Kuriózum: önkormányzati fenntartású ökumenikus óvodát adtak át Budán
2013/11/18 08:00
4297 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Budapest II. kerületében október 1-jén adták át a Völgy utcai Ökomenikus Óvodát. Avatásán részt vett Balog Zoltán és Varga Mihály miniszter, Láng Zsolt polgármester, valamint Böröcz István, az MTVA vezérigazgatója is.

_kumenikus_ovi_converted

Az intézmény elődje, a Magyar Rádió óvodája volt, mely 1973-ban készült el, ám 2008 óta üresen állt. A II. Kerületi Önkormányzat kezdeményezte a jogutód Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnál (MTVA), hogy a nem használt épületben önkormányzati óvoda működhessen. A keresztény értékrend szerint élő kerületi családok kérésére, az önkormányzat úgy döntött, hogy az 1992 óta működő pesthidegkúti óvoda mintájára létrehozza az ország első önkormányzati fenntartású ökumenikus óvodáját. Az óvoda három felekezet – katolikus, református és evangélikus – felügyeletével működik. Az MTVA-val kötött hosszú távú bérleti szerződés nyomán indulhatott meg az épület felújítása. A felújítás összköltsége megközelíti a bruttó 600 millió forintot, amelyet a II. Kerületi Önkormányzat saját költségvetéséből biztosított.

Az új intézménybe járnak az egykori Hajnalcsillag Óvoda gyermekei is, az új intézmény szakmai vezetője, az ottani volt vezető, Kovács Ildikó lett, vele beszélgettünk.

Október elején nyitotta meg kapuit az új óvoda, mennyire volt zökkenőmentes az átalakulás?

A II. kerületi Önkormányzat gyönyörű, minden igényt kielégítő óvodát hozott létre. Hosszas tárgyalások előzték meg az óvoda létrejöttét a II. kerületi Önkormányzat, az épület tulajdonosa és az MTVA között. Rövid idő állt rendelkezésre az évek óta használaton kívüli épület felújítására. Az intézmény 10 csoportszobát foglal magába – melyek mérete egyenként 80 m2 – mindegyikhez újonnan felszerelt öltöző és vizesblokk, tágas tornaterem, fejlesztő szoba, logopédiai szoba, orvosi szoba tartozik. A hatalmas, 10600 négyzetméteres, gyönyörű ősfás udvaron mindhárom korcsoport számára alkalmas, teljesen új játékeszközök találhatók, de hatalmas terület áll rendelkezésre a szabad mozgásra is.

Az óvodában összesen 300 kisgyermekkel 10 csoport kerül elhelyezésre. Jelenleg az 5 csoportból, 4 katolikus és egy protestáns indult a felső szinten, (Bárány, Szőlőcske, Csipkebokor, Halacska, Lámpás csoport). A következő két nevelési évben folyamatosan töltjük meg- az amúgy már teljesen kész épületet, ezért jövőre és utána is folyamatosan indulhatnak ökumenikus szellemiségű kiscsoportok. Így az Ökumenikus Óvoda– az ország egyik legnagyobb óvodája lesz- létszámát és fizikai paramétereit tekintve. A teljesen önkormányzati forrásokból megvalósult beruházás összköltsége közel 600 millió forintot tett ki és ez a hatalmas vállalkozás méltó folytatása a II. kerületi Önkormányzat által követett oktatás és családbarát kerületi politikának, amelyre támaszkodva megszületett az Ökumenikus Óvodánk és az ugyanazon a napon átadott 4 csoportos Labanc utcai óvodával.

Mi indította önöket az ökumenikus óvoda alapítására?

Első lépésként 2013. szeptember 1-től a megszűnt Hajnalcsillag Katolikus Óvoda 60 gyermeke kapott elhelyezést. Az évkezdés zökkenőmentesen indult, hiszen az Önkormányzat jóvoltából nemcsak a Hajnalcsillagos gyerekek, de a korábbi Nevelőtestület – aki kérte az átvételét - is helyet kapott az új óvodában. Az újonnan érkező gyerekek október 1-én kezdhették meg az óvodás éveiket.

Évek óta egyre több és több család igényli óvodáinkban a hittan oktatást.  A kerületünkben működő Ökumenikus Általános Iskola minden évben sokszoros túljelentkezéssel küzd. Érezhető az itt élő szülők igénye a keresztény szellemiségű nevelési elvek iránt. 2014-től az óvodáknak helyet kell biztosítani az óvodába jelentkező 3 éveseknek. Így, a szülők igényeit és az Önkormányzat ellátási kötelezettségét szinkronba hozva született meg az Ökumenikus óvoda gondolata.  Ennek az ovinak nincsen körzete, a kerület bármely részéből jelentkezhetnek azok a szülők, akiknek fontos, hogy egy óvoda morális biztonságot és keresztény nevelést biztosítson.

Milyen lelkiségűek, szellemiségűek az óvodapedagógusok?

Az óvoda pedagógusainak egy részét a Hajnalcsillag Katolikus Óvoda dolgozói alkotják, a többiek nyáron csatlakoztak hozzánk. Jöttek pályakezdő és már gyakorlott óvó nénik is, akik fontosnak tartják a kisgyermekkori vallási nevelést, magukénak érzik az óvoda értékrendjét, küldetésnyilatkozatát.
Óvodánk az ország első önkormányzati fenntartású ökumenikus óvodája, így ennek a nevelőtestületnek kell megalkotni saját nevelési programját. Nagy segítség, hogy a Hajnalcsillag Katolikus Óvoda 10 évig egy jól működő intézmény volt, így az Ő programjuk nagy segítséget jelent nekünk.

Mi a céljuk a nevelésben? Mire teszik a hangsúlyt? Mit tartanak fontosnak?

Célunk egy ökumenikus, egyetemes keresztény/keresztyén értékrend alapján működő óvoda létrehozása, ahol a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve történik a gyermekek vallási – erkölcsi nevelése. Ilyen például a bibliai történetek feldolgozása vagy az ünnepek alkalmával az egyházi életbe való bekapcsolódása. Emellett Balog Zoltán miniszter úr az óvoda megnyitóján nagyon találóan fogalmazta meg, hogy egy önkormányzati ökumenikus óvoda egyszerre fejezi ki a lokalitást és az univerzalitást. Ellát helyi közösségi igényeket és képvisel egyetemes értékeket.

Van-e valami közös elv, ami szerint gondolkodnak, dolgoznak? Melyek a közös pontok a felekezetek között? Melyek a különbözőségek, azokat hangsúlyozzák-e, vagy egyáltalán nem beszélnek róla?

A felekezetek közötti különbözőségeket nem hangsúlyozzuk, de természetesen beszélünk róla. Pontosan ez az egyik fontos célunk, hogy mindegyik csoport tarthassa a saját felekezete szerinti szokásokat, a csoportban az egyéni ünnepeiket is megtarthassák, kitehessék a kegytárgyaikat, de mindezt egymás mellett, egy közösségként. A gyerekeknek elmondjuk, hogy a másik csoportban mi történik, ezzel is ösztönözve a másik felekezet szokásainak elfogadására, a másság tiszteletben tartására. Minden kérdésre válaszolunk, ami a gyermekekben felmerül.  Ebben az óvodában az az óriási lehetőség adatott, hogy minden érintett ember (kisgyermek, szülő, óvodai munkatárs) lelki bevonódásával egy hiteles, gyakorló szeretetközösséggé váljon, valódi testvéri közösségként működjön, egymásra figyelve és a krisztusi tanításokra építve. Közös pontok főként az ünnepek kapcsán találhatók, amikor vagy ”csak” a gyermek közösséggel /Miklós nap/, vagy a gyermekekkel és szülőkkel együtt pl./Szt. Márton napi lámpás felvonulás/, vagy az egyes egyházak képviselőinek részvételével ünnepelünk /pl. a csoportok adventi koszorúink megáldása/. Az ökumenikus jelleget erősíti a heti és napirendek kialakításánál az azonos hétkezdő bibliai történetekkel ismerkedés, ezeknek a történeteknek a kisgyermekeknek szólóan, számukra érthető nyelven az elmesélése, eljátszása illetve közös énekek és imádságok tanulása.

A vezetés kinek a kezében van?

Az óvoda önkormányzati fenntartású. Jelen pillanatban a Budakeszi úti Óvoda tagóvodájaként működik, de a 2014-2015 tanévtől önálló óvodává válik. Ez alatt az egy év alatt a vezetői teendőket én látom el, de nagy segítségemre van általános helyettesként Marúzs-Ványi Kata kolléganőm.  Velünk dolgozik még szakmai vezető helyettesként Csák Katalin a Hajnalcsillag Katolikus Óvoda volt vezetője.

Milyen súllyal szólnak bele a különböző felekezetek az óvoda életébe? Beleszólhatnak-e?

A kerületben működő katolikus és protestáns gyülekezetekkel és vezetőikkel nagyon jó kapcsolat alakult ki. Az első perctől kezdve örömmel fogadták az ökumenikus óvoda gondolatát, biztosítottak támogatásukról. A különböző felekezetek nem szólnak bele az óvoda életébe, hanem minden téren segítségünkre vannak. Külön meg szeretném említeni Lendvai Zalán atyát a pasaréti ferences plébániáról, aki rengeteget segített már megnyitás előtt is tanácsaival, ötleteivel. Bármikor fordulhatunk hozzá kéréssel, kérdéssel.  Kapcsolatot tart a református és az evangélikus lelkészekkel, koordinálja, szervezi az óvodai segítő munkát. Bence Imre evangélikus esperes Úr és Fodor Viktor Pesthidegkúti lelkész úr is támogatásáról biztosított bennünket, figyelemmel kíséri, segíti munkánkat és Horváth Géza vezető lelkész úr a Torockó téri református gyülekezet részéről együttműködött velünk. Az egyházi vezetők felajánlották, hogy az óvoda dolgozói részére szívesen szerveznek lelki gyakorlatokat, lelki gondozást.  Az egyházközségek szívesen látják óvodásainkat és szüleiket az általuk szervezett óvodás hittanon, házas-körön, családos délutánokon.  Ha szükségünk van új kollégákra, segítségünkre lesznek közösségeikben keresztény munkatársat keresni.  Templomaikat ünnepi alkalmak során megnyitják az óvodásoknak. Egyházi ünnepek közeledtével gyermekeink részére programokat szerveznek. Nem is győzöm sorolni, hogy az együttműködésnek milyen széles skálájával támogatnak bennünket.

Úgy gondolom, hogy minden lehetőség adott arra, hogy mint az ország első önkormányzati fenntartású ökumenikus óvodája, példát adjunk, és másokat is ösztönözzük hasonló szellemiségű óvodák létrehozására.

Csoportot ajánlunk

Csatlakozz hozzánk!