Ahol az iskola sikertörténet III
Farkas László
2004/07/24 11:17
1034 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Folytatjuk a japán oktatási rendszer bemutatását

Az oktatáspolitika fő irányai

A Monbusho oktatási reformprogramja három fő célt tartalmaz

  • az érzelmi nevelés erősítését;
  • olyan iskolai rendszer megteremtését, amely segíti a gyerekek saját személyiségének kifejlődését, és különböző alternatívákat kínál nekik;
  • az iskolák újjászervezését, az egyes iskolák autonómiájának növelését.

A tanulmányi látogatások során áttekintettük ezeket a célokat, habár elsősorban az iskolai autonómia jellegére, az iskolák egymás közötti és a helyi közösségekkel fenntartott kapcsolataira koncentráltunk. Ennek megfelelően számos reformkezdeményezést figyelembe kellett vennünk: az oktatásigazgatás decentralizációját, az egyes iskolák diszkrecionális jogköreinek bővülését, az igazgatók vezetői ténykedésének erősítését, valamint a szülői iskolaválasztást. Az oktatási rendszer decentralizálásának szempontjából két 1998-ban publikált jelentést kell kiemelnünk. A Decentralizációt Támogató Bizottság jelentését követően Milyennek kell lennie a helyi oktatásigazgatásnak? címmel a Központi Oktatási Tanács is közzétette a maga dolgozatát. 1999-ben pedig decentralizációs törvénycsomag látott napvilágot. Az oktatás számára a legfontosabb ajánlások a következők voltak: az oktatásigazgatás szabályainak felülvizsgálata, az iskolaigazgatók képesítési követelményeinek áttekintése, a tanárok és iskolai dolgozók találkozóinak koordinációjával, tanácsadásával kapcsolatos körülmények vizsgálata, az Iskolai Tanácsadó Rendszer bevezetése, az osztályszerkezet rugalmasabbá tétele és a tanári kar elhelyezésének javítása, a kutatási statisztikák óvatos kiválasztása és az iránymutatások redukálása/megszüntetése.

A reform második hulláma az iskolák hatásköreinek növelésére és az igazgatók vezetői szerepének bővítésére vonatkozott. 2000-ig az igazgatók és helyetteseiknek oktatási képesítést (pedagógusi diplomát) kellett felmutatniuk, ám az Iskolai Oktatásról Szóló Törvény Végrehajtási Rendeleteinek Részleges Módosítása szerint (2000. január) már ennek hiányában is elnyerhető az igazgatói vagy helyettesi poszt. Ezzel összefüggésben a tanári értekezletek szerepét is világossá tették. Ezek az értekezletek a japán iskolák régi hagyományai közé tartoznak, és arra szolgálnak, hogy az igazgató az iskolát egyfajta konszenzusos alapon vezethesse. Kevésbé döntéshozó, mint inkább tanácsadó testületként fogják fel, amely az igazgatók feladatainak végrehajtását segíti. 2000-ben bevezették az Iskolai Tanácsadók rendszerét: minden iskolába egy tanácsadót delegáltak. A tanácsadó a helyi közösségből kerül ki, az igazgató jelöli, s az iskolaszék nevezi ki. Ez a rendszer egyfajta "nyitott iskola"-modell felé való elmozdulást jelent (lásd a második esettanulmányt).

Az állami reform harmadik kezdeményezése a szabad iskolaválasztás jogát erősíti. Ez áll a harmadik esettanulmány közzépontjában is. Az állami iskolarendszerben a tanulók kötelesek a lakókörzetükbe tartozó iskolákba járni. A Közigazgatási Reform Bizottság ajánlásainak megfelelően 1997-ben a Monbusho rendeletet adott ki, amelynek nyomán az iskolaszékeknek lehetőségük nyílt rá, hogy rugalmasabb rendszert alakítsanak ki annak érdekéban, hogy a gyerekek szüleik preferenciáinak megfelelően más, nem a körzetükre nézve illetékes iskolákba is járhassanak. Leginkább Tokió egyes kerületeiben jött gyakorlatba, hogy szinte automatikus lehetőséget biztosítanak a szülőknek a körzeten kívüli iskolákba történő beíratásra. Sokan az oktatás kötelező szintjén megvalósított szabad iskolaválasztást jó lehetőségnek tekintik az iskolák egyediségének megteremtésére. Mások egyfajta piaci verseny meghonosításának tekintik az oktatáson belül. Fel kell azonban hívnunk rá a figyelmet, hogy az iskolaszékek nagy többsége jelenleg sem gondolkodik e rendszer bevezetésének lehetőségén.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE pilot Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek