család
(26)

 • Családra hangolva?
  A család jellemzői egykor... A család a társadalom legősibb intézménye, egyben legalapvetőbb egysége, mely nélkülözhetetlen a társadalom mind biológiai, mind szociális fennmaradása szempontjából. A család olyan személyek közössége, akik házasság, vérségi ...
  2014. április 4.
 • Te kit választanál?
  Könnyű a döntés? Mégis mi okozza a nehézséget? A döntés érzelmi alapon igen egyszerű, hiszen ki ne a szerettét, kedvesét választaná ilyen helyzetben. Ezt követeli meg a társunk, párunk iránt érzett felelősségtudat is. Másfelől azonban, ha nem a párunkat ...
  2014. április 7.
 • Egy polgár vallomásai
  Felvidéki tájkép Az Egy polgár vallomásai egy kassai polgárcsalád múltját, jelenét, lehetőségeit, világát meséli el egy családtag szemszögéből. A családtag Márai Sándor, aki azonban már a bevezetőben felhívja arra a figyelmet, hogy „e regényes életrajz ...
  2007. december 22.
 • Gyermekvédelem az iskolában
  Mert bizony a pedagógusnak kötelessége „aggódni” tanítványaiért, törődni velük, odafigyelni rájuk. Ha problémákat észlel egy gyereken, nem hagyhatja annyiban a dolgot. Jeleznie kell az iskola gyermekvédelmi felelősének, aki általában magabiztosabban tudja ...
  2014. december 4.
 • Az örökbefogadás
  Amikor egy újszülöttet, vagy egész kis csecsemőt örökbefogadó család végre hazaviheti a várva várt új családtagot, még nemigen aggódnak amiatt, vajon mikor, s hogyan mondják majd el neki születése történetét. A gond még messzinek látszik, és bizonyára ...
  2003. március 27.
 • Dolgozó anyák
  Az elmúlt évszázadban a világ sokat változott. Ma már hihetetlennek tűnik, hogy dédanyáinknak még harcolniuk kellett azért, hogy egyetemen tanulhassanak és munkát vállalhassanak. A jobb módú családokban elképzelhetetlen volt, hogy a feleség pénzt keressen ...
  2003. február 24.
 • A Bercsényi család és Hódmezővásárhely II. rész
  Thaly Kálmánt idézzük: a császár "...Bercsényi Miklóst, mint érdemdús, hű tábornokát s magyar belső titkos tanácsosai egyik legkedveltebbjét, úgy békében mint háborúban (nevezetesen a most folyó 1684-1687-iki hadjáratokban), vitéz fiával együtt ...
  2014. május 8.
 • A brit királyi család
  16 ország feje Az eredeti nevén British Royal Family-ként emlegetett közösség a Windsor uralkodóház leszármazottaiból áll. Ennek központja a jelenlegi királynő, II. Erzsébet (Elizabeth II), aki 88 éves, ebből 62 évet már az őt megillető trónon töltött. ...
  2014. augusztus 19.
 • Testvérharc
  Bár az elképzelés jó, s talán nem is teljesen irreális, hiszen szép számmal akadnak a nyáron olyan napok is, melyek viszonylagos nyugalomban telnek, mégis, a legtöbb szülőnek fájó szívvel, csalódottan kell szembenéznie azzal, hogy gyermekei szinte bármin ...
  2003. július 14.
 • Pályaorientáció
  A tanulóknak is, és a társadalom érdekeinek is leginkább megfelelő életpálya megtalálásához, az arra való felkészüléshez segítségre van szükség. Ezt a segítséget a diákoknak részint az iskolától, részint pedig iskolán kívüli tanácsadó intézményektől kell ...
  2003. január 12.