A radioaktivitás felfedezése
2003/01/12 08:00
6019 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A radioaktív sugárzás felfedezése alkalmából a kutatók addig nem ismert, radioaktív elemeket különítettek el. Elemezték az új jelenség különféle formáit, majd megalkották az izotópok és a radioaktív bomlás fogalmát.
Dalton

A XIX. század végére a természetről alkotott ismeretek sokak számára teljesnek, befejezettnek tűntek. A kémia megállapította, hogy vannak olyan anyagok, amelyeket semmilyen akkor rendelkezésre álló eszközzel nem lehetett változásra bírni, ezek voltak az elemek. Minden további anyag ezen elemek egyszerű szabályok szerinti kapcsolódásából állt össze (molekulák, egyszeres és többszörös súlyviszonyok törvénye, Dalton )

A fizika lefektette az energiamegmaradás törvényét, valamint a mechanika, a hőtan, a fénytan törvényeit, és egységbe foglalta az elektromosságtan és a mágnesség törvényeit (Maxwell).

Becquerel

Ebbe a világképbe robbant bele 1896-ban Becquerel felfedezése.

A XIX sz. végén sok kutató foglalkozott a fluoreszencia ill. a foszforeszcencia jelenségével, amelyeknek során azanyagok valamilyen külső besugárzás hatására másfajta sugárzást bocsátanak ki. Henri Antoine Becquerel francia kutató is a foszforeszcencia jelenségét vizsgálta 1896-ban. Miután egy évvel korábban Röntgen felfedezte, hogy léteznek olyan sugárzások, amelyek anyagokon áthatolnak (Röntgen-sugarak), a kutatók azt kezdték keresni, hogy vajon vannak-e olyan foszforeszkáló ill. fluoreszkáló anyagok, amelyek ilyen áthatolóképes sugarakat bocsátanak ki magukból? Becquerel uránsók foszforeszkáló tulajdonságait vizsgálta.

Uránsó (sárga por)

Kitette a napra az uránsót tartalmazó mintát, ez volt a "besugárzás", majd fény számára áthatolhatatlan, vastag fekete papírba csomagolt fényképezőlemezre helyezte, s ott tartotta néhány napig. Ezek után előhívta a fényképezőlemezt. A kísérletek ígéretesek voltak, mert a fényképezőlemez "megfeketedett" ott, ahol az uránsó-darabka rajta volt. Az uránsó sugárzása tehát áthatolt a vastag fekete papíron. Egy alkalommal hosszú ideig borult volt az ég, és nem sütött a Nap. Becquerel fiókjában sokáig ott hevert a besugárzatlan uránsó-darab a becsomagolt fényképezőlemezen. Merő kíváncsiságból - ma úgy mondanánk, hogy "kontroll gyanánt" - előhívta a fényképezőlemezt. Legnagyobb megdöbbenésére a minta "árnyéka" most is rajta volt a lemezen, noha fluoreszcenciáról szó sem lehetett! Csakhamar rájött, hogy az uránsó besugárzás nélkül, teljesen magától is bocsátott ki nagy áthatolóképességű sugárzást, a "Becquerel- sugárzásnak" a só urántartalma a forrása, sőt azt is kiderítette, hogy a tórium éppígy sugároz!

Mint a tudomány történetében annyiszor, most is a véletlen vezetett egy teljesen új természeti jelenség felfedezéséhez (ld. Idézet Becquereltől). Becquerel bejelentését követően sokan kezdték kutatni ezt az új, ismeretlen jelenséget, a radioaktivitást.

Filmdoziméter

Becquerel felfedezésének, azaz annak, hogy a radioaktív sugárzás a fényképezőlemezt megfeketíti, ma több közvetlen gyakorlati felhasználása is van: ezen az elven működnek a sugárveszélyes helyen dolgozókat ért sugárdózis ellenőrzésére szolgáló , filmdoziméter valamint ezt használja az autoradiográfia módszere is.

Becquerelfelfedezése, alapján kijelenthetővé vált, hogy az egyes anyagok - külső behatás és külső energiaforrás nélkül - energiát hordozó sugárzást bocsátanak ki. Ez az elmélet azonban egyszerre mondott ellent az addigi kémiai ismereteknek (mert ennek az átalakulásnak során a korábban változhatatlannak hitt kémiai elemek alakulnak át egymásba), és az energiamegmaradásnak, hiszen ennek az átalakulásnak a során látszólag a semmiből keletkezik energia, amelyet az anyag alfa- béta- gamma-sugárzások formájában kisugároz.

Ezt a különleges jelenséget nevezték el radioaktivitásnak.

Dr.Jarosievitz Beáta & Dr.Sükösd Csaba

Csoportot ajánlunk

Kapcsolódó oldalak

Scientix A természettudományos oktatás közössége
All you need is code Minden a kódolás tanulásáról
A National Geographic A National Geographic honlapja.
Interpress Magazin Az IPM honlapja archívummal
Világtudomány.hu A magyar és nemzetközi tudományos élet hírei
Űr világ Asztronautikai hírportál