Idegennyelv-ismeret – egy életre szóló készség
2016/09/28 08:00
4210 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A többnyelvűség Európa egyik uralkodó vonása: az Európai Uniónak már ma is 24 hivatalos nyelve van, de ezek mellett Európa polgárai még több száz regionális vagy kisebbségi nyelvet beszélnek. Mindemellett a migráció következtében Európában egyre nagyobb mértékben terjed a többnyelvűség: csak Londonban hozzávetőleg 300 különböző nyelvet használnak.

edina

Egyesek két- vagy többnyelvű környezetben nőnek fel, mások később, például az iskolában, esti tanfolyamokon vagy egyszerűen mindennapi életük során tanulnak meg idegen nyelveket. Bármilyen formában történjék is, az idegennyelv-tanulással járó előnyök nyilvánvalóak: a kognitív előnyök mellett az idegen nyelvek biztosítják az utat a kulturális interakciók és a kulturális megértés felé, és nem elhanyagolható az a tény sem, hogy az idegennyelv-ismeret szélesebb körű lehetőségeket biztosít a polgároknak mind a személyes, mind a szakmai életükben.

E havi cikkünkben három olyan projektet mutatunk be, amelyek a migránsokat ösztönzik az idegennyelv-tanulásra és az integrációra, továbbá előmozdítják a migránsok társadalmi befogadását.

Az újonnan érkezett migráns gyerekek integrációjának támogatása kutatásokon és együttműködésen keresztül.

A migránsok számának megnövekedésének következtében az európai iskoláknak egyre több olyan diákot kell befogadnia, akik nem beszélik anyanyelvi szinten a hivatalos tanítási nyelvet.

Az EDINA projekt (Education of International Newly Arrived migrant pupils – az újonnan érkezett nemzetközi migráns diákok oktatása) résztvevői a Finnországba, Belgiumba és Hollandiába érkező migráns gyerekek iskolai oktatását vetik össze annak érdekében, hogy megállapíthassák a leghatékonyabb stratégiákat arra, hogy növeljék e gyerekek oktatásának a színvonalát. Ez a három ország a saját határaikon belül élő minden gyerek és fiatal számára biztosítja az iskolai oktatást, függetlenül attól, hogy milyen a tartózkodási státuszuk.

Az Erasmus+ program által finanszírozott projekt három központi területtel foglalkozik, és ezeknek megfelelően három eszköz kidolgozását tűzte ki célul:

  • Tanítási kompetenciák: egy modul olyan tanárok számára, akik újonnan érkezett migráns diákokkal dolgoznak közvetlenül az előtt és az után, hogy azok beilleszkednének a mindennapi tanítási folyamatba.
  • Differenciálás: tanároknak szóló didaktikai útmutatók és segédanyagok, amelyek segítséget nyújtanak a pedagógusoknak ahhoz, hogy tanítási gyakorlataikat a diákok sajátos igényeihez és kompetenciáihoz igazíthassák.
  • Befogadás, átmenet és kiértékelés: egy eszköztár és forrás-gyűjtemény, amelynek segítségével optimalizálható az újonnan érkezett migráns diákok fogadása, megfigyelése és az őket érintő átmeneti folyamatok kezelése.

A projekt keretében már kiadtak három országjelentést, amelyek a célcsoportot érintő általános- és középfokú iskolai oktatást mutatják be, és letölthető a projekt plakátja is. Az EDINA projekt 2018 végéig tart.

Milyen nyelven beszéltek otthon? A „Multilingual Families” projekt

A többnyelvűség bizonyítottan kedvezően befolyásolja a gyerekek fejlődését és jövőjét, mivel lehetővé teszi a kulturális koncepciók összevetését és összehasonlítását, továbbá elősegíti azok megértését. Emellett nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a két- vagy többnyelvűség milyen előnyöket von maga után a társadalmi helyzet és a foglalkoztathatóság tekintetében.

A „Multilingual Families” (Többnyelvű családok) projekt célja megőrizni az Európában élő több millió migráns (az Eurostat adatai szerint 2010-ben 47,3 millió volt az Európán kívül született polgárok aránya), valamint a két vagy több nyelvet beszélő szülőkkel rendelkező családok anyanyelvét, illetve szülőhazájuk kultúráját. A projekt arra ösztönzi a szülőket, hogy otthon továbbra is saját anyanyelvüket használják. Támogatást, erőforrásokat és megoldási lehetőségeket biztosít e családok számára ahhoz, hogy gyermekeiket saját anyanyelvükön oktassák. A projekt résztvevői több nyelven elérhető segédanyagokat hoztak létre a tanároka szülők és a gyerekek számára, többek között gyerekeknek szóló e-könyveket, szülőknek és tanároknak szóló esettanulmányokat, és egy szülők számára kidolgozott útmutatót, amely segíthet nekik arra motiválni gyermekeiket, hogy otthon továbbra is anyanyelvüket használják. Az egész életen át tartó tanulás program által finanszírozott projekt 2013 és 2015 között zajlott.

YELL: a nem formális idegennyelv-tanulás népszerűsítése

E három éves projekt vezérelvét André Malraux szavai adták: „A legjobb oktatás az, amit észre sem veszünk ”.

A YELL (Young Europeans Love Languages, 2010-2012 – a fiatal európaiak szeretik a nyelveket) projekt legfőbb célja az volt, hogy arra motiválják a fiatalokat, hogy nem formális módszerekkel tanuljanak idegen nyelveket. Ezt elősegítendő a projekt résztvevői létrehozták a Virtual Documentation Centre-t (virtuális dokumentációs központot), egy olyan online gyűjteményt, amely a nem formális és informális kontextusokban, innovatív és kreatív módszerekkel megvalósított idegennyelv-tanulás követendő gyakorlati példáit tartalmazza. A projekt résztvevőinek munkájának köszönhetően született meg a kilenc nyelven elérhető YELL kézikönyv is, amelyet tanárok, képzéssel foglalkozó egyéb személyek és ifjúságsegítők számára állítottak össze. 2011-ben a YELL projekt elnyerte az Európai Nyelvi Díjat.

A projekt folytatása, a YELL2 projekt (2012-2013) célja az volt, hogy szélesebb körben is elterjesszék az eredeti projekt eredményeit, mégpedig a projekt keretében létrehozott hálózat kiterjesztésével, pedagógus továbbképzések biztosításával és a követendő gyakorlati példák gyűjteményének bővítésével (több mint 80 új gyakorlati példával).

Forrás.

Sulinet a Pinteresten!