Beszédzavarok 3. A hadarásról
Szendrei Judit
2007/11/28 00:21
2141 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A hadarás a beszéd veleszületett zavara, melynek különböző súlyossági fokai ismeretesek. A hadarást leggyakrabban a különböző szintű, de mindenképpen jelenlévő beszédgyorsaság jellemzi, ami feltűnő ugyan, mégsem a legsúlyosabb tünet. Cikkünkben a hadarás jellemző tüneteiről, a hadaró ember személyiségének karakterisztikus jegyeiről, s alkalmazott terápiájáról olvashatnak.

A hadarás többnyire örökletes organikus zavar eredményeként jön létre, gyakorta halmozottan jelentkezik olyan családokban, ahol a beszédgyengeség különböző fokozatai és típusai megtalálhatók. A hadarás a beszéd veleszületett zavara, melynek különböző súlyossági fokai ismeretesek. A hadarást leggyakrabban a különböző szintű, de mindenképpen jelenlévő beszédgyorsaság jellemzi, ami feltűnő ugyan, mégsem a legsúlyosabb tünet. 

A felgyorsult beszédtempóval természetszerűleg együtt jár bizonyos hangok, szótagok kihagyása, a rendkívül pontatlan, torz hangképzés, illetve sokszor szembeötlő a beszéd monotóniája, amely a beszédzavar organikus jellegével van összefüggésben. A monotónia tünetének EEG vizsgálata alapján különbséget lehet tenni az agytörzsi sérülés következményeként előálló hangok közti monotónia, és a kérgi károsodásból eredő mondaton belüli monotónia jelensége között.

A kutatások azt mutatják, hogy a hadarás egy veleszületett beszédgyengeség eredménye tehát, ami rendszerint megkésett beszédfejlődéssel jár, majd később erre épül a hadarás jelensége. Egyes kutatók a hadarás és a balkezesség között összefüggést látnak, s bár ez nem nyert bizonyítást, mégis tagadhatatlan, hogy a hadarók között nagyon gyakran fordul elő balkezesség. Egyes kutatók az akusztikus képességek fejletlenségében látják a probléma gyökerét. A beszédgyengeség és a jó zenei képesség egymást kizáró okok ugyanis. A hadarók sokszor valóban dallamsüketek, s akár egy egyszerű dallam visszaadása is megoldhatatlannak bizonyulhat számukra.

A hadaró személyisége is hordoz bizonyos szembeötlő, általánosan jellemző jegyeket. Ilyen a gyors, túlfűtött, kapkodó jelenlét, kissé szétszórt figyelem, közlékenység, extravertáltság, egyfajta hypermobilitás, az örökös időzavarral való küzdelem. A beszédben és a beszélgetőpartnerre való sokszor hiányos figyelemben is megnyilvánul a szétszórtság, a kapkodás. Sokat és folyamatosan beszél, mondatait hajlamos azonban befejezetlenül hagyni, s egy másikkal folytatni. Ez egy viszonylag hangsúlyosabb agresszió és kontrollálatlanság meglétét is feltételezi a személyiségstruktúrában. A hadaró egész személyiségére jellemző az a gyorsaság, amellyel a beszédben is igyekszik kifejezni önmagát, mindez viszont nem mindig párosul megfelelő mozgásügyességgel, s így az artikuláció igen felületessé válhat, ami pedig az érthetőség rovására megy. Ilyen nem fordulhat elő az ún. tachylalia beszédzavar esetében, ahol a beszédstílus nagyban felgyorsul, de ennek ellenére pontos artikulációval - és fokozott mimikai mozgásokkal - társul. Jó emlékezet mellett általában jó intellektuális képességűek, és az esetek nagy hányadában inkább reálérdeklődésűek.

A hadaró általában csak abban az esetben jelentkezik beszédjavító foglalkozáson, ha munkája megkívánja beszéde korrekcióját. A hadarás, intenzív beszédterápia hatására javulást mutat, bár a visszaesés nagy kockázata okán, szükséges az eredmények gyakori felülvizsgálata.

Az alkalmazott terápia folyamata a hadarás legfőbb tüneteinek mérsékléséből, kiküszöböléséből tevődik össze, melyet elsősorban a tempó csökkentésével lehet megvalósulni. Mivel azonban a hadaró speciális karaktere és beszédhibájának típusa is igen nehezen „meggyőzhető”, ezért „kényszerítő” eszközökhöz kell folyamodni. Ilyen lehet a metronómmal kísért olvasás, vagy az olvasott szöveg részeinek letakarása melletti olvasás, illetve például a végtagok nagymozgásainak beiktatásával kísért beszéd. Jó hatású különböző memoriterek megtanultatása, illetve a sokféle lassított olvasási módszer változatos alkalmazása.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
All you need is code Minden a kódolás tanulásához
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek