Az informatika tanítása és felhasználása a magyar oktatásban
2004/09/29 13:34
3002 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A szerző - Reindl Gyula - arra keres választ, miért nem terjed kellő gyorsasággal és hatékonysággal a multimédiás oktatás, illetve kísérletet tesz egy olyan iskola modelljének a felvázolására, amely pedagógiai munkájába beépíti az IKT-eszközöket.

(...) Tapasztalataim szerint az átlagos magyar iskolában - az általános iskolától az egyetemig - a tanítást hatékonyabbá tévő multimédiás lehetőségek alkalmazása, azok kihasználása jelentéktelen. Mire is gondolok pontosan? Egyelőre vonatkoztassunk el a számítógépektől, a hozzájuk tartozó szoftverektől és az internetes lehetőségektől. Maradjunk annál a technikánál, amely tulajdonképpen már a nyolcvanas évek óta rendelkezésre áll. Az idegen nyelv tanítását eredményesebbé tevő magnetofonkazetták, néhány tantárgyhoz készített fólia- és diacsomag kivételével szinte semmink sincs. Hol vannak azok a videokazetták, amelyek néhány perces klipek formájában a tananyaghoz, sőt egy-egy tankönyvhöz kapcsolódva segítséget nyújtanak a tanárnak?

Azok, amelyek segítségével néhány percben bemutathatunk - az aktuális tananyaghoz kapcsolódva - képzőművészeti műalkotásokat, egy táj jellegzetes élővilágát, csillagászati vagy lemeztektonikai animációkat, népszokásokat, egy zeneműrészletet, New York megmaradt felhőkarcolóit, egy kötelező verset Latinovits előadásában. (...) A személyi számítógépek elterjedése, teljesítményük rohamos növekedése már a kilencvenes évek elejétől kezdve nagyszerű lehetőséget kínált az oktatás színvonalának emelésére. Az internet elterjedésével az információszerzés új dimenziót kapott. Ezzel kapcsolatban egy mai iskolának két nagyon fontos kötelessége van, egyrészt használni az oktatásban, másrészt megtanítani a diákokat az információszerzés számítógépes formájára.

Hogyan képzelem el a jövő tanóráit?

(...) A mai helyzethez képest a következő gondolatok eléggé utópisztikusnak tűnhetnek. A tantárgyak többségét egy-két tanulóra jutó számítógépekkel vagy egy tanári számítógéppel és projektorral felszerelt tantermekben tanítjuk. A diákok tankönyvéhez tartozik egy CD-ROM, amely az otthoni vagy a tanulószobás tanulást könnyíti meg, és van egy tanári kézikönyv, melynek CD-ROM-melléklete az órai munkát segíti. Ez utóbbi vázlatokat, multimédiás prezentációkat, internetes linkeket, feladatokat, témazáró dolgozatokat tartalmaz. Az órai munka a tanári előadás és magyarázat mellett egy multimédiás szoftverre épül, mely egy laza, de didaktikailag jól felépített forgatókönyv. A program rugalmas, részleteiben változtatható, így különböző tanári attitűdökhöz, pedagógiai elképzelésekhez alakítható. Mivel nincs mindenkinek otthon számítógépe, az iskolák délutánonként lehetőséget nyújtanak arra, hogy diákjaik hozzáférjenek a számítógépekhez. (...) Ahhoz, hogy mindez valóság legyen, meg kell tervezni, és végig kell vinni egy országos fejlesztési programot.

Hogyan valósítható meg mindez?

(...) Az informatikai fejlesztési programnak komplexen tartalmaznia kellene egy iskolai hardverfejlesztést, a tankönyvkiadókkal együttműködve szoftverfejlesztést, valamint a jelenlegi pedagógusképzésben helyet kell kapnia az informatikai és médiaismeretnek. Természetesen a már pályán lévő kollégákat is be kell vonni részben önkéntes, részben kötelező továbbképzési formák keretében. (...)

Hardverfejlesztés

Nemzetközi tapasztalok alapján különböző iskolatípusokra és iskolai létszámokra hardver standardokat kellene kidolgozni, melyeket folyamatosan újítani kell. (...) Véleményem szerint az állam egyik feladata, hogy az irányítása alá tartozó intézményekben közvetlenül vagy közvetve gondoskodjon az oktatáshoz szükséges anyagi, tárgyi és személyi feltételek megteremtéséről és azok megfelelő szinten tartásáról. (...) A hardver standardhoz szorosan kapcsolni kell egy továbbhasznosítási programot. Ebben nagy szerepet kaphatnának azok a cégek, melyek lépést tartva a fejlődéssel, sűrűn cserélik hardverparkjukat, és a lecserélt gépeket valamilyen rendszer szerint és bizonyos ösztönző térítés mellett továbbadnák az iskoláknak. (...)

Szoftverfejlesztés

(...) A jövő minden bizonnyal a számítógéppel támogatott tanítás. Ennek formái gyorsan változhatnak, de első lépésként CD-ROM-melléklettel ellátott tankönyvek és oktatócsomagok kiadására van szükség. (...) A fejlesztési program egyik alapja, hogy a tankönyvkiadókat meggyőzzük a CD-ROM-mellékletek és a tanári oktatócsomagok elkészítésének fontosságáról. Jó kezdeményezésnek tartom az olyan pályázatokat, mint az "Oktatási tartalmú multimédiás forgatókönyvek készítése" , melyet nemrég írtak ki a Sulineten.

Képzés, továbbképzés

(...) Oktatási rendszerünk reakcióideje néha már katasztrofálisan lassú, a technika fejlődése és a társadalmi igények növekedése viszont igen gyors. Felsőfokú képzésünkbe már régen be kellett volna építeni olyan tanítás-módszertani elemeket, mint az információ szerzése, szelekciója, felhasználása, megjelenítése. Szintén hiányzik például a gépírás vagy a multimédiaismeretek tanítása. A kezdő lépéseket a tanító- és tanárképző intézményeknek kell megtenniük. (...) Ezzel párhuzamosan be kell indítani a már pályán lévő kollégák továbbképzését is.

Végezetül...

Anélkül, hogy túlságosan hangsúlyoznám az informatika mint tantárgy és az informatika mint tanítás-módszertani eszköz szerepét az oktatási rendszerünkben, saját tapasztalataim alapján azt mondhatom, nem vettük fel azt a ritmust, melyet a kor igényel, és nem nagyon láthatók a törekvések, hogy hátrányunkat behozzuk. Remélem, nem késünk el...

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten