A siker kulcsa a motiváció
Farkas László
2004/03/19 06:26
839 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A címben megfogalmazott kijelentés az egyik kulcsfontosságú megállapítása annak az OECD-tanulmánynak, amely A retorikán túl: Felnőttoktatási politika és gyakorlat címmel jelent meg a közelmúltban. A tanulmányban átfogó stratégia körvonalazódik.

Mi motiválja a felnőtteket, hogy továbbképzéseken vegyenek részt? - teszik fel a kérdést a szerzők. A válasz: elsősorban a folyamatos, naprakész információ és az egyénre szabott, magas színvonalú tanácsadás.

E rövid válasz az alábbi tényezők és teendők felsorakoztatásával válik operatív, cselekvésre ösztönző ajánlássá (természetesen a következtetéseket a tanulmány konkrét, a vizsgálatban részt vevő kilenc országból vett példákkal is alátámasztja): A felnőttek - érhető módon - nem akarják eltékozolni az idejüket azzal, hogy újra megtanulják mindazt, amit egyszer már megtanultak. Ezért a munka-, otthoni és közösségi környezetben megszerzett készségeket mielőbb fel kell ismerni, ezeket reálisan kell értékelni, és hivatalosan is el kell fogadni. A tanulási lehetőségeket kell hozzáigazítani a felnőttek körülményeihez, időbeosztásához és tanulási sebességéhez, nem pedig fordítva. A tartalom és a módszertan legyen tanulóközpontú, és olyan kontextusban jelenjen meg, amely jól hasznosíthatóan kapcsolódik a felnőttek tapasztalataihoz.

A jövőben jobb tervezést igényelnek a vállalatoknál folyó foglalkoztatásösztönző képzések és a munkanélküliek átképzése: az idősebb dolgozók és az átszervezések miatt munka nélkül maradtak vegyenek részt készségfelmérésen, és kapjanak lehetőséget készségfejlesztésre. A munkaerő-politikai céllal szervezett (át)képzőprogramok esetén is figyelembe kell venni a résztvevők egyéni igényeit. Rugalmas felvételi rendszert kell kialakítani, a felvételinél mindenképpen előny a már megszerzett képesítés. A egyéneknek és a vállalatoknak szánt pénzügyi forrásokat, amelyek az átfogó stratégiában igen lényeges tényezők, egyértelműen meg kell határozni mindenki számára. A minőségbiztosítás és az értékelés alapvető részét képezi a tervezésnek. E tekintetben jelenleg még nagyon sok a hiányossá

g. A felnőttoktatás oktatáspolitikai tervezettségének értékelése a legtöbb esetben ma még kimerül a mennyiségi adatok felsorakoztatásában. Ezért a jövőben szélesebb spektrumban értékelő eszközöket kell kifejleszteni az oktatáspolitika hatékonyságának mérésére. A jó gyakorlatot terjeszteni kell országos és nemzetközi szinten. Ez jelentős előrelépést eredményezne a politikák és programok minőségének javításában. Mindez alapján kulcsfontosságú teendő a jó koordináció mind a tevékenységek, mind a partnerek között. Ezzel együtt kiegyensúlyozott interakciónak kell megvalósulnia a felülről lefelé és az alulról felfelé jövő kezdeményezések között.

A felülről lefelé jövő kezdeményezés azt jelenti, hogy a kormányok határozzák meg a struktúrát és a finanszírozási eljárásokat, az alulról felfelé jövő kezdeményezések pedig lehetővé teszik a integrált értékelési koncepciók kifejlesztését. Az integrált megközelítés középpontjában az egyén és a vállalat áll. Ebben a szövetségben valósítható meg jó hatékonysággal a formális és a nemformális tanulás, az első szakképesítés megszerzése, a vállalati továbbképzés, és ezen az alapon tarthatók egyensúlyban a gazdasági fejlődés célkitűzései a szociális és személyes fejlődés céljaival.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
All you need is code Minden a kódolás tanulásához
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek