Pályázat erdei iskola és óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztésére
Varga Szilvia
2010/06/22 11:42
2590 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A NFÜ pályázatot hirdetett "Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése" címmel. A kiírás célja a környezeti nevelés támogatása, valamint a minősített erdei iskola és erdei óvodai szolgáltatás infrastrukturális hátterének javítása, illetve tartalmi fejlesztésének támogatása. A pályázatok benyújtása folyamatosan lehetséges, a kiírás felfüggesztéséig.

Utolsó frissítés ideje: 2010. június 22.

A támogatás célja és háttere

A pályázati felhívás a Környezet és Energia Operatív Program akciótervei alapján készült, és a 2009 – 2010 közötti időszakra vonatkozik. 

Alapvető cél az erdei iskolák és óvodák infrastrukturális fejlesztésével és a kapcsolódó képzés és tananyagfejlesztés támogatásával az erdei iskola és erdei óvoda szolgáltatás színvonalának emelése.

 • A természetvédelem fontos stratégiai kérdésének, a környezeti nevelésnek a támogatása.
 • A minősített erdei iskola és erdei óvodai szolgáltatás infrastrukturális hátterének javítása és tartalmi fejlesztésének támogatása a hatékonyabb környezeti nevelés érdekében.

Kik pályázhatnak?

 • Központi költségvetési szervek és intézményeik (pl. nemzeti park igazgatósá)
 • Köztestületi költségvetési szervek
 • Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek és intézményeik
 • Állami erdőgazdasági Zrt-k
 • Alapítványok (beleértve a közalapítványt)
 • Egyesületek
 • Egyházak és egyházi intézmények
 • Közhasznú társaságok
 • Közhasznúvá minősített nonprofit gazdasági társaságok
 • A fentiek konzorciumai (a konzorcium maximálisan három tagból állhat, amelyből egy konzorcium  vezető, kettő partner lehet).

Támogatható tevékenységek

 • nem turisztikai célú épületrekonstrukció, felújítás,
 • meglévő létesítmények környezettudatos (pl.: energiatakarékos) átalakítása
 • funkcióbővítést szolgáló építési munka
 • az erdei iskola és erdei óvoda épületébe szükséges bútorok beszerzése
 • kötelezően megvalósítandó -"tevékenységarányos"- akadálymentesíté
 • speciális, tematikus terepi bemutatóeszközök rendszerének kiépítés
 • terepi laborfelszerelések beszerzése
 • terepi megfigyelő- és mérő eszközök beszerzése
 • a terepi megfigyelést könnyítő, nem motoros meghajtású közlekedési eszközök beszerzése
 • beltéri foglalkozások eszköztárának fejlesztése, térképek, népi hagyományőrző tevékenységek megismerését szolgáló interaktív foglalkozások eszköze
 • erdei iskola és erdei óvoda szolgáltatáshoz kapcsolódó, ESZA típusú, nem beruházás jellegű tevékenysége
 • oktatási segédanyagok, szemléltetőanyagok fejlesztés
 • az erdei iskolában oktatók, terepi szakemberek képzése külső szolgáltatók bevonásával
 • az erdei iskolában oktatók, terepi szakemberek képzése a szakmai tudásanyag továbbadásának lehetőségével (képzők akkreditált képzése)
 • az akkreditált képzés akkreditációs költsége
 • fenti támogatható tevékenységek kombinációja.

Rendelkezésre álló forrás
A konstrukció keretében projektek megvalósítására 2,8 milliárd forint áll rendelkezésre a 2009-2013 időszakban.
A rendelkezésre álló források aktuális mértékéről az Irányító Hatóság havi rendszerességgel közleményt tesz közzé a NFÜ honlapján.
Jelen pályázati kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

A támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 80 millió Ft lehet.

A pályázatok benyújtása folyamatosan lehetséges, a kiírás felfüggesztéséig.

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 

A részletes pályázati kiírás és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a Nemzeti fejlesztési Ügynökség honlapján található meg.

Csatlakozz hozzánk!

Őket ajánljuk

Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten
eBiztonság Minősítés Minősítő rendszer a biztonságos iskolákért
ENABLE program Program tantestületeknek a bullying ellen