New School - A reformpedagógia első iskolamodellje
Szendrei Judit
2007/11/20 18:49
1439 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A múltszázad eleji Angliában egy olyan új iskolatípus született, amely számos pedagógiai vonatkozásban az Ellen Key által megjósolt "jövő iskolájának" határozott jegyeit mutatta.

A múltszázad eleji Angliában egy olyan új iskolatípus született, amely számos pedagógiai vonatkozásban az Ellen Key által megjósolt "jövő iskolájának" határozott jegyeit mutatta.

Cecil Reddie (1858-1932) angol középiskolai tanár, 1889-ben alapította meg "New School" (Új Iskola) néven a herbarti iskolák tradícióival elutasító intézetét. Később ennek mintájára, sorra nyíltak a társadalmi elit középiskolai képzését újszerű pedagógiai módszerekkel megvalósítani hivatott iskolák például Németországban, Franciaországban.

Kijelenthető, hogy egy olyan új iskolatípus született, amely számos pedagógiai vonatkozásban az Ellen Key által megjósolt "jövő iskolájának" határozott jegyeit mutatta. Ezek a bentlakásos, otthon jellegű iskolák távol a várostól, természeti környezetben működtek. Pedagógiai koncepciójuk alapja az a szándék volt, hogy létrehozzák és sokoldalúan fejlesszék mindazokat a képességeket, amelyek az élet változatos viszonyai között is lehetővé teszik a helytállást.

E célok elérése érdekében a pedagógiai eszköztár nagyban eltért a hagyományostól: az iskolai társadalom önkormányzatisága, az újszerű, sok szempontból rendhagyó tanár-diák viszony, az oktatás megváltozott műveltségtartalmai, és mindenekelőtt az öntevékeny életforma.

A szabadság, a kötelességek elvégzése és a felelősségvállalás voltak az életrend, a napirend fő elemei:

Felkelés után közös fürdés a szabadban, futás és torna.
Reggeli ájtatosság a kápolnában vagy a szabadban.
Délelőtt tanulmányi munka következett, a szünetekben játék és sport a szabadban.
A tanulás után a műhelyekben, a kertben és a földeken dolgoztak.
Majd ismét tanulás következett.
Vacsoráig zenekari, kórus vagy színjátszó próba, zenehallgatás, társasjáték, olvasás töltötte ki a növendékek idejét.
A nap esti ájtatossággal és közös énekléssel fejeződött be. 

Az intézetek köztársaságként működtek, a közösen alkotott törvények és az alkotmány szabályozta mindennapjaikat.
Mindenkinek személyre szóló feladata, megbízatása volt. A közös teendőket megbeszélték, megtervezték, majd az így elfogadott rend alapján a diákok önállóan vagy kisebb csoportokban végezték el teendőiket.

A tanár nem mindent tudó, csalhatatlan felnőttként volt jelen, hanem a diákok segítőtársaként, akinek az volt a feladata, hogy a tevékenység minél szélesebb körét biztosítsa a gyerekek számára.

A diákoknak pedig természetesen felelősséget kellett vállalniuk döntéseikért, tetteikért és azok esetleges következményeiért. Ugyanakkor senkinek nem volt feladata a felnőttek parancsainak elvtelen, gondolkodás nélküli teljesítése. A helytelen viselkedést büntetéssel szankcionálták.

Az intézetek egész életét áthatották az esztétikai-művészeti tevékenységek: az előadóestek, a báb- és színjátszás, a kiállítások rendezése, a hangversenyek. Mindezekhez szervesen hozzátartozik a felkészüléshez szükséges zene- és énektanulás, a próbák, az egyes képző- és iparművészeti technikák elsajátítása. Fontos szerepet tulajdonítottak a gyermeket körülvevő esztétikus környezet nevelő hatásának is.

A történelmet eredeti forrásokból, a természettudományokat az élő és élettelen természet megfigyelésére építve, kísérletezve tanulták. A matematika oktatásánál is a szemléletesség, életszerűség és hasznosság volt a legfőbb szempont: a geometriát például asztalosműhelyben vagy a szabadban gyakorolták. A diákok nem kényszerültek értelmetlen magolásra.

A század elején kibontakozó "új iskolák" tevékenységének koordinálására, a kölcsönös információ- és tapasztalatcsere biztosítására a svájci Adolphe Ferrière (1879-1960) 1899-ben megalapította az "Új Iskolák Nemzetközi Irodáját".

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE pilot Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek