Jó gyakorlatok középiskolák részére
Horváth Anikó
2010/05/10 08:00
4000 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A "Jó gyakorlatok börzéje" elnevezésű workshopon az óvodák és általános iskolák mellett középiskolák is bemutatták jó gyakorlataikat. Az előadók az epochális oktatás és a témahetek előnyeiről, az IKT eszközök használatáról és a szülőkkel való hatékonyabb együttműködésről tájékoztatták az érdeklődőket.

A börzén kilenc középiskola mutatta be jó gyakorlatait:

  1. Waldorf Gimnáziumok (Budapest)
  2. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola (Budapest)
  3. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium (Budapest)
  4. Teleki-Wattay Művészeti Iskola (Pomáz)
  5. Alternatív Közgazdasági Gimnázium (Budapest)
  6. II. Rákóczi Ferenc Gimnázium (Budapest)
  7. Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola (Budapest)
  8. Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (Cegléd)
  9. Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium (Budapest)

A Waldorf Gimnáziumokbanepochális oktatás folyik, de a gyakorlat a hagyományos iskolák tanítási rendszerébe is beépíthető. Ez a módszer önálló gondolkodásra és cselekvésre ösztönzi a tanulókat, segíti a kulcskompetenciák fejlesztését és alkalmazkodik az egyéni igényekhez. Az intézmény a szülőkkel való sikeresebb együttműködés érdekében is kínált ötleteket, eszközöket.

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola célcsoportját a más intézményből elbocsátott diákok alkotják, tehát ide nem lehet nyolcadik osztályból menni. A tanodában nincsenek osztályok és osztályfőnökök, helyettük kreditrendszer működik és mentorok vannak, akiket a diákok választanak. Diákstáb elnevezésű jó példájuk a diákönkormányzat gátjait oldja, segítségével közelebb kerülnek egymáshoz a diákok és a pedagógusok. Az esetmegbeszélő csoport hatására csökkennek a magatartásproblémák és javul a teljesítmény, ezen kívül drámatechnikákkal is kezelik a konfliktusokat. A hasznos holmik névre hallgató mintaszerű gyakorlat a tanulók mindennapi életét segítik, például hivatali ügyek intézéséhez nyújt támpontokat. A hasznos példa tanórába illesztve és tanórán kívül is alkalmazható.

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium módszerei a tevékenységközpontú pedagógiára és az IKT eszközökre épülnek. Műhelymunkáik során megtanítják a tanároknak az IKT eszközök (például az interaktív tábla, szavazó- és feleltető rendszer) hatékony alkalmazását. Ezen kívül a hospitálás és az óralátogatás mintaértékű gyakorlatai is elsajátíthatók az intézménytől.

A Teleki-Wattay Művészeti Iskolazenés diákszínpad elnevezésű gyakorlata musical részleteken keresztül fejleszti az élőzene szociális kompetenciát. Az intézmény reneszánsz táncok névre hallgató jó példáját is bemutatta a börzére látogató pedagógusoknak. A művészetek könnyebb befogadása érdekében összekapcsolják a zenét, rajzot és a mozgást – ez az összművészeti kép módszer, mely életre kelti a képeket.

Az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban három hetes ciklusokban folyik az epochális oktatás. E módszer előnye, hogy egyszerre kevesebb dologgal foglalkoznak a diákok, sokféle tevékenységre ad lehetőséget (önálló kutatómunkára és csoportmunkára egyaránt), a pedagógust a tananyag tudatosabb átgondolására kényszeríti, és a számonkérés is változatosabb. Az iskola témaheteket is bevezetett. Egy évben négy témahét van, melyek sokszínű munkaformát igényelnek és különleges végterméket eredményeznek. Az epochális keretben vagy a témahéten készítendő projektekről is tájékoztatta az érdeklődőket a gimnázium. A projektek egyénileg vagy csoportosan is megvalósulhatnak, de minden esetben produktummal zárulnak, melyeket be is mutatnak a gyerekek.

A II. Rákóczi Ferenc Gimnázium a földfelszínt újszerűen közelíti meg a Google Earth program használatával. A földrajz tanítását multimédiás bemutatók támogatják, hiszen a tanárok így könnyebben illusztrálhatják a jelenségeket. Az IKT eszközöket történelem órán is alkalmazzák a gimnáziumban, filmekkel, zenével egészítik ki az órai anyagot. Ez a módszer többek közt a kritikai véleményformálás készségét fejleszti. Az oktatáshoz az internetet is bátran segítségül hívják. A diákok így a tanórán is figyelemmel kísérhetik a híreket, bepillantást nyerhetnek a világ dolgaiba, friss információkkal dolgozhatnak, tájékozottabbak lehetnek. Az intézmény ezen kívül ökológiai tábort és pályaorientációs hetet is szervez a diákoknak, ahol pályaválasztási foglalkozásokon kapnak segítséget a döntéshozáshoz, előadásokat hallgathatnak meg és munkahelyi látogatásokon vehetnek részt.

A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola nyitott tanulási környezetet biztosít diákjai számára, melynek alapjai a személy- és tevékenységközpontúság, a kompetenciaalapúság és a szöveges értékelés. Az intézmény változatos munkaformákat és órán kívüli foglalkozásokat is bemutatott a börzére látogatóknak. A témahetek jó gyakorlat háromnapos programokat jelent, s többek között az alábbi témákra épülnek: ókori görögök, középkor, média, cukrászda, idegen nyelv. Ezeken a napokon játszva tanulnak a diákok. A moduláris oktatási programok összekapcsolják az elméleti és gyakorlati anyagokat. Ezek a programok egészséges életmódra nevelik a gyerekeket, valamint angol irodalommal, drámával, zenével és filmekkel foglalkoznak.  Az iskola prezentálta városi ökológiai projektjét is, mely a város és a természet viszonyát mutatja be, valamint projekt alapú szintvizsgájáról is tájékoztatta az érdeklődőket. Ezen kívül még számos szolgáltatás gyakorlata is átvehető az intézménytől: hospitálás, konzultáció, mentorálás, utógondozás stb.

A Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola mintaértékű módszerei a tehetséggondozásra, az olvasásra nevelésre, a közösségépítésre és a vállalkozásfejlesztésre épülnek. Szerveznek például író-olvasó találkozókat, ahol személyesen találkozhatnak az írókkal a diákok és beszélgethetnek velük, valamint a diákvállalkozások létrehozása, működtetése is egyedi példa volt a kínálatban.

A Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium a nyelvi előkészítő tagozaton alkalmazott IKT eszközeit és az életközeli témákat feldolgozó projektmódszerét mutatta be a börzén.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten