Macskatörténelem
Farkas Zoltán
2007/12/22 01:05
3837 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Meg akarod ismerni az igazi Macskafogót? Az ember a történelem kezdetétől uralni kívánta a macskákat, akiket hol istenekként, hol gonosz démonok vagy éppenséggel az ördög szolgáiként kezelt. A macskák az emberi történelem új dimenzióit tárják fel?!

A történelem hajnalán

Még vitatott, hogy a macskát mikor háziasították, ám elvétve az i.e. VIII. évezredből származó rétegekben már találtak macskafogakat és -csontokat, amelyek, talán már háziasított egyedektől származnak. Ilyen leletekre bukkantak Jerikóban és az iráni Deh Luranban is, ám kézzelfogható bizonyítékok csak az i.e. III-II. évezredből erednek. Egyiptomban még nem találtak bizonyítékokat arra nézve, hogy az i.e. II. évezred előtt háziasították volna a macskát. Kisázsiában és Kréta szigetén valószínűleg ugyanebben az időben jelentek meg a házimacskák. Ám a legrégebbi macskaábrázolás az i.e. VI. évezredből származik. A kisázsiai Hacilarból előkerült szobrocska egy macskával játszadozó asszonyt ábrázol. A cicáknak az ókorban, a legtöbb országban igen megbecsült helyük volt.

Egyiptomban eredetileg az alvilág őrei voltak, ám végül istent csináltak belőlük. Basztetet, a szerelem, a termékenység, majd a háború istennőjét és Ré (mint "Nagy Kandúr") leányát is karcsú fekete sziámi macskaként ábrázolták. Ha a macskák úrnője meghalt, akkor is kis kedvenceket befalazták a sírba, hogy a túlvilágra is kísérjék el gazdijukat. Egy régi történet szerint egyszer a perzsák úgy mentek csatába Egyiptom ellen, hogy macskákat kötöztek a pajzsaikra, s mivel az egyiptomiak szent állatként tisztelték a macskákat, nem mertek támadni. Egyiptomban olyannyira tisztelték a macskákat, hogy ha valaki megölt egy macskát, azt halálra kövezték, tűzvészkor pedig először a macskákat mentették ki, ha pedig meghalt a család cicája a családtagok leborotválták a szemöldüköket, majd bebalzsmozták kedvenc macskájuk földi maradványait. Macskamúmia az ókori Egyiptomból Egyiptomon túlra nem nagyon terjedt a macskakultusz, mivel szigorúan megbüntették azokat, akik külföldre csempészték próbálták csempészni a szentnek tekintett állatokat. A macskák istenítése a görög Ptolemaiosz-dinasztia hatalomra jutásával kezdett feledésbe merülni, véglegesen azonban csak az I. században, a római uralom alatt tűnt el. A görögök ugyanis a macskákkal szemben a szelidített görényeket részesítették előnyben, őket tartották az egerek elleni vadászatra is.

A rómaiak is hasonlóan jártak el, amire részint az is bizonyíték, hogy Pompejiben sem találtak macskatetemekre. A IV. századra azonban a Római Birodalomban is elterjedtek a cicák, és Európa germán népei körében nagy tiszteletnek is örvendtek - Freyának, a szerelem és anyaság istennőjének szimbóluma ugyancsak a macska volt.
Többé-kevésbé a Távol-Keleten is szerették a macskákat, noha a buddhista tanok azt állítják, hogy a macskáknak nincs bejárásuk a mennybe, mivel egyikük sem segített Buddhának. Ennek ellenére úgy tűnik, nem minden buddhista csoport van ezen az állásponton, ugyanis vannak, amelyek tagjai pozitívan értékelik a macskák szerepét. Egy legenda szerint a Birman macskafajta éppen egy templomból származik, miként a Hívogató Macska is, amely állítólag szerencsét hoz.

E legenda szerint egy szegény templomban a papok mellett lakott egy macska is. Egy szép napon gazdag szamurájok vonultak az úton. A macska odament hozzájuk és hívogatta őket, ők megfogadták a macska invitálását, így rátaláltak a templomra, amelyet azután bőséges pénzadományban részesítették. Az ősi Kínában jótékony állatnak tartották, mivel a gabonát pusztító egerek ellensége, vagyis az ember megbízható segítőtársa. Azok az ókori népek, amelyek nem ismerték a macskákat, azok nagyobb rokonait, a pumát, a leopárdot, a tigrist, az oroszlánt és a gepárdot istenítették.

Európa cicái

Szfinxek között

Azt tartják, hogy Mohamed próféta annyira szerette a macskáját, hogy mikor az elszunyókált a kaftánja ujján a próféta inkább levágta a ruhája ujját, nehogy megzavarja kedvence békés szunyókálását. Európában kezdetben nem igazán foglalkoztak a macskákkal, így azok többnyire természetes halállal - általában éhen - haltak. Idővel a lustaság és kéjvágy szimbólumai lettek. Az ezredfordulót követően azonban főként Nyugat-Európában vallásos macskagyűlölet kezdett kibontakozni, a macska volt a Sátán a gonosz, a rossz, és a boszorkány szövetségese. A katharokat és más eretnekeket például azzal vádolták és citálták az inkvizíció elé, hogy a macskák anusát csókolgatják, vagyis az ördöggel cimborálnak.

Ám az európai macskagyűlöletnek is meglett az ára, ugyanis amikor a kereskedők behozták a fekete patkányokat a Krím-félszigetről, kevés macska élt, így a patkányok gyorsan elszaporodtak, és meglehetősen gyorsnak bizonyultak a halálos kór elterjesztésében is, ami az 1347-1349-es nagy pestisjárványhoz vezetett. Mivel féltek a macskáktól, ezért sokszor halálra is ítélték őket, karneválok idején összefogdosták őket és vagy tűzbe vetették, vagy megkövezték őket. Kelet-és Észak-Európában (pl. Oroszország, Finnország, stb.) másképp viszonyultak a házikedvencekhez, a macskákat nem üldözték, ennek is szerepe lehetett abban, hogy itt nem tört ki ilyen pusztító mértékű járvány. angliában igen szigorúan bűntették a macskagyilkosokat: az elpusztított macskát felakasztották, és a gyilkosnak annyi búzát kellett ellenértékül fizetnie, amennyi teljesen befedte a tetemet. (Ekkoriban - X. század - egy házimacska naponta 3-4 patkányt és több mint 10 egeret pusztított el, így hasznosságához kétség sem férhetett.)

Üldözöttek, ember-tükrök

A történelmi viharok után ...

A cicákkal szembeni bánásmód a középkor későbbi századaiban és az újkorban sem változott lényegesebben. Mivel korábban a macskák a pogány istenségek szent állatai voltak, ezért a keresztény egyházak üldözték őket, 1484-ben VIII. Ince pápa az "ördöggel szövetkező, pogány állatoknak" minősítette a cicákat, ezért az emberek egy része bajok esetén a titokzatos macskákat tette felelőssé. Ünnapnapokon templomtoronyból hajították le őket, forró vízbe fojtották, kínozták őket. Sokszor azonban azért gyilkolták őket, mert varázserőt tulajdonítottak nekik. A házak bejárata elé azért ástak el macskafarkot, mert úgy vélték, hogy távol tartja a lkaókat a betegségektől. Az árpaliszt és macskavér keverékeként készült kenőcsöt a viszketegség ellenszereként tartották számon, a szárított macskamájat viszont a hólyagkő kezelésére tartották alkalmasnak.

A XVII. században a macskákat egyenesen a boszorkányok rokonainak tartották, ezért gazdájával együtt üldözték. Mivel a macska teste rendkívül hajlékony, járása pedig nesztelen, így sokan a női testre asszociáltak a macskák kapcsán, amit tovább erősített kiszámíthatatlan és kiismerhetetlen, démoni természete (doromboló macska, mely váratlanul kimereszti karmait) (vö. Baudlaire: A macska; Bulgakov: A Mester és Margarita). A reformáció idején Londonban a protestánsok megborotváltak egy macskát, hogy az a katolikus papra hasonlítson, majd miseruhába öltöztették, és a hivatalos vesztőhelyen felakasztották. Mint a fentiekben is láthattuk, a macskák nem egyszerűen állatok, hanem iolyan rituális értékkel rendelkező lények, amelyek az emberiség történetében mindig is fontos szerepet játszottak. Sajnos a történetnek, történelemnek a rituális macskagyilkosságok is a részét képezték. Talán itt az ideje, hogy tanuljunk a történelemből, hisz a macskák rituális értelemben már nem is önmagukat szimbolizálják, hanem a társas együttélés egyes vetületeit.

Irodalom

  • John H. Arnold: Történelem Corvina K., 2005
  • R. Darnton: A nagy macskamészárlás Akadémiai K., Bp. 1987
  • Szimbólumtár (Szerk.: Pál József és Újvári Edit) Balassi K. Bp., 2005
  • Mitológiai enciklopédia I. Gondolat K., Bp. 1988
  • Rainer Köthe: Macskák Tessloff és Babilon K., Bp. 2002
  • Natalie Zemon Davis: Társadalom és kultúra a kora újkori Franciaországban Balassi Bp., 2001

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
All you need is code Minden a kódolás tanulásához
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek