Készség az okosodásra
2014/09/02 08:00
408 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A gyerekeknek szüksége van arra, hogy tapasztalataik megszerzése során megteremtsék azt a rendet és értelmet, amely elvezet oda, hogy helyesen gondolkodjanak az őket körülvevő világról és dolgokról. A legnagyobb gát és akadály ebben a folyamatban a gyermek ösztönös és természetes egocentrizmusa.

celkituzes-horizontal

Kérdések

A gyermek magától értetődően azonosul az őt körülvevő és számára fontos felnőttek véleményével, nézeteivel, éppen ezért ha azt szeretnénk, hogy okosodjon, a kritikai gondolkodása erősödjön, nem szabad ráerőltetni más gondolatmenetét. S talán még ennél is fontosabb: a nyitottság és a kritikus szemlélődés elősegítését és fejlesztését nem szabad a véletlenre bízni.

Nagyon fontos, hogy ezen elvek mentén megtanítsuk a gyereket, hogyan kell kérdéseket feltenni, s hogy mikor, hogyan és milyen módon kell érvelni. Ez első olvastra talán összetettnek és nehéz feladatnak tűnik, valójában azonban a gyermeki agy, olyan mint egy „szivacs”, sok mindent, könnyedén és gyakran komolyabb erőfeszítés nélkül „bele lehet verni”.

Nyitottság

Természetesen ehhez a jó értelembe vett beleveréshez szükség van a hajlandóságra, amellyel megkérdőjelezhetők az elé táruló eszmék és gondolkodásmódok. Ez azonban fordítottan is igaz, azt is el kell tudni fogadni, hogy a saját álláspontunkat is megkérdőjelezik. Ezt nemcsak gyerek, de még felnőtt fejjel is nehéz  sokszor megemészteni.

A legfőbb kulcsfogalom itt a nyitottság, hiszen ez azt mutatja, hogy hajlandóak vagyunk minden új érvet, véleményt meghallgatni, és saját nézeteinket ezek hatására módosítani. A nyitottság mellett, még egy dolog elengedhetetlen ahhoz, hogy a kritikus szemlélődés megfelelő módon szolgálja a gondolkodást. Ez pedig az a tény, hogy a gyerek megértse nem mindig az az igaz, amiről mi azt hisszük. A gyermekekben erősíteni kell azt a szemlélet módot, hogy utána kell járni az igazságnak.

Bátorítás

Az utánajárással elősegítjük a tanulás azon folyamatát, amelyben ki kell deríteni valamit, ahol az ismereteket össze kell gyűjteni, alkalmazni, elemezni, összegezni, majd értékelni. A kritikai gondolkodás ezen lépcsőfokán mérlegre kell tenni az önálló gondolkodást és az ehhez kapcsolódó képességeket, s ha ezek egyensúlyba vannak, akkor sem az egocentrizmus, sem pedig egy-egy készség nem akadályozhatja az eredményes gondolkodást. Az öncéluság háttérbeszorítása mellett előtérbe kell helyezni az értékelés képességét.

Ehhez azonban a gyereknek tisztában kell lenni azzal, hogy adott esetben egy bírálat, egy bírálási kritérium nem feltétlen azonos az eredmény helyességével. Ahogy azt is el kell sajátítania, hogyan kell tanulmányozni mások kritériumait, s hogy kell ennek függvényében felmérve az estleges következményeket helyes döntést hozni. A kritikus gondolkodás elsajátításának alapfeltétele a helyes kérdésfeltevés, amely már a kisgyermek korban jelentkezik. Akkor még csak az állandó kérdezés fontossága, és az arra kapott válaszok és reakciók, pl. a válasz visszautasítása, valamint a tanulás iránti vágy motiválja a folyamatos kérdésfeltevést.

Ez a viselkedés a kor előrehaladtával lassan háttérbe szorul, mégis fontos, hogy gyermeket arra bátorítsuk merjen kérdezni, hiszen az reagálásra és gondolkodásra serkenti.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE pilot Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek