Magyar nyelv és irodalom írásbeli
2012/05/07 08:00
3174 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A legtöbb diák ma reggel kezdte meg az érettségi vizsgáit. Ahogy minden évben, úgy idén is a magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsga az első a kötelező tárgyak sorában. A vizsgát 87.324 diák írja meg középszinten, 1550-en pedig emeltszinten. Az írásbeli reggel nyolctól délig tart.

erettsegi520

A vizsga menete

Segédeszközök nem használhatók, kivéve a Magyar Helyesírási Kéziszótárt és a Magyar Irodalmi Szöveggyűjteményeket.

Középszinten a vizsga két részre, egy szövegértésre és szövegalkotásra oszlik. Az első feladatlap kitöltésére egy óra, míg a másodikra három óra áll rendelkezésükre a diákoknak. A szövegértésért 40, a szövegalkotási feladatért 60 pont szerezhető.

Emelt szinten négy órás (240 perces) nyelvi-irodalmi műveltségi feladatlap és három szövegalkotási feladatot kell megoldani. A nyelvi-műveltségi feladatsor egy alkotást tárgyal. A középszintű érettségitől eltérően emelt szinten mindhárom szövegalkotási feladatot meg kell oldani. Ezek a következők: műelemzés, reagálás egy aktuális jelenségre, végül pedig egy gyakorlatias feladat, például kérvény vagy újságcikk írása. A pontozás ebben az esetben a következő: a műveltségi feladatsornál maximum 40, a műértelmezésnél maximum 25, a reflektálásnál 20 és a gyakorlati írásbeliség feladatnál maximum 15 pont szerezhető.

Érdemjegyek – százalékok

Az érettségin kapott százalékok a következő érdemjegyeknek feleltethetőek meg:

Középszinten

 • 100%-80% - jeles
 • 79%-60% - jó
 • 59%-40% - közepes
 • 39%-20% - elégséges
 • 19%-0% - elégtelen

Emelt szinten

 • 100%-60% - jeles
 • 59%-47% - jó
 • 46%-33% - közepes
 • 32%-20% - elégséges
 • 19%-0% - elégtelen

Feladatok középszinten

Szövegértési feladat: Egy 1988-as Nemzeti olvasókönyv ismertetőjének részlete, szerzője Lukácsy Sándor.

Szövegalkotás:

 • Összehasonlító elemzés: Karinthy Frigyes Tanár úr kérem (A jó tanuló felel és A rossz tanuló felel)
 • Elemzés: Arany János Tetemre hívás című balladája
 • Érvelés: heroikus életérzés (idézet: Camus: Petsis című regényéből részlet)

A középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga megoldása.

Feladatok emelt szinten

Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor: Németh G. Béla: Hét évszázad magyar költői című antológiájának utószava. Tíz feladat kapcsolódott az íráshoz.

Egy mű értelmezése: Heltai Jenő: Nagyapó című novellájának elemzése. 

Reflektálás egy jelenségre: Az irodalom és a természettudomány kapcsolata.

Gyakorlati írásbeli feladat: Üdvözlő beszéd a nyelvújítási mozgalom értékeiről. 

A középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga megoldása.

Hibák

A helyesírási hibák esetében a következő módszert alkalmazzák: 30 hibapontig számolják a hibákat, majd megfelezik ezt a számot, így akár ötven hibapont esetében is csak 15 kerül levonásra.

További levonás jár, ha nincs bekezdés a szövegben, nem tagolódik bevezetésre és befejezésre és olyan stiláris hibákért, mint a szövegkohézió hiánya.

Kép forrása itt.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
All you need is code Minden a kódolás tanulásához
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek