Érettségi tételek - Balassi Bálint
Kormos Edit
2004/03/14 20:57
5048 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Érettségizőknek, felvételizőknek és - nem utolsósorban - tanáraiknak szeretnénk segítséget nyújtani tételvázlatainkkal és egyéb, az adott témához kapcsolódó segédeszközökkel. Ezúttal Balassi Bálint tételéhez csatoltunk linkgyűjteményt, érdekességeket, diasorokat és még sok minden mást.

Balassi Bálint - A tétel

Első magyar nyelvű klasszikusunk élete és költészete - érettségi vázlatba szedve.

Balassi á la-Dante

Vajon Balassi valóban Dante Divina Comediáját tekintette mintának a cikluskompozíciójához? Vagyis: Balassi á la Dante alkotott?

Balassi versformái

Horváth Iván szerint a Balassi által használt versformák legtöbbjét megilletné a "Balassi-versszak" elnevezés. Balassi versformáira ugyanis költőnk működése előtti időkből - irodalmunkban - nincs példa.

Balassi Bálint - diasor

Elsősorban tanároknak szánjuk itt következő diasorunkat:életrajzi órák színesítéséhez hasznos alapanyag lehet. Ám tételüket fennhangon tanuló, tudásukat ellenőrző diákok is hasznos segédeszközre lehetnek benne.Kislexikon

Kislexikon

akrostichon
olyan költemény, melyben a sorok vagy strófák első betűjét összeolvasva valamilyen nevet, üzenetet kapunk.
Balassa-kódex
XVII. században másolt kódex, mely Balassi Bálint világi verseinek legteljesebb gyűjteménye. Minden Balassi-kiadás alapvető forrása ez.
Balassi-strófa
kilenc kétütemes, 6 vagy 7 szótagossorból áll, a 3., 6. és 9. sor egymással rímel, a többi sor páros rímű (aab ccb ddb). Balassi Bálint alkotta a XVI. században.
idil
(görög eredetű: "képecske") antik irodalmi műfaj. A görög irodalomban mint a pásztori élet boldogságát harmonikus világát bemutató műfaj. Később a barokk és a rokokó idején is népszerű volt. Rokon műfaja az eklóga.
inventio poetica
költői lelemény, kitalálás. Balassinál rendszerint a tréfásabb, könnyedebb hangvételű udvarló verseire használják ezt a meghatározást.
oximoron
(görögül: "szembetűnő ostobaság") a jelző és a jlezett szó egymást kizáró ellentéte. pl. édes teher.
pásztordráma
idillikus világot idéző drámai mű pásztorokkal és nimfákkal. Többnyire szerelmi témát dolgoz fel.
pilléres versszerkezet
Balassi Egy katonaének c. versének szerkezetére használják ezt az elnevezést, mert benne az 1., 5. és 9. versszak pillérként tartja, köti össze az ellentétes hangulatú, 3-3 köztes versszakot.
virágének
a szerelmi népköltészet verseinek jellegzetes csoportja, melyben a költő virággal azonosítja kedvesét. Már a XVI. században felbukkannak. Első, legkiválóbb művelője Balassi Bálint volt.
  • Pleskó-Somi Irodalmi feladatgyűjteménye és az Irodalmi fogalomtár alapján

Linkek

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE pilot Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek