Gyerekek Európában
Bodnár Gabriella
2010/05/28 15:22
2257 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A projekt célja, hogy a résztvevő tanulók megismerjék egymás iskoláját, iskolai életét, a szokásokat és az ünnepeket. Információt adjanak és kapjanak a projektben szereplő tanulók országáról, kultúrájáról. Minden eredményt és munkafolyamatot igyekeztek a számítógép segítségével megvalósítani, így mára a tanulók teljes biztonsággal eligazodnak a webes felületen. Nyitottabbak, érdeklődőbbek lettek és nem utolsó sorban önállóbbá váltak.
Projekt címe:Kinder in Europa, Gyerekek Európában
Iskola:Bem József Általános Iskola, Budapest
Projektvezető: Szarvasné Szombati Éva
Segítő tanárok:Teknősné Csanádi Eszter, Baráth Béla

Az alábbiakban Szarvasné Szombati Éva beszámolóját olvashatják:

A projektben 5 ország (Németország, Ausztria, Lengyelország, Olaszország, Magyarország) tanulói vesznek részt 7-14 éves korig. A munkanyelv német és angol.

Témaként tágabb területet jelöltünk meg, ezen belül kisebb témakörök találhatóak, figyelembe véve a tanulók érdeklődési körét, életkori sajátosságait. A témakörök a következők:

  • Ezek vagyunk mi!
  • Iskolánk
  • A természet és a víz
  • Országismeret
  • Mese
  • Szótár
  • 5 éves az eTwinning!

Több téma feldolgozása még folyamatban van (pl. szótár, mese).

Projektünk kisebb témaköréül igyekeztünk olyan területeket választani, amelyek szorosan integrálhatóak az iskola pedagógiai programjába, kapcsolódnak helyi tantervünkhöz. Pl. a vízzel kapcsolatos témakör megjelenik a környezeti nevelésben, aktualitását a víz világnapi rendezvényünk adta. Tanulóink a projekt során folyamatosan alkalmazzák az informatikaórán tanultakat, a legkisebbek, a negyedik osztályosaink pl. a paint programmal való ismerkedés során készítették rajzaikat. A mese témakör szorosan illeszkedik az anyanyelvi neveléshez.

A munkához igyekeztünk olyan partnereket találni, akik szintén a német nyelvet szeretnénk munkanyelvként használni, hogy németül tanuló tanulóink ezt "élesben" is gyakorolhassák. Nemrégiben csatlakozott az angol nyelvet tanító kolléga is a projekthez, így terveink között szerepel az angolul tanuló gyerekek bevonása is a munkába.

A partnerek közötti együttműködés folyamatos és zökkenőmentes. Az adminisztrátor tanárok között a kapcsolattartás napi jellegű (e-mail, blog a tanári szoba felületen is). Folyamatosan és közösen alakítjuk a TestvérTér felületet, figyelembe véve egymás ötleteit, javaslatait. A főbb témaköröket is közösen alakítottuk ki. Kezdetben más iskola is jelezte részvételét a munkában, ám végül az 5 iskola együttműködése bizonyult eredményesnek. Tanulóink közül jelenleg kb. 45-en vesznek részt aktívan a munkában, a negyedikesektől nyolcadikosainkig bezárólag (iskolánk tanulói létszáma: 244). Köztük is megosztottuk a munkát életkoruknak megfelelően: a hatodikosok állnak életkorban legközelebb a németországi tanulókhoz, valamint német nyelvi tudásuk is alkalmas már arra, hogy a kapcsolattartást ők biztosítsák a tanulók között. Heti gyakoriságú e-mail kapcsolatban állnak a többiekkel. A chat lehetőségével még nem éltünk, ez biztosabb és magasabb szintű nyelvtudást feltételez.

Mivel a projektmunka mindvégig webes felületen jelenik meg, így 1-2 kivételtől eltekintve minden eredményt és munkafolyamatot igyekeztünk a számítógép segítségével megvalósítani. Tanulóink folyamatosan alkalmazzák az informatika órán szerzett ismereteket. (paint, power point, képszerkesztő programok, albumkészítés word dokumentumok készítése, e-mail küldése, ennek etikettje, stb.)

Korábban már említettem, hogy nem lezárt, hanem folyamatban lévő projektről van szó, így számos tervünk van még, amely megvalósításra vár. Pl. a szótárrész készítésében még csak a kezdeti lépéseket tettük meg, szétosztottuk a feldolgozandó témákat, s a tanév végéig ezt szeretnénk be is fejezni. A mese témakörben épp most teszik meg a kezdeti lépéseket a második osztályosok: a kiválasztott meséhez illusztrációkat készítenek, a negyedikesek pedig dramatizálni fogják a mesét, ami rövid videofilm formájában szeretnénk a testvértér oldalon megjelentetni. Május ötödikén mi is megünnepeltük az 5. születésnapot, csatlakoztunk a nemzetközi felhíváshoz, ennek dokumentálása az oldalon megtörtént.

A közös munka legnagyobb eredményének tartom a kapcsolatok kialakítását mind a tanulók, mind pedig a kollégák között. Nagy eredmény, hogy tanulóink teljes biztonsággal eligazodnak a webes felületen, többeknek saját felhasználónevük és jelszavuk van, sőt diák adminisztrátor joggal is rendelkezik tanuló. Mindez felelősséggel jár, ennek tudatában vannak tanulóink. Nyitottabbak, érdeklődőbbek lettek amellett, hogy az önállósodás terén is jelentős lépéseket tettek.

eTwinning info

Bemutatkoznak az eTwinning nagykövetek Az eTwinning program magyarországi képviseletében nyolc nagykövet segíti az érdeklődők munkáját.
eTwinning Nagykövetek csoport a Közösségben Moderált csoport a szakmai közönség számára.
eTwinning HelpDesk A csoport célja, hogy szakmai, technikai segítséget nyújtson az eTwinning program résztvevőinek.
e3 A projekt célja egy eTwinning Pedagógiai Műhely létrehozása, ahol a résztvevők egy projektötlet kidolgozásán munkálkodnak.

Untitled Document

Info és elérhetőségek