Átadták a Rátz Tanár Úr Életműdíjakat
2012/11/22 20:57
1372 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében adták át az idei Rátz Tanár Úr Életműdíjakat. A díjazottak a fizika, a matematika, a kémia és a biológia tudományterületén oktató középiskolai pedagógusok vehették át munkájuk elismeréseként.

ratz_1

A képen látható személyek balról jobbra: Ősz György, Róka Sándor, Dr. Harka Ákos, Dr. Kovács László, Prókai Szilveszter, Pogáts Ferenc, Dr. Borhidi Attiláné, Dr. Forgács József

2012. november 21-én a Magyar Tudományos Akadémián adták át a 2012-es Rátz Tanár Úr Életműdíjakat. A díjátadót Somfai Zsuzsa, a díjjal korábban kitüntetett matematika-filozófia szakos tanár adta át az idei kitüntetetteknek.

Az Ericcson, a Graphisoft és a Richter Gedeon Nyrt. által létrehozott Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért 2001 óta ítéli oda a Rátz Tanár Úr Életműdíjakat, amely mára a hazai természettudományos oktatás, és egyben a közoktatás egyik legrangosabb elismerésére lett.

A személyenként 1,2 millió forintos Rátz Tanár Úr Életműdíjat évente két-két matematika, fizika, kémia és 2005 óta két biológia szakos tanárnak ítélik oda, akik kimagasló szerepet töltenek be tárgyuk népszerűsítésében és a fiatal tehetségek gondozásában. A három vállalat ezzel a díjjal járul hozzá a magyarországi természettudományos oktatásban végzett tanári munka rangjának, erkölcsi és anyagi megbecsülésének növeléséhez.

Somfai Zsuzsa a díszátadó előtt beszédet mondott, melyben hangsúlyozta: a pedagógus élete megosztott üzemmódban zajlik, hiszen nemcsak szakmai tudását, de érzelmeit és élettapasztalatát is megosztja tanítványaival, a szülőkkel és a kollegákkal egyaránt. Az idei díjazottakat rövid portréfilmek mutatták be, majd köszöntő és köszönő beszédek hangzottak el. Az ünnepséget a Prima Primissima díjas Weiner Leó Zeneiskola növendékeinek előadása színesítette.

Ki volt Rátz Tanár Úr?

ratz_2 Rátz László (1863–1930) a Budapesti (Fasori) Evangélikus Gimnázium legendás hírű tanára volt. Kiváló matematikusokat, fizikusokat, kémikusokat nevelt. Az ő keze közül kerültek ki olyan kiválóságok, mint Wigner Jenő fizikus és Neumann János matematikus. A soproni Evangélikus Gimnáziumban érettségizett, majd a Budapesti Tudományegyetemen tanult. Ezután egy évig a berlini egyetemen filozófiát, majd a strassbourgi egyetemen természettudományt tanult. 1890-től a Budapesti Evangélikus Főgimnázium helyettes tanára, majd rendes tanára, végül 1909 és 1914 között a gimnázium igazgatója.

Rátz tanár urat a magyar matematikatanítás egyik nagy reformerének tartják. 1906-ban többek között Beke Manóval és Mikola Sándorral megalapították a Matematikai Reformbizottságot. A Bizottság megállapította, hogy a matematikának is megvannak az önkéntelenül megszerzett elemei, és ezeket meg kell erősíteni a tanulóban. A matematika tanulását át kell szőnie a közvetlen tapasztalatnak, a sok mérésnek. Hangsúlyozták a fejszámolás fontosságát, a becslések gyakoroltatását.

Rátz László olyan tanár volt, aki nagy tudása és kifinomult érzéke alapján felismerte a tehetségeket, és úgy bánt velük, mintha kollegái, munkatársai lettek volna. Leghíresebb tanítványainak (Neumann János, Wigner Jenő) tehetségét is már korán felismerte és segítette az előmenetelüket. Neumann János számára például, amikor már nem tudott mit mondani, megkérte Fekete Mihály egyetemi tanárt, hogy tanítsa őt. Wignert pedig meghívta a lakására, ahol „ritka érdekességű" könyveket adott át olvasásra, és egy következő alkalommal megbeszélték a könyvek tartalmát.

A díjról

12 éve három magyarországi nagyvállalat, az Ericsson Magyarország, a Graphisoft és a Richter Gedeon Nyrt. alapította a Rátz Tanár Úr Életműdíjat kiemelkedő oktató-nevelő tevékenységet folytató magyarországi tanárok elismerésére. A díjra a közoktatás 5-12. évfolyamain biológiát, matematikát, fizikát és kémiát tanító (vagy egykor tanító) tanárok terjeszthetők fel írásban szakmai és társadalmi szervezetek, az ajánlott tanár tevékenységét jól ismerő kollektívák, valamint kivételes esetekben magánszemélyek által.

A három nagyvállalat közös kezdeményezésének célja, hogy tisztelettel adózzon azon pedagógusok előtt, akik áldozatos szakmai munkájukkal és kiemelkedő eredménnyel képzik a jövő tehetségeit.

A kuratórium elnöke Kroó Norbert professzor, akadémikus. További tagok: Görög Sándor professzor, Lajos Józsefné (Balázs Erzsébet) matematika tantárgyi szakértő és  Falus András professzor.

A Rátz Tanár Úr Életműdíjra való felterjesztés feltételei

A díjra a közoktatás 5–12. évfolyamain biológiát, matematikát, fizikát vagy kémiát tanító (vagy egykor tanító) tanárok terjeszthetők fel írásban szakmai és társadalmi szervezetek, az ajánlott tanár tevékenységét jól ismerő kollektívák, kivételes esetekben magánszemélyek által.

A felterjesztés feltétele, hogy a jelölt a magyarországi közoktatás területén – nem szervezői munkakörben – dolgozó, az 5–12. évfolyamokon kimagasló oktató-nevelő tevékenységet végző/végzett tanár legyen, aki legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkezik, akinek tanítványai az országos hazai és/vagy nemzetközi versenyeken a fenti tantárgyak valamelyikében az elsők között szerepeltek vagy többször a döntőbe jutottak és aki tevékenységében gondot fordít a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok felfedezésére, tudásuk gyarapítására. Fontos továbbá, hogy a jelölt jelentős szerepet vállaljon a fenti négy tantárgy valamelyikéhez kapcsolódó országos, regionális vagy iskolai szakmai programok megszervezésében, a program tartalmának felépítésében és kivitelezésében és rendszeresen tovább képezze magát a tantárgy tanításával kapcsolatos aktualitásokról, tapasztalatait pedig megossza kollégáival. A jelölt olyan személy, aki szakmai lapokban publikál, könyveket, tankönyveket, tanítási segédleteket írt vagy ír, aki a szaktárgyi felkészítés mellett hivatásának tekinti tanítványai nevelését, személyiségük fejlesztését, problémáik megoldásához segítséget nyújt, akinek személyisége, szakértelme, egész életvitele példamutató.

Idei díjazottak

Dr. Kovács László (fizika) – Nagykanizsa, Batthyány Lajos Gimnázium
Ősz György (fizika) – Ács, Jókai Mór Általános Iskola
Pogáts Ferenc (matematika) – Budapest, Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Róka Sándor (matematika) – Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola
Dr. Harka Ákos (biológia) – Tiszafüred, Kossuth Lajos Gimnázium
Dr. Borhidi Attiláné (biológia) – Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium
Dr. Forgács József (kémia) – Debrecen, Vegyipari Szakközépiskola
Prókai Szilveszter (kémia) – Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

A díjazottak életrajza és a díjjal kapcsolatos további információ a díj honlapján található.

ratz_3

„A tudásalapú társadalomban a legfontosabb infrastruktúra az oktatás”

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE pilot Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek