Babits és Csinszka
Kormos Edit
2004/07/07 11:33
5898 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Csinszka nevét Ady mellé öltötte az örökkévalóság. Pedig Csinszka szemét nemcsak Ady vénülő szemei őrizték... Máig is szemérmes homály fedi kapcsolatát Babitscsal, akit Ady halála után keresett fel Boncza Berta - hóna alatt egy jókora mappával, amolyan ürügy gyanánt.
„Olyan volt, mint egy drága kisfiú és sohse lesz már, mint kisfiú, nékem. ”
Babits sorai Csinszkáról
„ Félénken és szívdobogva jött, mint egy kisdiák; egy nagy mappa volt a hóna alatt - mert azzal az ürüggyel jött, hogy a rajzait akarja megmutatni. ”
Ismét Babits Csinszkáról

Alig egy hónappal Ady halála után születtek ez utóbbi sorok: akkor történt ugyanis, hogy Csinszka egy borongós februári napon Babits lakására érkezett. A rajzok valósak, Csinszka művészi ambíciói ismertek voltak. Csinszka is valós volt: múzsává formálta Bertát a költői képzelet. Ady keresztelte őt újra. Csacsinszky és Csacsinszka (ebből rövidült Csinszkává) Csucsán, Boncza Miklós kastélyában "született". Bár a birtok ura igen rossz szemmel nézte, hogy lánya választottja nemcsak rosszhírű "éjszakák bajnoka", de immár megtört, beteg ember, aki ráadásul az alkohol rabja. Minden, mitől féltette leányát Boncza Miklós, az Adyban megtestesült. Csinszka kamasz álmai váltak valóra, mikor Ady megkérte a kezét.

Árvaszéki engedéllyel házasodtak össze. Boncza Miklós nem adta rájuk atyai áldását. De nem ő volt az egyetlen "gyenge láncszem". Az Ady család soha sem tudta elfogadni az ifjú asszonyt: Ady édesanyja féltékenyen figyelte menyét, míg Bandi testvére, Ady Lajos a költő haláláig megkeserítette a pár életét. Csinszka alig 17 éves volt, mikor megírta első levelét Adynak; alig 21, mikor hitvese lett, és alig 25, mikor már férje ravatalánál állt a Nemzeti Múzeum előcsarnokában. Múzsa igen, az akart lenni, de a "nemzet özvegye" nem. Ekkor kereste fel Babitsot.

Ady özvegyeként éppen juthatott volna akár hasonló sorsa is, mint Szendrey Júlia, akit elátkozott szinte az egész ország, mikor le merte venni az "özvegyi fátylat". Csinszka azonban szerencsésebb volt. Kései szerelmüknek nem született gyümölcse, s egy modernebb gondolkodású szellemi közeg tagja lett ő.S most ott állt Babits előtt. Babits és Csinszka egymásratalálása talán sorsszerűnek is mondható. Mindketten sokat veszítettek Ady halálával, s mindketten átélték a költőóriás utolsó éveinek nyomasztó és zaklatott kirohanásait. Babits közösségi szerepvállalásának kora is ez, mikor ki kell lépjen a költészet védelmező falai közül, s ki kell tegye magát a rendőrség és a sajtó támadásainak. Mindketten sebzettek hát, és zaklatottak. Egy évig tart kapcsolatuk.

Csinszka kezdeményezett. Viharosan tört be e kapcsolat Babits életébe, ő pedig hagyta, történjen. Pedig nem voltak egymáshoz valók, s ezt Babits is tisztán látta. A csapongó és ideges Csinszka mégis egy évig társa annak az embernek, akit a Nyugat Ady után legmarkánsabb egyéniségének tartanak, s aki szinte minden attitűdjében ellenképe Adynak. A gyermekien bájos-szeszélyes, de helyét nehezen lelő lány Babits után Márffy Ödön festőművész oldalán élte le életét. Ami még hátra volt: másfél szomorú évtized. 1934-ben halt meg váratlanul, agyvérzés következtében Boncza Berta. Babits külföldön értesült a halálhírről, s mondják, nagyon megsiratta Csinszkát.

  • Készült: Pienták Attila Egy múzsa szerelmei c. írása alapján.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten