A táborszervezés speciális feladatai - VII. rész
Ferenczi Anita
2004/11/02 11:22
1560 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Elérkeztünk a táborszervezés speciális feladataival foglakozó sorozatunk befejező részéhez, melyben a szülői látogatásokhoz kapcsolódó teendőkről számolunk be. Ebben a fejezetben lesz szó továbbá a táboroztatás utómunkálatairól, valamint az utolsó napok speciális feladatairól.

Mi a teendő szülői látogatás esetén?

Tapasztalataink szerint a pedagógusok legtöbbször nem fogadják örömmel, ha a szülők meglátogatják csemetéjüket a táborozások alatt. A szülői látogatások megtiltására azonban semmiféle jogalapjuk nincs a szervezőknek. Korábban írtunk arról, hogy a szülőkkel való megfelelő partneri viszony kialakítása elengedhetetlen a gyermekek tanítása-nevelése terén. A pedagógus-szülő kapcsolatnak pedig része a látogatások ésszerű szabályozása is, tiltás helyett belátásra, együttműködésre építve. A tábor időtartama alatt a pedagógus felelős a résztvevőkért. Nem helyes, ha a szülő hosszabb-rövidebb időre a tábor területéről el akarja vinni a gyereket, de ebben megakadályozni nincs módunk. Fontos megjegyezni, hogy az elvált szülők esetében már előzetesen, a szülői értekezlet alkalmával tisztázni kell, hogy melyik szülő jogosult a gyermeket a táborból elvinni. Ugyanez érvényes a tábor végére is, ha a valaki nem a csoporttal utazik haza, hanem érte jönnek. A szülők megjelenése gyakran jár együtt extra élelmiszercsomagokkal, nagyszabású, és legtöbbször indokolatlan bevásárlásokkal. Az élelmiszer raktározására természetesen továbbra is szigorú szabályok vonatkoznak.

A vezetők speciális igényei

A lebonyolítás során azonban nemcsak a gyerekek fizikai biztonságáért felelünk. Ahhoz, hogy az irányító csapat tagjai a legmagasabb szinten teljesítsenek, magukra is ügyelniük kell, gondoskodva a rendszeres, nyugodt étkezésről és arról, hogy tervezett beosztás alapján megfelelően pihenjenek, hogy a sokszor éjszakába nyúló beszélgetések, program-előkészítő megbeszélések ellenére is nyíljon mód és elégséges idő a regenerálódásra, feltöltődésre. Csak így lehet elkerülni, hogy a fáradtság, a stressz okozta feszültség túl nagy legyen. Pihenten mindenki nyugodtabban, megértőbben és türelmesebben képes kezelni a problémákat. A vezetők étkezése - ha mód van rá - a gyerekek között történjen. Biztosítsunk a vezetők számára is megfelelő személyes életteret. Ha megköveteljük a rendet - akkor nekünk magunknak is ragaszkodnunk kell ehhez, és legalább egy elviselhető szintet fenn kell tartani. Készítsünk ügyeleti beosztást a feladatok arányos elosztása céljából. Ha a vezetői létszám ezt lehetővé teszi, akkor egy felelős vezetőnek állandóan a táborban kell tartózkodnia, Lehetőség szerint osszunk be autós ügyeletet, aki szükség esetén azonnal mobilizálható.

Különleges tennivalók az utolsó napon

A zárás mindig legyen hangulatos, mélyítse el a közösségben eltöltött napok élményeit. Érdemes az utolsó estét vagy az utolsó napot tartalmában vagy külsőségeiben ünnepélyes étkezéssel emlékezetessé tenni. Az utolsó nap kellemetlen kötelessége a takarítás és a szálláshelyek átadás. Sok elvehető ennek kényelmetlenségéből, ha megfelelően előkészítjük, felkészülünk rá a feladatok, területek tervszerű elosztásával, a gyerekek megfelelő bevonásával.

