pedag
(1432)

 • Csoport típus: Publikus
 • Csoport típus: Publikus
 • Csoport típus: Zárt
 • Csoport típus: Moderált
 • Az előzetes ismeretek A multimédia-fejlesztés pedagógiai vonatkozásai közül az első szempont a tanuló „induló”, előzetes tudásszintjének figyelembe vétele. Ismeretes, hogy a multimédiás tudásközlés akkor optimális, ha a tanulónak pontosan azokat a külső ...
 • A pedagógus szerepkörhöz hozzátartozik az Órarend szerkesztése is. A videóban a pedagógusok megismerkedhetnek az órák rögzítésének folyamatával és annak törlésével is. Bemutatásra kerül az érdemjegyek rögzítésének és törlésének menete, illetve azok ...
 • A pedagógiai modell A pedagógiai kommunikáció magán viseli a kommunikáció általános jegyeit, de vannak megkülönböztető vonásai is. Hiszen ez a kommunikáció pedagógiai céloknak alávetett és azok által is szabályozott, és a kommunikációban részt vevő felek ...
 • Az alkalmazott tudományok A pszichológia alkalmazott területei: egy vagy több alaptudományra támaszkodnak, például: pedagógiai pszichológia, munkalélektan, pályaválasztás, gyógypedagógiai pszichológia, reklámpszichológia, sportpszichológia, katonai ...
 • Művészi kibontakozása a Bauhausban Moholy-Nagy László két jelentős megbízást kapott Gropiustól. Josef Albers és Johannes Itten után átvette az egyéves, két szemeszter hosszú ún. „alapképzést”, valamint a fémmegmunkáló műhelyt vezetését. 1923-tól 1925-ig ...
 • Nemzetiségi pedagógusok I. Országos Konferenciája
  Budapest, 1980. május 2. A nemzetiségi pedagógusok I. Országos Konferenciáját május 2-án nyitották meg az Országos Pedagógiai Intézetben. Miklósvári Sándor, az Országos Pedagógiai Intézet főigazgatója tartotta a megnyitó beszédet. A kép Strak Ferenc, a Nemzetiségi Oktatási bizottság titkára előadásán készült. MTI Fotó: Tóth István
 • Az Intézményi rendszergazda által kiadott, pedagógus szerepkörrel rendelkező személyek pedagógusként léphetnek be a Magiszter.net felhasználói felületére. Az oldal eléréséhez a következő URL címet kell beírni a böngészőbe: https://kiar.educatio.hu
 • Rózsahegyi Kálmán, színész, pedagógus
  Budapest, 1955. március 28. Rózsahegyi Kálmán, színész, pedagógus, kiváló művész, 1873. október 6-án Endréden. Meghalt 1961. augusztus 27-én Budapesten. A képen: Rózsahegyi Kálmán színművész, a Nemzeti Színház örökös tagja. MTI Fotó: Keleti Éva
 • Pedagógiai alapok
  Pedagógiai alapok bemutatása felsorolással
 • Pedagógus konferencia
  Budapest, 1954. november 15. Nagy Imre miniszterelnök vidéki nevelőkkel beszélget a falusi pedagógusok konferenciája alkalmából adott fogadáson a Parlamentben. Magyar Fotó: Farkas Tamás
 • A fejlesztő pedagógus
  A szerző saját tanítói és tízéves fejlesztő pedagógusi munkájának tapasztalatai alapján összegzi a tanulók teljesítményének és az intézményrendszerek működésének hiányosságai közötti kapcsolatot. Részletesen összegzi azokat a lehetséges tanulásszervezési ...
  2004. február 9.
 • Pedagógusképzés
  A szerző szerint a pedagógus emberi és szakmai autonómiája az alapvető feltétele annak, hogy a tanulási környezet segítse a tanulók autonóm személyiségének kialakítását, fejlesztését. A pedagógus autonómiájának fejlesztésében jelentős szerepe van a ...
  2003. június 4.
 • Pedagógusreform
  A közoktatási törvény módosításának megszavazása után egyre sürgetőbb kérdés a pedagógusképzés reformja. Az oktatási miniszter kezdeményezésére létezik egy szakmai testület, amely a közoktatás és felsőoktatás szakértőiből alakult, és pedagógusképzéssel ...
  2003. szeptember 12.
 • Digitális Pedagógus Díj
  A Digitális Módszertár egy online ötletgyűjtemény, ahol a pedagógusok tanóráik színesítéséhez és az IKT-eszközök kreatív felhasználásához nyerhetnek inspirációt, illetve konkrét módszereket adaptálhatnak a mindennapi tevékenységeikhez. A Tempus ...
  2017. július 13.
 • A pedagógusok felelőssége
  Az oktatás a gazdasággal együtt nemzetközivé válik, de az európai társadalmak a közösségen belül továbbra is ragaszkodnak saját nemzeti arculatukhoz. A tagállamoknak és a csatlakozásra váró országoknak egyaránt érdekük a pedagógusbérek felzárkóztatása, az ...
  2004. június 30.
 • A pedagógusszerep konfliktusai
  Mi a pedagógusszerep? Mindenféle tudományos meghatározás nélkül, a pedagógus, tanárszerep az, amikor egy értékmeghatározás mentén (pl.: PP., NAT) azokat betartva és az irányelvek alapján példát mutatva a gyermekek számára, adja át a tudást minél magasabb ...
  2014. november 27.
 • Környezeti nevelés
  Miért lett oktatási-nevelési folyamatunk kiemelt területe a környezeti nevelés?Egy iskola számos tényező miatt teheti pedagógiai programjának meghatározó elemévé a környezeti nevelést. A külső tényezők közé tartozhat például az iskola természeti ...
  2004. augusztus 16.
 • Pedagógus Kutatás 2010
  A kutatást az OKM valamint a PDSZ megbízásából, a TÁRKI-TUDOK ZRT. végezte. Célja a közoktatásban (óvoda, általános iskola, szakiskola, szakközépiskola, gimnázium) dolgozó pedagógusok és a többcélú intézményben pedagógus munkakört (is) betöltő ...
  2010. május 17.
 • Korszerű pedagógiai módszerek és IKT eszközök alkalmazása
  Az eTwinning projektek lebonyolításának egyik fontos feltétele, hogy a pedagógus be tudja-e illeszteni saját tanmenetébe a projektmunkát úgy, hogy ne térjen el a tantervi céloktól, illetve az, hogy mindehhez bírja-e az iskolavezetés szakmai támogatását ...
  2013. augusztus 16.
 • Díjazzák a pedagógusok digitális ötleteit
  Köznevelésben dolgozó pedagógusok oszthatják meg az IKT-eszközök kreatív használatával kapcsolatos ötleteiket a Digitális Módszertárban. A kiemelkedő ötletek feltöltői díjban is részesülnek. A www.digitalismodszertar.tka.hu oldalon elérhető adatbázisban ...
  2015. augusztus 10.