A FOCAL projekt
Farkas László
2003/11/08 08:56
602 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Új kezdeményezés az önálló tanulás segítésére

A jelenlegi Európai társadalmi-gazdasági trendeknek az egyéni tanulást előtérbe helyező felnőttképzési politika felel meg. Az önálló tanulók szükségleteit és körülményeit rugalmas és adaptív oktatási környezettel kell támogatni. A FOCAL projekt (Rugalmas, nyílt tantermek a felnőttképzésben) célja az ehhez szükséges fejlesztések felvázolása.

Rugalmas, nyílt tantermek önálló tanulóknak

A projekt, amelyben norvég, svéd, dán, litván, magyar, máltai, spanyol, belga és holland partnerek vesznek részt, az Európában jelenleg létező oktatási modellek és módszertanok áttekintéséből indul ki, és ezeket társítja az új igényekkel. A FOCAL-ben közreműködő egyetemek és egyéb oktatási intézmények más és más pedagógiai hagyományokat és megközelítéseket hoznak magukkal.

Az alábbiakban egy dán modellt mutatunk be részletesen, amelynek gyökerei a régi északi hagyományig, Grundtvigig mennek vissza. E modellen alapul a norvég Vox által kidolgozott pedagógia is, és hasonló, minősítéssel záruló oktatást dolgoztak ki a hímzők számára a Fáy András Szakközépiskolában, amely a magyar felnőttképzés egyik központja.

Az egyéni tanulás 3 modellje

Inger Goul Andersen (Århusi felnőttképző központ) szerint az önálló oktatási környezet biztosítására több változat is létezik:

  1. A legegyszerűbb modell a "házi feladatban nyújtott segítség", amelyet saját intézményük tanárai adhatnak az önállóan tanuló diákoknak, akár a tantermi órák keretei között, akár szünetben. A tanár egyéni segítséget is adhat, illetve az egész csoport előtt is ismertethet egyes típushibákat. Ez a technika a lelkes és önálló munkára képes tanulókat az általuk már átvett tananyagok alapos gyakorlati elemzésével segítheti.
  2. A "széles modell" a tanulás kulturális kontextusának kiterjesztésére épül. A házifeladat-készítésben nyújtott segítség mellett a diákoknak előadásokat, filmnézéseket, kirándulásokat biztosítanak.
  3. A "nyílt műhely" modell kínálja fel a legfüggetlenebb szisztémát. Ennek keretei között a tanulók, iskolán kívül, általuk választott környezetben, saját tempójukban, tetszés szerinti módszerrel haladhatnak előre az előképzettségüknek megfelelő színtű ismeretek megszerzésében.

Rugalmas, nyílt tantermek olyan tanulók számára helyettesíthetik a hagyományos iskolát, akik teljesen önálló munkára képesek, de a hagyományos órák vagy előadások kiegészítésére is hasznos. A rugalmas, nyílt tantermekben folyó képzés folyhat rendes iskolában, könyvtárban, vagy más, speciális oktatóhelyiségben (például természettudományi laborban).

A folyamat hagyományos anyagokat (szöveggyűjtemény, kézikönyv, ajánlott irodalom), mellékelt megoldásokat is tartalmazó feladatsorokat, távoktatási anyagokat (dokumentumfilmeket, gyakorlatokat szemléltető tanári előadások videóit), térképeket és egyéb segédanyagokat, így az interneten és CD-ROM-on hozzáférhető tananyagokat is igénybe vesz.A felügyelő szerepe

A rugalmas, nyílt tantermekben a felügyelők adott időpontokban jelennek meg, hogy a tanulással és a taneszközök használatával kapcsolatban segítsenek. Fontos, hogy ezek a segítők nyitottak legyenek az önálló tanulás gyakorlatára, és ebből kifolyólag ne a hagyományos tanári szerep követelményeinek megfelelően intézkedjenek, hanem a tanulók pillanatnyi igényeihez szabott formában tálalják a tudnivalókat, esetleg e-mailben is rendelkezésükre álljanak.

Az önállóság vívmányai

A nyílt oktatási környezetekben magától értetődő lépés az informatika alkalmazása: a tanulókat rendszerint ösztönzi is a lehetőség, hogy e-mail címet kapnak, elkészíthetik saját honlapjukat, sőt, akár konferencia-rendszeren is kommunikálhatnak egymással. Minthogy ez az oktatási forma leginkább az önálló tanulók számára tágítja ki az információszerzés lehetőségeit, ezért következő lépésben az is lényeges, hogy az egyéni tanulás és felelősségvállalás kézségét is fejleszteni lehessen minden tanulónál. Ahhoz, hogy a módszer hasznosnak bizonyuljon a tanuló számára, tulajdonképpen már az is elég, ha nem szorul folyamatos tanári ellenőrzésre.

A rugalmas, nyílt tanterem tulajdonképpen a szakkönyvtár felé tett lépés, amely cikkekkel, enciklopédiákkal, internettel és egyéb módokon támogatja az ismeretszerzést. Ahhoz, hogy a koncepció a gyakorlatban is zökkenőmentesen működjön, kompetens tanácsadókra vagy felügyelőkre van szükség, és arra, hogy a tanulók számára megfelelő kommunikáció révén tisztázódjon, pontosan mi lényeges ebben a munkaformában, illetve milyen célok elérésére lehet számítani.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE pilot Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek