I.N.R.I - Krisztus a kereszten
2003/04/24 14:29
3232 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Bettina Rheims, francia fotóművésznő képei huszadik századi környezetbe ágyazva, a klasszikus középkori művészek stílusában követik nyomon Jézus életét az Angyali Üdvözlettől a Mennybemenetelig.

Kereszt

Az ókorban elterjedt kivégzési eszköz, amely kapcsolatban áll a legyőzött ellenség teste, ill. feje póznára tűzésének szokásával. Elterjedt vallási szimbólum, még a kereszténység előtti időkben is. A keresztény szimbólumrendszerben a kereszt Jézus keresztre feszítését jelképezi. A legkorábbi formájában egy egyszerű függőleges pózna volt, a római időkben azonban már a keresztrudat is ismerték.

Keresztre feszítés

A római világban a halálbüntetés szokásos formája; csuklójánál és lábánál fogva odaszegeztek, vagy odakötöztek egy embert a fakeresztre, és hagyták meghalni. A keresztre feszítést rendszerint korbácsolás előzte meg, mint ahogy ez Krisztussal is történt.

Örök téma

A téma örök. Évszázadok során számos művész vállalta, hogy megalkotja a keresztre feszített embert, akinek halála az emberiség megváltásában nyer értelmet. Bettina Rheims, francia fotóművésznő képei huszadik századi környezetbe ágyazva, a klasszikus középkori művészek stílusában követik nyomon Jézus életét az Angyali Üdvözlettől a Mennybemenetelig. Rendhagyó álomvilágként teremti újra az Újtestamentumból ismert történeteket az Angyali Üdvözlettől a Mennybemenetelig.

I.N.R.I - a rendhagyó fotósorozat

Az először 1999-ben bemutatott I.N.R.I. című fotósorozat kronologikus rendben követi Jézus életét. Bettina Rheims és Serge Bramly a fényképezés technikáját hívták segítségül és keltették életre az európai keresztény kultúrkör egyik legfontosabb és legmegrázóbb történetét. Néha a divatfotókon látható távolságtartással, máskor meg szívünk mélyére hatoló emberséggel dolgozzák fel Krisztus életét és halálát.

85 nagyméretű színes fotóból áll a képsorozat. A fotósorozat érdekessége, hogy hívők és nem-hívők érdeklődését is egyaránt felkelti. Gondosan kiválasztott modellek, furcsa kortalan környezet, hihetetlenül aprólékos előkészületek és a kivitelezés ötletessége jellemzi ezt a témájában ismerős, de feldolgozásában mégis annyira modern képet.

A Pilátus parancsára Jézus keresztjére erősített szöveg latin szavainak kezdőbetűi: Iesus Nezarenus, Rex Iudaeorum ( Názáreti Jézus, a zsidók királya).

A képsorozat elkészítésének módja és a gyakran leginkább reklám- vagy divatfotókra jellemző látásmód alapján az I.N.R.I. című kiállítás az Újtestamentumot úgy modernizálja és értékeli át, hogy ezáltal az ősi történet a mai modern szemlélő számára is kézzel foghatóvá, könnyebben értelmezhetővé válik.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten