Oktatási álmok, valóság és siker
Érsek Dóra
2007/12/08 13:10
609 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Napjainkban 45 ország vesz részt a bolognai reformfolyamatokban, s ez a tény egyértelműen bizonyítja a program sikerességét. Ehhez jön még az "egész életen át tartó tanulás" programcsomagja, s teljes a mérleg az Unió oktatáspolitikájában.

A bolognai folyamatot 1999-ben indította útjára az Európai Unió, akkor 29 ország vett részt benne, ez a szám mára több mint másfélszeresére növekedett. Az akkor elindított folyamat célja az volt, hogy 2010-re megvalósuljon az Európai Felsőoktatási Térség, melynek keretei között a diákok nemcsak magas színtű képzések közül választhatnak, hanem egységesíti is az amúgy sokféle diplomák rendszerét. A reform első lépéseként került kialakításra a háromciklusos képzés. Az alap, a mester és a doktori képzés kialakítása célzottan koncentrál a felsőoktatásban tapasztalható minőségbiztosítására, valamint a képesítések és tanulmányi idők egységes elismertetésére. Mindezen folyamatok sikeressége mellett azonban még rengeteg a tennivaló. 

Az oktatási reform további pontjaiban kiemelten hangsúlyos szerephez kell jusson az egyetemi tananyagok mihamarabbi modernizálása, amely során megkerülhetetlen tényező a virtualitás, és az ez által nyújtott lehetőségek kiaknázása. Ehhez azonban még hozzá kell tenni, hogy az egyetemek működéséhez szükséges anyagi források megteremtésében jelentős változást hozhat, az intézmények, valamint a diákok és a különböző vállalkozói rétegek között működő kommunikáció kiszélesítése. Az egyetemeknek tehát nyitniuk kell ezen kapcsolatok irányában, hiszen az itt megszületett döntések vihetik előrébb az Unió oktatáspolitikáját a versenyképesség szférájába. Az Európai Bizottság folyamatos támogatást nyújt mindezen reformfolyamatok megvalósításában, így például a Tempus Programmal próbálja meg ösztönzi a tagállamokat a minél átfogóbb és egységesebb oktatási rendszer kialakításában.

Az Unió számára nem léteznek határok sem, hiszen több megállapodás van érvényben a szervezet, valamint az USA, Kanada, Ázsia, Latin-Amerika és Afrika egyes országai között, melyeknek köszönhetően megnyílik a világ az európai diákok előtt. Az „egész életen át tartó tanulás” már keményebb dió az Unió életében, de célkitűzéseiket ezen a téren is tettek követik, így lassan de biztosan halad a program, bár a teljes megvalósuláshoz még kell némi idő. Az Unió úgy látja, hogy a tagállamok felsőoktatási intézményeinek mindenképpen kaput kell nyitni a felnőtt hallgatók előtt, s ha lehet a korábbiakhoz képest még nagyobb figyelmet kell fordítani a program európai képesítési keretrendszerének megteremtésére ahhoz, hogy az oktatásban ez terület is hatékonyan működjön. 

Az Európai Unió reformtörekvéseinek megvalósítását jelentősen befolyásolják az oktatás területén tapasztalható nemzetközi párbeszédek, összehasonlítások és a folyamatosan alakuló vagy már kialakult versenyszituációk. Mindezek ellenére azonban nem árt leszögezni, hogy mind a bolognai folyamat, mind az „életen át tartó tanulás” programja új lehetőséget teremt a diákok számára, és még szélesebb körben teszi ismerét az Unió oktatáspolitikáját szerte a nagy világban..

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE pilot Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek