A napsugárzás: az éltető energia
Halász László
2003/05/28 18:06
2847 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Földünk legfőbb energiaforrása a Nap. Minden energia, amit felhasználunk közvetlenül vagy közvetve a Napból származik. De mit jelent ez magában, a bioszférában...

A napsugárzás

A napsugárzás minden földi életfolyamat energia forrása. A Föld felszínét elérő összes sugárzás mennyiség a közvetlen napsugárzásból és az égbolt diffúz háttérsugárzásából tevődik össze. A Föld felszínét elérő sugárzás mennyisége nagymértékben változik a földrajzi szélesség és a felhőzet helyi eloszlása függvényében. A Térítők mentén erdőben szegény, száraz szubtrópusi területeken a sugárzás értéke 70% az átlagos 49%-al szemben.Az energia mennyiség mellett a sugárzás összetétele is nagy jelentőségű a földi élet szempontjából. A Nap sugárzó energiája részint korpuszkuláris (részecske természetű), részint elektromágneses (hullám természetű) sugárzás formájában éri a Földet. A korpuszkuláris sugárzás, mint elektronfelhő, nem hatol a Föld légkörébe.Az elektromágneses sugárzás különböző hullámhosszúságú sugarakból áll. Ennek 10%-a a rövid hullámhosszú (380 nm-ig) ultraibolya sugárzás (UV), amely áthatol a növényeken, átlagosan csupán 1/3-a verődik vissza. Egyes virágok nagymértékben visszaverik, így csalogatják azokat a rovarokat, melyek képesek az UV-mintázatok észlelésére.sugárzási energia 45%-a látható fényként (380-720 nm hullámhossz) éri el a földfelszínt. A fotoszintetikusan hasznosítható sugárzás hullámhossz tartománya 380-740 nm, a fotorendszerek csak ebben a tartományban képesek a fényt megkötni. A növényzet a kék és vörös fényt nagy mértékben elnyeli, míg a zöld tartományban kismértékű a megkötés. Az el nem nyelt energia visszaverődik vagy áthatol a növényen. A szárazföldi növények a fotoszintézisre alkalmas sugárzás 50%-át hasznosítják, a fitoplankton szervezetei csupán 0,01-3%-ot.A látható fény, elsősorban a sugárzás időtartama, befolyásolja a növények (virágnyílás), illetve az állatok (táplálékkeresés) napszakos aktivitását, sőt az emberekre is hatással van (évszakhoz kötött depresszió). A besugárzás 45%-a a láthatatlan infravörös tartományba (720 nm felett) esik, ez a földfelszínt melegíti. A nagy hullámhosszúságú infravörös sugárzást a növények elnyelik, az alacsonyabb tartományba esőt nem, ezek visszaverődnek. A Föld által visszasugárzott energia legnagyobb része a légkörben újra elnyelődik, majd visszasugárzódik a felszínre, ahol további melegedést okoz (üvegházhatás).

Energiaáramlás a bioszférában

Az élő rendszerek működését a szerves anyag termelés, azaz a benne lezajló anyagforgalom és energia áramlás jelenti, ezen törvényszerűségeket a produkcióbiológia vizsgálja.Minden élő rendszer energetikailag nyílt, az energiát külső forrásból kapja, mely az ökoszisztémákban (életközösségekben) meghatározott rendben áramlik. Az áramlás egyirányú, nem ciklikus. Az energia a trofikus szinteken anyaghoz kötötten áramlik, és a trofikus szintek mindegyikén jelentős része hőenergiává alakul át és elhagyja a rendszert.A fotoszintetizáló zöld növények (termelők) a megkötött fényenergia mintegy 1,0%-át képesek kémiai energiává átalakítani, azaz ennyi az energia hasznosulás átlagos földi értéke. Ennek egy részét saját anyagcserefolyamaikhoz használják el, a másik részét pedig raktározzák, és ez a raktározott energia mennyiség jut be a táplálék láncba. Túlnyomórésze a következő trofikus szintekben a növényevők (elsődleges fogyasztók) illetve lebontók szintjébe kerül, majd innét is tovább halad a húsevők szintjeibe (másodlagos-, harmadlagos fogyasztók...).

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE pilot Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek