Esélyteremtés a munka világába való integrálódáshoz
2004/05/04 12:44
1680 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az információs és kommunikációs technológiák iskolai alkalmazása az esélyteremtés egyik fontos eszköze. Restyánszki Lászlóné írása egy IKT alkalmazási programot mutat be, amely az alapvető informatikai ismeretekkel együtt a kommunikációs készségek fejlesztését célozza egy olyan iskolában, amely zömében halmozottan hátrányos gyerekeket nevel.

Bevezető

(...) Iskolai gyakorlatunkban és magánéletünkben is folyamatosan növekszik az információ szerepe, munkaerő-piaci szinten pedig felértékelődik az informálódás képessége. A baktakéki iskola pedagógusai már 1996 óta figyelemmel kísérik az elektronikus eszközök iskolai alkalmazhatóságát, és számukra természetes, hogy a számítógépek ismerete, használata az alapműveltség részét képezi. (...)

A projekt szükségessége

A baktakéki körzetben a helyi szülői közösség ma már egyre fokozódó elvárásokat támaszt az iskolával szemben. A helyi társadalom fejlődésének jelzője, hogy igény van a gyermekek továbbtanulására. (...) A baktakéki tantestület a tanulók sikeres tanulási életútjának stabil alapozásához korszerű informatikai eszközökkel, oktatási tartalmakkal kíván hozzájárulni. A tantestület természetes igénye, hogy az infrastruktúra fejlesztésével egy időben szakmailag is meg tudjon felelni az új kihívásoknak. (...) A szakmai eredményesség elérése érdekében olyan újszerű stratégiát kell kialakítanunk minden évfolyamon, hogy növelni tudjuk a baktakéki iskola tanulóinak versenyképességét. (...)

A komplex informatikai program tevékenységrendszerének bemutatása

Kommunikációs alapozó szakasz (1-4. osztály)

(...) Az ellátandó feladatok differenciáltsága miatt a pedagógusok számára természetes az együttnevelés gyakorlata. A kis létszámú gyermekcsoportokban a számítógépekkel segített nevelői munka megvalósítása jobban motiválná a kicsiket a tanulásra, jobban kiegyenlítődnének a meglévő kommunikációs szakadékok. Az IKT használata eszközt teremt az egyéni nevelési-fejlesztési programok megvalósításához. (...) A nevelőcsoport a program megvalósítása érdekében kész saját kompetenciakészletének bővítésére, a körzeti integrációs stratégia alapjait erősíteni, valamint az alsó tagozatos tanítók közötti jobb együttműködési gyakorlatot létrehozni.

Komplex kommunikációs program (5-6. osztály)

Olyan tanulási esélyegyenlőséget eredményező stratégia megvalósítását tervezzük, mely hosszú távon - reményeink szerint - a helyi társadalom szemléletbeli, életvitelbeli változását is eredményezi. Így még jobb tanulási eséllyel rendelkezhetnek a baktakéki iskolába járó gyermekek. (...) A program fő csomópontjai az 5-6. évfolyamosok számára: informatikaoktatás minden évfolyamon; az iskolaotthonos oktatási forma szabadidős sávjában géptermi munka; diákújságírás az informatika eszközeivel (kezdő szakasz); könyvtár-informatika (információk gyűjtése a számítógéppel is); angol nyelv oktatása.

Tanulási életutat segítő komplex integrációs program (7-8. osztály)

A tantestület alapvető célja, hogy olyan tudás birtokában legyenek tanítványaink, melyek segítenek a beilleszkedésben, a tanulási nehézségek leküzdésében, és a 8. osztály végére le tudják "dolgozni" indulási hátrányaikat. A baktakéki iskola pedagógiai programjának megvalósításával az alábbi területekre fokuszál: számítástechnika (szövegszerkesztő használata, internethasználat, elektronikus levelezés); könyvtár-informatika (IKT használata a könyvtárban, a könyvek használata mellett); angol nyelvi társalgási körök (számítógépek, nyelvi laboratórium használata); színjátszás-drámapedagógia (fényképezőgép, videokamera, fénymásológép használata); diákújságírás (szerkesztői munka teljesen digitális formában); az ismeretek alkalmazása a tanórákon (matematika, fizika, kémia, biológia, angol, vizuális nevelés) informatikai eszközökkel; beszélgetőkörök segítségével a tanulók mentálhigiénés fejlesztése (van szakembere az iskolának); európai uniós ismeretek - intenzív internethasználat; egyéni tanulásfejlesztés szoftverekkel. (...)

Utánkövető-segítő program az általános iskolát már elhagyó, de mentori és informatikai segítséget igénylő fiatalok számára

Volt tanítványaink és az érdeklődő szülők számára kívánunk segítséget nyújtani, hiszen a család többnyire nem tudja biztosítani az informatikai hátteret. Ezért az alábbi térítésmentes segítséget tervezzük: gépterem (internet) használata; szakmai segítség nyújtása igény szerint; az iskolai munkájukhoz szükséges egyéb IKT-eszközök igénybevétele. A segítségadás olyan mentális törődéssel párosul, melynek segítségével folyamatosan motiválni tudjuk a fiatalokat a még jobb tanulásra, a térségben való boldogulásra.

Informatikai bázisprogram pedagógusok számára

A baktakéki Körzeti Általános Iskola 1996 óta évente legalább két alkalommal rendez olyan nevelési konferenciát, melyen 80-100 pedagógus van jelen. Nagy hiánya az iskolának, hogy nincs egy olyan előadóterme vagy aulája, mely a korszerű informatikai eszközök alkalmazását is lehetővé téve segítené a jelenlévők kulturált elhelyezését. Egyre szélesedő intézményi kompetenciakörünk is indokolja, hogy a közoktatás fejlesztési lehetőségeit minél szélesebb körben tudjuk átadni, és nemcsak integrációs, hanem információs bázisintézménnyé váljunk a megye északkeleti részén.

(...) A különböző szinten fogyatékkal élő gyermekek egyéni fejlesztésére figyelés az integrált nevelés és oktatás keretében. Olyan integráció- és IKT-barát iskola megvalósítása a cél, melyben a speciális nevelési szükségletek kielégítődnek, és az egész iskolai folyamatban a képességek korszerű fejlesztésén van a hangsúly.

A projekt stratégiája

  • Első nagy lépés, melyet már megtettünk: A pedagógusok körében elindult egy intenzív továbbképzési stratégia az információs és kommunikációs technológia értő és ezt dokumentummal igazolt használatára. Ebben a képzésben részt vett a tantestület 30 százaléka.
  • Második lépés: Informatikai eszközök bővítése és korszerűsítése, hiszen növekszik az igény a számítógépekre és a tantárgyi szoftverekre. Ezt a lépést pályázattal szeretnénk megvalósítani. Célunk, hogy felső tagozatban, lehetőleg minden tantárgy oktatásában alkalmazzunk IKT-t, hogy tanulóink évfolyami lemorzsolódását csökkentsük, sikeresebb továbbtanulásukat segítsük.
  • Harmadik lépés: Az iskolaépület műszaki színvonalának, állagának javításával olyan multifunkcionális informatikai bázishely létrehozását célozzuk, amellyel szolgáltatási színvonalunkat emelni tudjuk, és az integrációs nevelési környezetet is jobbítjuk. Célunk, hogy kitárjuk az iskola világát más iskolák és a helyi társadalmi környezet felé is, hogy ily módon a tanulás minél több ember számára váljék természetes igénnyé.
  • Cikkünk Restyánszki Lászlónénak az Új Pedagógiai Szemle című folyóiratban megjelent tanulmánya alapján készült.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten