Kulcsszó: Kulcsképességek
2004/01/20 05:38
2339 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Egyre többször és több helyen találkozunk a kulcsképességek említésével képzések során és munkavállalásnál egyaránt. Időnként azt tapasztalom, hogy néhányan nem tudnak mit kezdeni a fogalommal, illetve mást értenek alatta.

A "kulcsképességek" fogalmát egy Dieter Mertens nevű munkapedagógus (megh.1989.) vezette be. Abból a tényből indult ki, hogy a szakmák és a munka világában végbemenő állandó és gyors változás következtében ma már senki sem remélheti, hogy egyszer megszerzett szakmai képesítése egész életen át elegendő lesz. A világ, a gazdaság, a technika, a szakmák, munkatevékenységek változása, átalakulása, fejlődése egyre több kihívás elé állította a szakképzést, az általános képzéseket, illetve a már végzett dolgozó embereket. Ahhoz, hogy a piacon jó szakemberként tudjanak működni és megmaradni, egyre inkább fel kellett készülniük a változásokra.

Mertens szerint "a kulcsképességek olyan ismeretek, képességek és készségek, amelyek nemcsak meghatározott különböző gyakorlati tevékenységekkel hoznak létre közvetett, korlátozott kapcsolatot, hanem inkább

  1. Képessé tesznek arra, hogy megfeleljünk pozíciók és funkciók egész sorának, amelyek azonos időben alternatív lehetőségekként jelentkeznek és
  2. Képessé tesznek ara, hogy életünk során kezelni tudjuk a követelmények (többnyire előre nem látható) változásának egy-egy szeletét" (Mertens 1974.)

Ennek megfelelően a kulcsképességek négy alapformáját említi

  • Alapképességek (Basisqualifikationen). Általános jellegű képességek, amelyeket sokféle helyzetben lehet alkalmazni, pl. a logikus, elemző, strukturáló, koncepciózus, kreatív és problémamegoldó gondolkodás képessége, a kooperatív munkára való képesség.
  • Horizontális képességek (horizontalqualifikationen). Segítségükkel az ember önállóan "tágítja látókörét", azaz képessé tesznek bennünket arra, hogy önállóan szerezzünk be információkat. Pl.: képességek a könyvtári munkához, kereséshez, kézikönyvek használatához, információk interpretálására és feldolgozására.
  • Szélességi elemek (Breitenelemente). Egy-egy szakmában gyakran használt képességek, és amelyek gyakorlati követelményként jelentkeznek, pl.: bizonyos mérési technikák, munkavédelmi előírások betartása, berendezések karbantartása.
  • Évjárattényezők (Vintage-Faktoren) Segítenek mindazon szakadékok áthidalásában, amelyek a saját és mások tudása, illetve tudata közötti különbségekből adódnak, tehát generációs különbségekből. Pl. a számítógép kezelésének eltérő módja, a másik nemmel való bánásmód, a korszellemhez való viszony, a politikai és ökológiai tudat.

Mertens javaslata az volt, hogy az oktatásnak a hagyományos szakmai ismeretek és készségek mellett olyan kulcsképességeket is ki kell alakítani illetve fejleszteni, amelyek segíthetik a váltásokat, a változásokhoz való alkalmazkodást.

A képzésnek és oktatásnak - mint a problémamegoldáshoz szükséges képességek közvetítőjének - egy ilyen világban három dimenziót kellene szem előtt tartania

  1. A személyiség kibontakoztatása, beleértve az egyéni problémák kezelésének képességét is
  2. A szakmai egzisztencia megalapozása
  3. Társadalmilag megfelelő és jelentős magatartás kialakítása

Ez a cél a szakmák meghatározásánál, illetve a képzési programok, módszerek kialakításánál is egyre inkább jelen van.

Mertens megközelítésén kívül többféle módszer is hangsúlyosan kezeli a kulcsképességeket. Ma már egyre többféle területen számolnak a kulcsképességekkel, pl. újabb képzési programok kidolgozásánál elengedhetetlen ezek beépítése. A munkakörök kialakításánál, értékelésénél, a munkaerő felvételekor egyaránt fontos a megítélésük.

Guy Le Boterf Dacum módszere és Mertens kulcsképesség fejlesztés módszere közt igen sok átfedés is található. A kompetencia-hálók, rendszerek meghatározásával, kialakításával dolgozó Dacum módszerben is, az egyes munkakörökhöz kapcsolódó általános- és speciális kompetenciák kialakításánál és fejlesztésénél, valamint a képzések tervezésénél kiemelten foglalkoznak a különböző kulcsképességekkel, illetve ezek fejlesztésével.

  • A cikk a Nemzeti Felnőttképzési Intézet támogatásával az EU Munka-körök programsorozat részeként jelenik meg.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE pilot Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek