Nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatása
2015/08/31 12:34
1273 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatására.

ntp0831

A pályázat célja

A nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatása.

Támogatható tevékenységek

A 2015/2016. tanévben általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai tanulók számára meghirdetett azon országos, felmenő rendszerű tehetséggondozó tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének támogatása, amelyek teljes körűen megfelelnek a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 184. §-ban foglalt követelményeknek.

Pályázat benyújtására jogosultak

Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
Az országos, felmenő rendszerű tehetséggondozó tanulmányi és művészeti versenyeket meghirdető:

 • A hazai köznevelési intézmények (a 2011. évi CXC. törvény 7.§ szerint):
  • általános iskola,
  • gimnázium,
  • szakközépiskola,
  • szakiskola,
  • alapfokú művészeti iskolák,
  • pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény,

Figyelem! Tagintézmény/Intézményegység kizárólag a székhelyintézmény / intézményfenntartó kötelezettségvállalásával nyújthat be pályázatot!

 • A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei.
 • A Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság, amely az alapító okirata, szakmai alapdokumentuma szerint nevelési-oktatási tevékenység végzésre jogosult.
 • Belsőegyházi jogi személyek

amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, a továbbiakban: EPER) regisztráltak. (A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 9.2. pontja tartalmazza.)

Támogatási időszak

A Pályázó által a pályázatban megjelölt,

 • támogatási előleg formájában nyújtott támogatás esetében 2015. július 1. és 2016. június 30. közé eső időszak, illetve
 • beszámolót követően nyújtott támogatás esetén 2015. július 1. és 2016. május 15. közé eső időszak,

amelynek időtartama alatt a támogatott program, illetve projekt meg

A pályázatok benyújtásának határideje

Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2015. szeptember 11. 23:59 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került. (A határidőben történő benyújtás részletes szabályait a Pályázati Útmutató 9.3. pontja tartalmazza.)

További részletek, és letölthető dokumentumok.

Csatlakozz hozzánk!

Őket ajánljuk

Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten
eBiztonság Minősítés Minősítő rendszer a biztonságos iskolákért
ENABLE program Program tantestületeknek a bullying ellen