Kótai Tamás és a szentendrei hagyományok
2016/09/02 12:58
2121 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Makón született, de Szegedre, majd 1974-ben Szentendrére költöztek. Így lehetősége nyílt, hogy a budapesti Török Pál Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola alkalmazott grafikai szakára iratkozhasson, ahol nemcsak a grafikai technikákkal, de a művészetfilozófiai szemléletekkel is megismerkedett. 1980-ban Hódmezővásárhelyen töltött kötelező katonai szolgálatát – bár ez a laktanya dekorációs műhelyének falai között telt – egyfajta száműzetésnek tekintette. 1981-től 1986-ig a Képzőművészeti Főiskola grafikai szakán tanult. Főiskolai tanulmányai után Derkovits-ösztöndíjas (1989–1992), majd római ösztöndíjas (1994).

kotai_tamas_01

Megismerte a szentendrei művészvilágot, amelyet az Európai Iskola, az avantgárd képzőművészet magyar követőinek szelleme hatott át. Céljuk a bartóki program alapján a nyugati és keleti művészek számos eredményének integrálásával egy új közép-kelet-európai művészet megteremtése. Ezt a Szentendréhez kötődő programot konstruktív szürrealista sematikának nevezték.Innen eredeztethető, hogy Kótai Tamás művészete kettős gyökerű: egyrészt hatott rá a népművészet formavilága, másrészt a szentendrei konstruktív szürrealizmus.

kotai_tamas_02_nyolc Nyolc

Középiskolás korában a Kondor Béla művészetéből táplálkozó új irányzat világában élt, másokkal együtt Kondor külső, stiláris jegyeit használva. Míg példaképük igen komoly irodalmi háttérrel is rendelkezett, ők viszont csak a puszta esztétikummal azonosultak. Később a Vajda Lajos rajzokat tanulmányozva rájött, hogy néhány vonallal is lehet koncentráltan széles skálán fogalmazni és esztétikusnak maradni. Ez számára sokkal többnek, esszenciálisabbnak tűnt.  Fontossá vált, hogy elgondolkodjon minden vonalon minden vonalon, formán, jelentéstartalmon.

kotai_tamas_03_sarga_kert Sárga kert

Főiskolás éveiben alkotásmódját a míves megformáltság, a rajzosság, a formák aprólékos kidolgozottsága jellemezte. Munkamódszerében egy olyan metódust alkalmazott, hogy mikor a rajz elérte a végpont előtti állapotot, akkor az egészet lehúzta, és kezdte elölről, ugyanarra a fölületre. A letörölt munka mégsem semmisült meg, erőt adott, hogy újat építsen, szinte adta magát, mit kell tennie. Sokszor egy hónapig is gyötört egy rajzot, néha harminc verziót is megsemmisített, csak azt fogadta el, amikor már nincs tovább. Ekkor született az Izzó ösvényen, a Sárga kert, vagy az Amikor a virágok és a csillagok összeérnek című munkái. A műgond és fegyelmezettség párosult nála elmélyült befelé fordulással, meditatív individualizmussal. A nyolcvanas években színes álomszerű, vizionárius, organikus képi világot alakított ki.

kotai_tamas_04_16_pa 16. pá

Az 1990-es évek elejére alkotó módszere átalakult, a hosszas technikai előkészítést igénylő visszakaparós eljárás után kevésbé időigényes technikákat választ, a képek hátterének készítéséhez szórópisztolyt használ, a homogénre festett fölületet megszórva festékszemcsés hátteret alkalmaz. Ugyanakkor rátalál saját emblematikus motívumrendszerére.  Ez egyrészt a magyar népművészetből származtatható: láda, szuszék, oszlop, másrészt a távoli, egzotikus és ősi misztikus kultúrák iránti vonzalmából adódóan keleti szőnyegminták, a dél-amerikai indián textíliák ábrái, a sziklarajzok, nazcka-vonalak stb. Kályhatakaróin és a kör alakú pajzstakaróin (Molnárpajzs, Vaspajzs) az egységes színmezőkön megjelennek a heraldikus emblémák, az arany, fekete jelek. Homogén, egységes háttérre helyezi eklektikus jeleit. Archaikus, szakrális jelképrendszerét dekoratív stilizációval és drámai színvilággal alkalmazta.

kotai_tamas_05_ostia_reix Ostia reix

1996-tól megszabadította művészetét minden sallangtól, formai kifejezéseit a legegyszerűbb eszközökre redukálta. A dekomponáltság jelenik meg grafikáin. Szűkszavúság, töredezettség, de ugyanakkor nagyfokú személyesség jellemzi rajzait, nyomatait. Jelei lágyabbak lettek, a motívumok kontúrjai elmosódtak, de egyben összetettebbé, bonyolultabbá is váltak. Ezeket a rajzait a kritikusok árnyékhieroglifáknak, lélek-design-oknak, képi monoszoknaknevezték.Formai eszközeit a legegyszerűbbre redukálta, lemondott a színekről, és papírra ceruzával készített kisméretű rajzokat. A látványos képszerkesztés helyett alázatos befelé fordulás jelent meg munkáin. Motívumai látszólag szabálytalan esetlegességgel sorolódnak egymás mellé, valójában szerves, megfellebbezhetetlen képi rendet hoznak létre. Kvint sorozatán a homogén, visszafogott színvilágú fölületein töredezettségük miatt bizonytalan eredetű tárgyak tűnnek fel. Lehetnek organikus formák maradványai, ősi motívumkincsek emlékképei, környezetünk roncsolódott részletei.

kotai_tamas_06_kalyhatakaro_i_iv Kályhatakaró I–IV.

Csepel-remix című sorozatán ősi jelek, archaikus szimbólumok kerülnek a gyár költőien sivár falaira. A lepattogzott festékfoltok és rajzok együtteséről készült komputerprintek egy sohanemvolt, de nagyon is valóságos világ képei, ahogyan a halott anyag mögött megint csak az élet távoli fénye sejlik vissza.
Főiskolás éveitől visszajáró alkotója a váci Nalors nyomdának, amely komolyan fölszerelt szitanyomó és litográf műhelyt tart fönn minőségi sokszorosító grafikai munkák végzésére. 1996-tól negyedmagával vezette Szentendrén a Téli Galériát, közel harminc kiállítást rendeztek. Ezeket az egy estés kiállításokat a progresszió, a minőség és a kísérletiség szellemében szervezték. Szegeden 1993-tól vezet művésztelepet, ahol eddig közel száz művész dolgozott és állított ki.

kotai_tamas_07_hobagoly Hóbagoly

Alkotói tevékenysége négy síkon fut: fest, készít szén- és ceruzarajzot, szitanyomatotokat, újabban digitális fotóit manuális rajzzal vegyíti, melyekből c-printek készülnek. Generációs művésztársa, Gaál József írta az Óbudai Társaskör-beli (1994) közös tárlatuk alkalmával megjelent katalógusba: „Útja teljesen egyéni, mégis tipikusan szentendrei. Munkáin megmarad a kimetszett formák antropomorf jellege, nem kíván átlépni a teljes absztrakció világába. Ez az emberarcú geometria a szentendrei iskola jellegzetessége. … A túl teoretizált, reduktív geometria után szinte törvényszerű, hogy a szakrális geometria következzék, mely szimbolizmusa és metaforikus jellege folytán a szerves világot is képes magába sűríteni.”

kotai_tamas_08_csepel_remix Csepel remix

Egyéni kiállítások
1989 Hincz Gyula Múzeum kamaraterme, Vác
1990 Szerb templom, Balassagyarmat
1991 Stúdió Galéria, Budapest
1992 Stúdió Galéria, Budapest (Vincze Ottóval)
Graphic House, Liverpool (Bányay Péterrel)
Várfok Galéria, Budapest
1993 Fiatal Művészek Klubja, Bp.,
Stúdió Galéria, Budapest (Vincze Ottóval)
1994 Óbudai Társaskör Galéria, Budapest (Gaál Józseffel)
Művésztelepi Galéria, Szentendre
1995 Haus Ungarn, Berlin
Stúdió Galéria, Budapest
Barcsay Iskolai Galéria, Szentendre
1996 Téli Galéria, Szentendre
1997 1998 Liget Galéria, Budapest
2001 2003, 2004 Godot Galéria, Budapest
2002 Passage Galéria, Budapest
Kortárs Művészeti Intézet (Erdélyi Gáborral, Kovács Dénessel), Dunaújváros
2005 Kelet-Szlovákiai Galéria, Kassa
Óbudai Társas Galéria, Budapest
2005 Raiffeisen Galéria, Budapest (Imre Mariannal)
2007 Belvárosi Kamara Galéria, Szeged   
2008 Magyar Képzőművészeti Egyetem, Kondor Béla Galéria, Budapest

Csoportos kiállítások
1983 Művészeti Főiskolások Találkozója, Szentendrei Képtár, Szentendre
1984 14. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat, Nógrádi Sándor Múzeum, Salgótarján
1985 Kosztolányi Emlékére, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
1985 15. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat, Nógrádi Sándor Múzeum, Salgótarján
1986 Akvarell Biennále, Eger-Pori (Finnország)
A Magyar Képzőművészeti Főiskola grafikai anyagából, Művelődési Központ, Csongrád
A Magyar Képzőművészeti Főiskola végzős növendékei, Művelődési Központ, Szolnok
1987 Modern Szentendrei Művészet, Zeneiskola, Szentendre
1987 Szentendrei Tárlat, Szentendrei Képtár, Szentendre
1987 17. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat, Nógrádi Sándor múzeum, Salgótarján
1987 Fiatal Képzőművészek Stúdiója, Baja
1987 Friss Művek, Meiningen, Német Demokratikus Köztársaság)
1988 Pest Megyei Tárlat, Szentendrei Képtár, Szentendre
1989 19. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat, Nógrádi Sándor Múzeum, Salgótarján
1989 Salgótarjáni Rajzbiennále, Nógrádi Sándor Múzeum, Salgótarján
1990 Fiatal Képzőművészek Stúdiója, Ernst Múzeum, Budapest
1990 Mátraalmási Nemzetközi Művésztelep, Nógrádi Sándor Múzeum, Salgótarján
1990 Derkovits ösztöndíjasok, Ernst Múzeum, Budapest
1991 Fiatal Képzőművészek Stúdiója, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
1991 Ader Tajan, Hotel Drouot, Párizs, Franciaország
1991 Derkovits ösztöndíjasok, Palme Ház, Budapest
1991 Iskola Galéria, Csepel
1992 Fiatal Képzőművészek Stúdiója, Ernst Múzeum, Budapest
1992 Szentendre művészetéért, (Malom Alapítvány) Művésztelepi Galéria, Szentendre
1992 Derkovits ösztöndíjasok, Palme Ház, Budapest
1992 Salgótarjáni Rajzbiennále, Nógrádi Sándor Múzeum, Salgótarján
1993 2. Nemzetközi Grafikai Biennále, Győr
1993 XVII. Országos Grafikai Biennále, Miskolci Galéria, Miskolc
1993 Home Galéria, Budapest
1993 Atlantisz-Szentendre, Atlantisz Galéria, Budapest
1993 Idolumok ködképek, Görög Templom, Vác
1993 Cristal Cabinet, Víztorony, Margitsziget
1993 Paksi Művésztelep, Modern Képtár, Paks
1993 Art’éria Galéria kiállítása, Vigadó Galéria, Budapest
1993 Contemporary Print Art, Nagoya, Japán
1994 VII. Országos Rajzbiennále, Nógrádi Történeti Múzeum, Salgótarján
1994 Art’éria Galéria kiállítása, Szentendrei Képtár, Szentendre
1994 Ipszilon Galéria kiállítása, Kongresszusi központ, Budapest
1994 Intergrafia, Krakkó, Lengyelország
1994 Szegedi Művésztelep, “B” Galéria, Bartók Béla Művelődési Központ, Szeged
1994 Nélkül, Vigadó Galéria, Budapest
1994 Vallomások a vonalról, Vigadó Galéria, Budapest
1994 Fiatal Képzőművészek Stúdiója, Budapest Galéria Kiállítóháza, Budapest
1994 Barcsay-díjasok, Magyar Képzőművészeti Főiskola, Budapest
1996 Kortárs Magyar Galéria, Dunaszerdahely, Szlovákia
1996 2. Szegedi Művésztelep, “B” Galéria, Bartók Béla Művelődési Központ, Szeged
1996 VIII. Országos Rajzbiennále, Nógrádi Sándor Múzeum, Salgótarján
1996 Tizenkilencen a Vajda Lajos Stúdióból, Vigadó Galéria, Budapest
1996 XVIII. Országos Grafikai Biennále, Miskolc
1996 Gyökerek, Művészetek Háza, Szekszárd
1997 4. Mai Magyar-Japán Grafikai Kiállítás, Kamiyamada, Japán
1997 3. Szegedi Művésztelep, Városi Képtár, Szeged
1997 3. Szegedi Művésztelep, Duna Galéria, Budapest
1998 Ornamentika, Szombathely
1998 Túlsó Part Nemzetközi Művésztelep, Csíkszereda, Románia
1998 XIX. Országos Grafikai Biennále, Miskolci Galéria, Miskolc
1998 IX. Országos Rajzbiennále, Nógrádi Történeti Múzeum, Salgótarján
1999 5. Szegedi Művésztelep, Kálvária Galéria, Szeged
2000 XX. Országos Grafikai Biennále, Miskolci Galéria, Miskolc
2001 3 Sziget, Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, Sárospatak
2001 Feketén fehéren, Műcsarnok, Budapest
2001 XXXI. Szegedi Nyári Tárlat, Városi Képtár, Szeged
2001 Tólig, Dorottya Galéria, Budapest
2001 7. Szegedi Művésztelep, Impala Ház, Szeged
2001 INTERart Nemzetközi Alkotóház, Hargita Visual Art Galéria, Csíkszereda, Románia
2001 6. Nemzetközi Rajz és Grafikai Biennále, Városi Művészeti Múzeum, Győr
2002 8. Szegedi Művésztelep, Bartók Béla Művelődési Központ, Szeged
2002 INTERart Nemzetközi Alkotóház, Mikó Vár, Csíkszereda, Románia
2002 A Szentendrei Vajda Lajos Stúdió 1972-2002, Műcsarnok, Budapest
2002 XI. Országos Rajzbiennále, Nógrádi Történeti Múzeum, Salgótarján
2002 ‘90-es évek művészete, Művészetek Háza Szekszárd
2002 XXI. Nemzeti és Nemzetközi Grafikai Biennále, Miskolci Galéria, Miskolc
2003 9. Szegedi Művésztelep, „B” Galéria, Bartók Béla Művelődési Központ, Szeged
2003 XXXII. Szegedi Nyári Tárlat, Olasz Kulturális Központ, Szeged
2003 Nemzetközi Grafikai Triennále-Krakkó
2003 Contemporary Art Gallery, Krakkó, Lengyelország
2003 „...and...”, Military Museum, Isztambul, Törökország
2003 Nemzetközi Művésztelep, Berat, Albánia
2003 IV. Országos Színesnyomat Grafikai Kiállítás / Szitanyomatok, Művészetek Háza, Szekszárd
2003 Kortárs költészet – kortárs grafika, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest,
2003 Műhely Művészeti Egyesület, Kecskemét
2004 XXII. Miskolci Grafikai Biennále, Miskolci Galéria, Miskolc
2004 Európa Fríz / Missionartline, Collegium Hungaricum, Bécs, Ausztria
2004 Európa Fríz / Missionartline, Magyar Köztársaság Kulturális Intézete, Pozsony, Szlovákia
2004 IV. Nemzetközi Rajzbiennále, Pilzen, Csehország
2004 10. Szegedi Művésztelep, „B” Galéria, Bartók Béla Művelődési Központ, Szeged
2005 XIII. kerületi művészek, AL Galéria, Budapest
2005 8. Nemzetközi Rajz és Grafikai Biennále, Városi Művészeti Múzeum, Győr
2005 A szentendrei képzőművészet évszázada V. Rajzok, Művészetmalom, Szentendre
2005 Illuziók-textilfalak-falfestmények, Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége, Budapest
2005 11. Szegedi Művésztelep, „B” Galéria, Bartók Béla Művelődési Központ, Szeged
2006 A IV. Nemzetközi Pilseni Rajzbiennále Magyar Résztvevői, Vízivárosi Galéria, Budapest
2006 5. Egyiptomi Nemzetközi Grafikai Triennále, Kairó, Egyiptom
2006 12. Szegedi Művésztelep, „B” Galéria, Bartók Béla Művelődési Központ, Szeged
2006 XXIII. Miskolci Grafikai Biennále, Miskolci Galéria, Miskolc
2006 Művészek, művek, műgyűjtők, Miskolci Galéria, Miskolc
2006 XIII. Országos Rajzbiennále, Nógrádi Történeti Múzeum, Salgótarján
2007 Együttállás 2005-2006, Csók István Képtár, Székesfehérvár
2007 13. Szegedi Művésztelep, „B” Galéria, Bartók Béla Művelődési Központ, Szeged
2008 Fazonigazítás, Vam Design, Budapest
2008 XXIV. Miskolci Grafikai Triennále, Miskolci Galéria, Miskolc
2008 XII. Táblaképfestészeti Biennále, REÖK palota, Szeged
2008 Művészeti Szemle, Olof Palme Ház, Budapest
2008 14. Szegedi Művésztelep, REÖK Palota, Szeged

Díjak
1991 Barcsay Jenő-díj
1993 II. Nemzetközi Grafikai Biennále Díja           
1993 XVII. Országos Grafikai Biennále Díja
1994 VII. Országos Rajzbiennále Díja
1995 Neufeld Anna-díj
1996 XVIII. Országos Grafikai Biennále Díja
1997 Munkácsy Mihály-díj
1998 XIX. Országos Grafikai Biennále Díja
1998 IX. Országos Rajzbiennále Díja
1998 Az Év Grafikai Díja

Dr. Tóth Ferenc
nyugalmazott múzeumigazgató

Kapcsolódó linkek

Europeana Európa digitális archívuma
MANDA - Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet honlapja Filmhírek, ajánlók, plakátok, fotók, programok, archívum.
Europeana tanár szemmel Ötletek az Europeana tartalmak felhasználásához

Tartalmak a Tudásbázisban

Irodalom 10. osztály Epika, líra és dráma a felvilágosodás korában
20. századi magyar írók Móra Ferenc, Illés Gyula, Márai Sándor...
A reneszánsz művészet Művészettörténet
Rajz és vizuális kultúra Képek tartalma és formanyelve

Csoportot ajánlunk