ábránd, az aurea aetas beteljesült, festőnk szivárványkaszás lett, legmerészebb álmait is megvalósította.
11 hónapja
Sík Sándor Marosfőn III.

Sík Sándor Marosfőn III.

Miként már leírtam, Sík Sándor 1941 és 1944 között négy alkalommal töltötte a nyári hónapokat a kis székely faluban (amelyet akkor még nem szálltak meg a nyári vendégek), igazi otthonra és menedékre talált, járta a hegyeket és völgyeket, amelyeket idehaza is, turistaként, cserkészvezetőként rendszeresen felkeresett, ismerkedett az emberekkel, nem csak székely-magyarokkal, román parasztokkal is, voltak barátai a helybéli katolikus papok között, gyönyörködött a havasokban és a rétekben, figyelte az erdő állatait és persze az ég csillagait. Ez a béke nem lehetett tartós és zavartalan, néhány nyári hónap kegyelmi ajándéka volt csupán. Ezt a kegyelmi ajándékot örökítették meg a marosfői költemények, amelyekben a természet és a falusi élet egyszerű örömei mellett, az idő haladtával mind több szorongást keltve kaptak hangot a háborús tapasztalatoktól meggyötört emberek szorongásai, vívódásai is. A marosfői verseket a budapesti Szent István Társulat gondozásában 1945-ben közre adott Győzöd-e még? című kötet, majd az ugyanott, Jelenits István munkája nyomán 1976-ban Sík Sándor összegyűjtött versei című életmű-gyűjtemény, végül a már említett, 2006-os Vízözön előtt című verseskönyv adta közre.
11 hónapja
Sík Sándor Marosfőn II.

Sík Sándor Marosfőn II.

De térjünk vissza Sík Sándor marosfői verseihez. Ezek a költemények, miként ezt korábban szóba hoztam, a Szociális Testvérek női szerzetesrendjének marosfői házában születtek, ahol Észak-Erdély és a Székelyföld visszatérése után (1941 és 1944 között) a neves költő és tudós összesen négy alkalommal töltött el hosszú heteket: ott talált nyugalomra és békére a háborús megpróbáltatások idején. Mondjuk meg, nem csak a háborús tapasztalatok: a magyarság százezreinek értelmetlen halála, az országos nélkülözés és később Erdély sorsának mindinkább érzékelhető kilátástalansága tette próbára a marosfői remetét, hanem személyes helyzetének alakulása is. Sík Sándor sokakkal, közöttük néhány piarista szerzetestársával ellentétben korán felismerte azt, hogy a háborús részvétel milyen súlyos veszedelmekkel járhat a magyar nép számára. Rónay László kitűnő monográfiája (Sík Sándor, 2000) idézi azt az 1938. december 19-én Raffaeli Raffaela szerzetes nővérnek szóló levelet, amelyben Sík Sándor a maga szorongásairól ad számot. „A történelem – szól a levél – most igazán az idegeinkben dolgozik. A kétszeri, hajszálon múló háborús veszedelem, az elnyúló, félbemaradó, kiújuló, megalázó tárgyalások, a magyar társadalom kétségbeejtően éretlen viselkedése, a kormány három fronton való élet-halál küzdelme, az egyre növekvő, egyre butább és egyre aljasabb nyilas izgatások – persze mindez az Egyetemen belül is, nyugtalanság, tüntetések, verekedések stb., stb. –, mindez éppen nem volt alkalmas az elmélyedésre.” 1
11 hónapja
Hozzáállás és motiváció a zeneoktatásban

Hozzáállás és motiváció a zeneoktatásban

Korunk fokozódó követelményei szükségszerű reformokat kívántak egész oktatásrendszerünkben. Mindez nem kerülte el a zeneiskolákat sem. Úgy tűnik, e területen a tananyag konkrét emelése helyett a zeneoktatás szemléletmódosítása lett volna célszerűbb.
11 hónapja
Plohn József (1869–1944) és üvegnegatívjai

Plohn József (1869–1944) és üvegnegatívjai

Plohn Illés (Plohn József édesapja) 1868-ban alapította Hódmezővásárhelyen fényképészeti és festészeti műintézetét. Plohn Józsefet néprajzi tárgyú felvételek készítésére a Kossuth-díjas néprajzkutató Kiss Lajossal való barátsága ösztönözte. Ilyen tárgyú felvételeinek száma több mint háromezer volt, melyek közül 1635 darab 18x24-es, illetve 13x18-as lemez került a Tornyai János Múzeum tulajdonába, s így maradt fenn az utókor számára.
11 hónapja
Takács Győző művésztanár

Takács Győző művésztanár

Szegeden született, de családjuk korán a fővárosba költözött. Ott mozgásban volt akkor körülötte minden. Folyt a háború nyomainak eltávolítása; a rossz és a jó, csüggedés és akarás ötvöződött benne. Az építészet vonzotta, ezért az Ybl Miklósról elnevezett építőipari szakközépiskolában tanult, érettségizett. Lelkes István tanárának rajzai és művészettörténeti órái keltették föl benne a művészet iránti érdeklődést. Közben színjátszó csoportoknak díszleteket készített, járt a dzsesszstúdiókba is, kereste a belső igényeinek megfelelő utat. A Derkovits Képzőművészeti Körben Barcsay Jenő és Sikota Győző is oktatója volt. A képzőművészeti főiskolára nem sikerült bejutnia. A csalódottságot, tanácstalanságot küzdelem, akarás váltotta föl. Végül a szegedi tanárképző főiskolán folytatta tanulmányait, az itt eltöltött évek kárpótolták mindenért. Elejében sokat küszködött a középiskolából hozott műszaki szemléletével, amely ki-kiújult munkáin. Szegeden megismerkedett valamennyi művészeti technikával, különösen a grafika vonzotta. Fischer Ernő és Vinkler László tanítványaként 1961-ben végzett. Példaképeinek tekintette őket.
12 hónapja
Pethő János, a naiv őstehetség

Pethő János, a naiv őstehetség

Őszinteség és nyíltság, módfölötti szerénység és önzetlen segítőkészség, tiszta gyermeki világ és mélységes emberség jellemezte. Mindez lényéből folyt, ezek belső lelki tulajdonságai voltak. Távol állt tőle a modorosság, a külső máz, a kötelező udvariassági formaság. Lelki tulajdonsága volt a jóság, a mások megbecsülése. Mindig arra törekedett, hogy hasznossá tegye magát. A művészi készsége mellett ez a gyermekdeden tiszta embersége és habitusa tette igazán naiv művésszé.
12 hónapja
Loós János, a sokoldalú művésztanár

Loós János, a sokoldalú művésztanár

A kiváló művésztanár emlékét Makón már jobbára csak tanítványai őrzik, pedig itt még a tanári munka mellett jutott ideje a művészi alkotó tevékenységre is.
1 éve
Juhász István festő-restaurátor

Juhász István festő-restaurátor

Tehetségét szüleitől örökölte, akik számon tartott autodidakta festők voltak. Édesanyja a Hézső Ferenc vezette szakkörben eredményesen dolgozott, édesapja szobafestőként a görög katolikus templomban a Gróh István által tervezett fölnedvesedett szekkókat javította ki.
1 éve
Imre Mariann szakrális térkompozíciói

Imre Mariann szakrális térkompozíciói

Édesanyja művészi hajlammal megáldott asszony volt, hobbi szinten maga is festegetett. A művelődési házban Hézső Ferenc vásárhelyi festőművész vezette képzőművészeti szakkör tagjaként kiállításokon is szerepelt. Beteljesülhetetlen vágyait próbálta megvalósítani leánya nevelésében. Az általános iskola negyedik osztályának elvégzése után a Makó vonzáskörzetéhez tartozó Medgyesbodzásról beköltöztek a Maros-parti városba. Tudomást szereztek arról, hogy a Szent István téri iskolának kiváló művésztanára van, ezért ide íratta be kislányát. Jámborné Balog Tünde, mint egyik legtehetségesebb tanítványra emlékezik vissza.
1 éve
1234567 / 60

Csoportot ajánlunk

Kapcsolódó linkek

hg.hu Online magazin az építészet, design és környezetkultúra témakörében.
MANDA - Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet honlapja Filmhírek, ajánlók, plakátok, fotók, programok, archívum.
Kreatív Művészet Kreatív ötletek, fotók, videók minden témában a dekorációtól a street artig.
Művész-világ.hu Hasznos információk, érdekességek a film, a színház, a zene, a tánc, az irodalom és a képzőművészet témakörében.
Napvilág.net Kulturális hírportál és online magazin.