Például

  • Szobák takarítása, átadása
  • Közös helyiségek takarítása, átadása
  • WC, mosdók takarítása, átadása
  • Hazaszállítani való eszközök és anyagok összekészítése, elcsomagolása
  • Úticsomag elkészítése, kiosztása
  • Szemétszedés

Vonjunk be mindenkit a munkába! Azoknak, akik készen vannak a csomagolással, szobatakarítással, szervezzünk játékot, sétát. Ebben az időszakban is gondoskodni kell a gyerekek lekötéséről, az unalomból csak rendetlenkedés származhat. Fontos, hogy senki sem mehet haza éhesen, ha a hazautazás időpontja vagy időtartama megköveteli, akkor gondoskodjunk úticsomagról.

Tevékenységek a lebonyolítás után-technikai utómunkálatok

A hazaérkezés után gondoskodjunk a kölcsönzött tárgyak hiánytalan visszaszállításáról, a raktározásra kerülő anyagok és eszközök biztonságos elcsomagolásáról, a felhasználható maradék anyagok hasznosításától, a köszönőlevelek, elszámolások intézéséről.

Értékelés

A következő program érdekében értékelni és dokumentálni kell a rendezvény eredményeit, sikereit és kudarcait úgy, hogy az a jövőt szolgálja, rögzítsen tanulságokat az elkövetkezendő rendezvényekre nézve, segítse a pedagógiai célok újragondolását, újrafogalmazását. Az értékelés során át kell tekintenünk a munkafolyamat egészét, magát a programot és az egyes programelemeket külön-külön, a technikai lebonyolítást, a pénzügyeket stb. Az értékelés megszervezésénél fontos, hogy ne csupán a vezető értékeljen, hanem a rendezők, létrehozók minél nagyobb, akár teljes köre. Fontos a pozitív szemlélet, és kicsengés, de a kudarcokból is tanulhatunk - és tanulnunk is kell. Köszönjük meg és dicsérjük meg a teljes vezetői stáb előtt név szerint mindenkinek a munkáját. Mindenkinek a munkájában volt legalább egy fél perc, amiért jár neki, hogy a többiek előtt elhangozzék a neve! Az utólagos értékelésnek jó hangulatot teremt, ha van alkalmunk leülni nyugodt körülmények között egy kávéra, egy süteményre vagy egy bográcsos főzésre. Érdemes időt szánni rá!

Archiválás

A dokumentált anyagok felhasználói a következő programok vezetői, rendezői lehetnek. Ide tartoznak az előzetes tervek, az adott programon valamilyen oknál fogva meg nem valósított, de használható ötletek, a költségvetés, a szerződések, megállapodások, a részletes program, az egyes programelemek leírása, a kelléklista, a részvevők létszáma, a közreműködők névsora, az elszámolások, a támogatók listája, a köszönőlevelek, az értékelés írásban is rögzített tanulságai stb. Érdemes a korábbi évek hasonló adataival összevetni a pénzügyi arányokat, nagyságokat, trendeket. Ugyancsak érdemes összevetni a megvalósulást a tervezés különböző fázisaiban felállított tervekkel. Ebből tanulhatunk, és ez a következő alkalom tervezésének is az egyik legfontosabb eszköze.

Lezárásképpen

Ne felejtsük el: túlzott óvatosság nem létezik! A legfontosabb kötelességünk a gyerekek teljes, száz százalékos, csorbítatlan szellemi, érzelmi és fizikai biztonságnak megteremtése és megőrzése. Minden más csak ezután jöhet! Külön köszönet az anyag összeállítása során nyújtott segítségért és a megosztott tapasztalatokért Bányai Istvánnak, Kovács Nikolettának, Rózsahegyi Viktóriának, Dr. Józsa Károlynak és Mária néninek, a konyhásnénik legtökéletesebbikének.

Az anyag kialakításban múlhatatlan szerepe van a BMB '994 Oktatási Tanácsadó Bt. "Kalandok és álmok az iskola falain belül... - Pedagógusok képzése a szabadidő-pedagógia speciális területén, a rendezvényszervezésben, program-, tábor- és kirándulásszervezésben" című akkreditált pedagógus továbbképzését elvégző 350 hallgatónak.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE pilot Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek