A formatív értékelés mint szemléletformáló
2019/08/05 22:59
6605 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A formatív értékelés gyakorlati alkalmazása során nem jegyeket írunk a naplóba, hanem tanítási gyakorlatunkat átformálva segítünk a diákok tanulási módszerein változtatni úgy, hogy közben az osztály működését is alakítjuk.

formativ

Véleményem szerint a formatív értékelés használata az egyik legfontosabb lépés, amit a tanárok megtehetnek – és sokan már meg is tesznek – diákjaikért. A jó tanárok valójában már anélkül is alkalmazzák a módszert, hogy tudatában lennének annak. A formatív értékelés nem újdonság, vannak azonban bizonyos elemei és összetevői, amelyek az utóbbi időben reflektorfénybe kerültek. A jól végzett formatív értékelés a pedagógusokra, de – ami még ennél is fontosabb – a diákokra is szemléletformálóan hat.

Az osztályozás átalakítása

Amikor a tanárok ellenőrzik, hogy a diákok mennyire értették meg az anyagot, akkor általában elsősorban azt próbálják elérni, hogy tanítványaik sikeresek legyenek a szummatív értékelés során. Fontos kiemelnünk, hogy a formatív értékelés tanulási célú értékelés, és nem feltétlenül a tanulás eredményének értékelése, ahogy azt a szummatív értékelés során megszokhattuk. Következésképpen az osztálynapló is átalakul ebben az esetben, amiről már egy korábbi blogbejegyzésben is írtam. Ha a formatív értékelés szellemében járunk el, akkor minősítjük a diákokat, amikor a legjobb formában vannak, így a naplóba is olyan jegyek kerülnek, amelyek jobban tükrözik a tananyag és a készségek elsajátításával kapcsolatos valós kompetenciáikat. A módszer alkalmazása igazságosabb és korrektebb osztályozáshoz vezet.

A tanítás átformálása

A tanárok a formatív értékelés használatakor nem keményebben, hanem okosabban dolgoznak. Az egyik legnagyobb hiba, amit a módszerrel kapcsolatban el szoktak követni, annak leegyszerűsítése, ahogyan átalakítják az óratervet és a tanítás menetét.

Mondok egy példát: tegyük fel, hogy egy tanár összegyűjti a kilépőkártyákat, és azt találja, hogy az osztály nagyjából egyharmada nem értette meg valamelyik fogalmat! Másnap ezért visszatér a problémára, és az egész osztállyal újra átveszi a vonatkozó anyagot.

Már bocsánat, de ez kész őrültség! Miért tenne ilyet az ember? Csak az osztály egyharmadának van szüksége ismétlésre. A többiek készen állnak rá, hogy haladjanak tovább.

A formatív értékelést az ilyen helyzetekben előrejelzésként kell használni, vagyis azzal a szándékkal, hogy a lehető legjobb döntést hozzuk a tanulási folyamat következő lépéseit illetően. A tanárnak azt is meg kell vizsgálnia, hogy csak figyelmetlenségből írt-e rossz választ néhány diák, vagy valóban zavar van a fejekben.

Ha pusztán figyelmetlenség történt, akkor nem is biztos, hogy feltétlenül szükség van további magyarázatra, ha viszont komolyabb a probléma, és egyértelműek a fogalmi hiányosságok, akkor újra át kell venni az anyagot. Nem kizárt, hogy az egész osztály előtt is érdemes visszatérni a problémára, de külön is kell majd foglalkozni az érintett tanulókkal, kis csoportoknak szóló feladatokat kell kitalálni, és más fontos döntéseket is meg kell hozni az oktatás differenciálásával kapcsolatban. Ha a tanár a diákok igényei – és nem más, külső erők – alapján szervezi a munkáját, akkor a megfelelő időben a megfelelő eszközöket fogja választani.

A tanulás átalakítása

Tanárként arra is használjuk a formatív értékelést, hogy a diákoknak megmutassuk, hol tartanak a tanulás folyamatában. Az értékelésnek nem kell meglepetésként érni a tanulókat! A tanulás folyamata így átlátható és személyre szabott lesz. A diákok megfelelő időben kapnak visszacsatolást a tanulásról. A tanárok a formatív értékelésre támaszkodva konkrét visszajelzéseket adnak, amelyek alapján a diákok tovább alakíthatják a munkájukat, segédanyagokat kereshetnek, és a saját igényeikre szabott tanulási élményben lehet részük, ezáltal minden diáknak nagyobb esélye lesz a sikerre. Ebben a modellben tehát nem akkor kapják meg a diákok, amire szükségük van, amikor a tanár feltételezése szerint itt az ideje, hanem akkor, amikor valóban szükségük van rá. Mi a következő lépés? A bevonódás erősítése. A diákok akkor fognak aktívabban részt venni (bevonódni) a tanulás folyamatába, ha az ő saját életük szempontjából releváns, tartalmas dolgokat sajátíthatnak el.

Az osztálytermi szerepek megerősödése

formativ2

Egy másik fontos hatása a formatív értékelés bevezetésének az osztálytermi szerepek megerősödése. A tanulók végre a saját kezükbe vehetik az irányítást, mert tisztában vannak azzal, hogy hol tartanak, és képesek célokat kitűzni maguk elé. Rájönnek arra, hogy tanulhatnak hibáikból, és sosem késő tanulni. A tanárok szerepe is megerősödik, megfelelő döntéseket hoznak a diákok szükségleteinek kielégítésére. Sőt, még továbbmennék, és azt állítom, hogy a formatív értékelés is attól lesz formatív, hogy elhatározzuk, hogy az lesz. Ugyanúgy, ahogyan a szummatív értékelés is csak akkor szummatív, ha szummatívan végezzük. Tanárként mindenkinek lehetősége van a saját szakmai tapasztalata alapján a legjobb döntéseket hozni, mind az egyes tanulókra és mind az egész osztályra, mint tanulócsoportra nézve.

Ne feledjük! A formatív értékelésnek több formája létezik, melyek sok mindenben eltérhetnek egymástól, de ez így is van jól. A használható értékelő eszközök között vannak a szóbeli visszajelzések és kérdések, a projekt- vagy teljesítményértékelések, az írásos beszámolók, a mozgásos feladatok, a technológiai eszközök stb. Ezek nem mindig alkalmasak komolyabb feladatok értékelésére, segítségükkel azonban gyorsan és hatékonyan ellenőrizhető, hogy mit értett meg a diák a tanultakból. Remélem, hogy eszmefuttatásom mindenkit megerősített abban, amit eddig is jól csinált. Az igazán jó pedagógusok ismerik diákjaikat, terelgetik őket, reflektálnak a munkájukra, és tiszteletben tartják a tanulási folyamatot. Azok a tanárok pedig, akik rendszeresen használják a formatív értékelést, igazán szemléletformálóvá válnak.

Önre milyen hatással van a formatív értékelés használata, és a diákjaira és az iskolára?

Írta: Andrew Miller

Az eredeti cikk itt olvasható.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten