Tehetséges magyar fiatalok nemzetközi versenyeken való részvételének támogatására
2015/08/28 17:41
1203 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, diákolimpiákon való részvételének támogatására.

p15

A pályázat célja

A pályázat benyújtásakor a 30. életévét még be nem töltött magyarországi fiatalok egyéni és csoportos részvételének támogatása külföldön megvalósuló tehetséggondozó tanulmányi és művészeti nemzetközi versenyeken.

Támogatható tevékenységek

A pályázat benyújtásakor a 30. életévét még be nem töltött magyarországi fiatalok egyéni és csoportos részvételének és az arra való felkészülés támogatása külföldön megvalósuló tehetséggondozó tanulmányi és művészeti nemzetközi versenyeken.

Pályázat benyújtására jogosultak

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

 • Hazai köznevelési intézmények (a 2011. évi CXC. törvény 7.§ szerint):
  • általános iskola,
  • gimnázium,
  • szakközépiskola,
  • szakiskola,
  • alapfokú művészeti iskolák,
  • pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény.

Figyelem! Tagintézmény/Intézményegység kizárólag a székhelyintézmény / intézményfenntartó kötelezettségvállalásával nyújthat be pályázatot!

 • A Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság, mely az alapító okirata szerint nevelési-oktatási tevékenység végzésére jogosult.
 • A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei.
 • Gazdasági társaság, melynek tevékenységében szerepel az oktatás.

Támogatási időszak

A Pályázó által a pályázatban megjelölt,

 • támogatási előleg formájában nyújtott támogatás esetében 2015. július 1. és 2016. június 30. közé eső időszak, illetve
 • beszámolót követően nyújtott támogatás esetén 2015. július 1. és 2016. május 15. közé eső időszak, amelynek időtartama alatt a támogatott program, illetve projekt megvalósul.

A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtása folyamatos a támogatási keret kimerüléséig, de a pályázatok benyújtásának legvégső határideje 2016. február 29.

További részletek.

Csatlakozz hozzánk!

Őket ajánljuk

Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten
eBiztonság Minősítés Minősítő rendszer a biztonságos iskolákért
ENABLE program Program tantestületeknek a bullying ellen