Helyzetjelentés a hazai gyógypedagógiáról
Ferenczi Anita
2003/12/03 12:36
2150 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
December első napjaiban az Országos Közoktatási Intézet szervezésében került sor a "Felelősség, együttműködés - befogadó társadalom" című konferenciára a fogyatékossággal élők európai éve alkalmából. A rendezvény célja az volt, hogy képet adjon a magyar gyógypedagógiáról, és szolgálja a fogyatékos gyermekekkel-tanulókkal kapcsolatos információáramlás és együttműködés fejlesztését.

Hazánk uniós csatlakozásával kihívások várnak a magyar közoktatásra és ezen belül a gyógypedagógiára is. A Nemzeti Fejlesztési Terv hangsúlyozott része a hátrányos helyzetű tanulók nevelésnek-oktatásának fejlesztése a minél eredményesebb társadalmi integráció érdekében.
Az utóbbi tíz évben az oktatási rendszerre ható változások - tanulói létszám csökkenése, törvényi módosulások stb. - sok tekintetben érintették a hazai gyógypedagógia területét. Bár a létszámok az adott területen nem nagyon módosultak, a fogyatékossági kategórián belül az arányok a súlyosabb esetek felé tolódtak el.
Mindezek a változások pedig megkövetelik a gyógypedagógiai szakma tartalmi megújítását. A törvényi lehetőség, az 1993/LXXIX. Törvény kitágította a gyógypedagógiai nevelés színterét; a többségi iskolák is - bizonyos feltételek mellett - felvállalhatják a fogyatékos tanulók nevelését-oktatását. Mivel hazánk is ratifikálta az ENSZ gyermeki jogokról szóló dekrétumát, amely biztosítja, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók állapotuknak megfelelő nevelésben részesüljenek, a fogyatékos tanulók oktatásának helyszíne lehet elkülönített és lehet többségi iskolai színtér is.

A kétnapos konferencián a magyarországi gyógypedagógia jelenlegi helyzetéről és a jövőbeni teendőkről tanácskoztak a szakemberek. A rendezvény középpontjában a fogyatékossággal élő gyermekekkel és szüleikkel foglalkozó szakemberek, és az egész szakma számára kihívást jelentő kérdések álltak.
A program témaválasztását az indokolta, hogy a gyógypedagógia területén több kérdéskör is az érdeklődés előterébe került.
Fontossá vált ugyanis a megelőzés, a nevelés, a terápia, a rehabilitáció újabb módszereinek kidolgozása, a technikai, ergoterápiás, informatikai eszközök és ismeretek speciális alkalmazása, a gyógypedagógia kompetenciakörébe tartozó személyek életminőségének javítása.
Ugyancsak előtérbe kerültek azok a törvények, melyek az intézményes nevelés jogát biztosítják. Az integrált nevelés a fejlett gyógypedagógiai intézményhálózattal rendelkező országokban azt a célt tűzi ki maga elé, hogy minden gyermek megkülönböztetés és elkülönítés nélkül vehessen részt az intézményes nevelésben.

A fent említett témákkal kapcsolatos véleménycserét, a közös értelmezést és gondolkodást a konferencia alkalmával a plenáris előadások, szakmai műhelyek és poszterkiállítás segítette.
A résztvevők információt kaphattak a gyógypedagógia területén érvényesülő aktuális törekvésekről és megismerkedhettek azokkal az intézményekkel, amelyekben sikerrel folyik a befogadás, nevelés-oktatás. A megjelent szakembereknek ezen túl arra is lehetőségük volt, hogy tájékozódjanak a gyógypedagógiai innovációkról, a fogyatékossággal élő személyek esélyeiről és jövőjéről.

Az általunk felhasznált kép eredeti helye: alan.levien.com/1998.html

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten