Halmazok az általános iskolában
2002/09/16 14:19
2821 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A mai halmaz-szemléletű matematika-oktatás az 1970-es években terjedt el hazánk közoktatásában. Az ezt megelőző években legfeljebb néhány matematika-tagozatos iskola diákjai hallottak tanítási órákon halmazok-ról, sokan szereztek érettségi bizonyítványt addig a legalapvetőbb halmazelméleti ismeretek nélkül. A hetvenes évek "új" matematikájában kapott helyet a halmaz és a függvény fogalmára alapozott modern, axiomatikus szemlélet.

C. F. Klein

Bourbaki-csoport

Varga Tamás

Az elmúlt három évtizedben nem adtak ki új tantervet, nem jelent meg új matematika tankönyv, amelyben a halmazoknak ne lenne központi szerepük.

Már alsó tagozatban - az első osztályban - a számfogalom kialakítása halmazokon történik: a szám úgy jelenik meg, mint a halmazok tulajdonsága (véges halmazok számossága), ezért tekintjük ma természetes számnak a nullát (az üres halmaz számossága). Halmazok összehasonlításával vezetjük be a kisebb, nagyobb relációkat, szemléletesen megismertetjük a gyerekeket például a részhalmaz fogalmával, és ezt nem csak matematika órán használják: "Minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár, azaz van olyan rovar, amelyik nem bogár."

Alsós feladatok halmazokra

A felső tagozat 5. és 6. osztályában e szemléletes részhalmaz fogalmat fejlesztjük, csoportosítunk (számhal-mazok; háromszögek oldalak szerint) és osztályozunk (háromszögek szögek szerint). Lényeges ugrás 7. osz-tályban következik be: két halmaz közötti hozzárendelések megjelenítésével alakítjuk ki a függvény fogalmát, illetve 8. osztályban vezetjük be a kiegészítő halmaz fogalmát, és konkrét példákon keresztül vizsgáljuk két halmaz unióját, metszetét, különbségét, de általánosíthatunk is, és ezt Venn-diagrammal szemléltethetjük.

Felsős feladatok halmazokra

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
All you need is code Minden a kódolás tanulásához
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek