Itáliai reneszánsz
Farkas Zoltán
2004/06/20 20:21
6783 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az itáliai reneszánsz az etalon, a minta. Ha bárkit megkérnek, hogy mondjon egy festőt, szobrászt ebből a korból, valószínűleg itáliai alkotó nevét halljuk majd. Miért éppen ők? Mit tudtak a világról, az emberről, a művészetről, ami bámulatba ejtő?

Politikai szempontból erősen széttagolt a reneszánsz Itália. A déli részen a Nápolyi királyság és Szicília spanyol fennhatóság alatt állt, Közép-Itália a pápai államhoz tartozott, az ettől északra fekvő területen számos kisebb-nagyobb városállam osztozott. Közülük három város-köztársaság, Firenze, Velence és Genova volt mind gazdasági, mind kulturális értelemben a legjelentősebb. Az egymástól független kis városállamok - ill. mindenkori vezetőik, legbefolyásosabb családjaik vetélkedése nagyban hozzájárult a művészetek fellendüléséhez. A városok élén olykor arisztokraták, zsoldosvezérek, vagy gazdag kereskedő- és bankárcsaládok álltak, gondoljunk csak pl. Firenzében a Mediciekre, Milánóban a Sforzákra, Mantovában a Gonzagákra, Ferrarában az Estékre. Elsősorban saját hatalmuk nagyságát, fényét, másodsorban a város tekintélyét nagyszabású építkezésekkel, a művészetek és a tudomány bőkezű pártolásával növelték.

Ez a virágzás azonban Amerika felfedezésével, a világkereskedelem új útvonalainak kialakulásával hanyatlásnak indult. Ahogyan a kereskedelem és az ipar központjai az Atlanti-óceán partvidékére tevődtek át, úgy az addig lendületesen fejlődő városok gazdasága hanyatlott. A köztársaságok közül egyedül Velence tudta a hatalmát nagyobb veszteségek nélkül még egy ideig megtartani. A változások másik összetevője, hogy a XVI. században Róma, mint az egyházi állam központja egyre nagyobb befolyásra tett szert. A pápai hatalom a reformáció ellen vívott küzdelemben a század végére újra megerősödött és átvette a politikában s a művészetek irányításában a vezető szerepet. Ez azonban már átvezet a barokk kor történetéhez... A reneszánsz stíluskorszakát több szakaszra szokták osztani.

Ha a reneszánszt egy átfogó stíluskorszaknak tekintjük, akkor a hozzávetőleges kronológiai adatokkal a következő szakaszok különíthetők el:

 • korai reneszánsz (1420-1500)
 • érett reneszánsz (1500-1540)
 • kései reneszánsz (1540-1580)

A sokak által legjelentősebbnek tartott itáliai reneszánsznak azonban van egy saját korszakolási rendje is:

 • trecento, az 1300-as évek itáliai művészete (pl. Giotto)
 • quatrocento, az 1400-as évek itáliai művészete (pl. Masaccio)
 • cinquecento, az 1500-as évek itáliai művészete (pl. Leonardo, Michelangelo, Raffaello)

A reneszánsz határán

A cím egyrészt időbeli, másrészt térbeli, ill. tematikus határhelyzetre utal. Az utolsó korszak, az 1500-as évek mestereinek műveiben egyre több helyen jelennek meg a később manierizmusnak nevezett új stílus jegyei. A valóságábrázolás mellett egyre nagyobb szerepet kap az eredetiségre való törekvés, az érzékek, ill. az érzékiség kifejezése. Az új megközelítés filozófiai alapját a neoplatonizmus jelenti majd, s egyre többször fordulnak az alkotók újra a mitológia felé. Amíg a fantázia előtérbe kerülése, az egyediség olykor túlzó hangsúlyozása, a művészi bravúrokra való törekvés a reneszánsz hívei szerint az eredeti eszméktől való eltávolodást jelentik, az új szellemiség hívei épp ezt tekintik igazán művészi megközelítésnek.

A valóság ábrázolását utánzásnak tekintik, amivel szembeállítják az általuk alkotásnak nevezett, a racionalitás helyébe az irracionálist helyező ábrázolásmódot. A blokkhoz tartozó képek között azonban nem csak ezekre, a manierista jegyeket már felvonultató alkotásokra lát példát az érdeklődő, hanem a német reneszánsz legjelentősebb mestere, Dürer, és a festészet egyik legtitokzatosabb alkotójának, Boschnak az alkotásaiból is válogattunk.

Irodalom

 • Burckhardt: A reneszánsz Itáliában. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1978
 • Friedell: Az újkori kultúra története - II. kötet. Holnap Kiadó, Budapest, 1990
 • Hauser Arnold: A modern művészet és irodalom eredete. Gondolat, Budapest, 1980
 • Baxandall: Reneszánsz szemlélet - reneszánsz festészet. Corvina, Budapest, 1986
 • Lyka Károly: A művészetek története. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1977
 • Gombrich: Reneszánsz tanulmányok. Corvina, Budapest, 1985

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE pilot Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek