Mit kezdjünk egy szabályos háromszög felével?
2004/10/03 15:12
9401 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A diákoknak kevésbé tűnik fel, de a tanítási gyakorlattal rendelkező tanároknak igen: egy-egy versenyfeladat évről-évre újra felbukkan, vagy egy egészen más feladat megoldása ugyanazt az alapötletet igényli. Ilyen feladatokat gyűjtöttünk össze (6. osztálytól).

Az alapötlet nagyon egyszerű: előismeretként a háromszög belső szögeire vonatkozó összefüggést és a tengelyes tükrözést igényli. Ezek tanítása után, akár 6. osztálytól egészen a nevezetes szögek szögfüggvényeire vonatkozó összefüggések bizonyításáig alkalmazhatjuk.
Ha egy derékszögű háromszögben az egyik hegyesszög 30°, akkor az átfogó kétszerese a rövidebb befogónak.

Bizonyítás

Mivel derékszögű háromszögben a hegyesszögek összege 90°, a másik hegyesszög 60°. Tükrözzük a háromszöget a hosszabb (BC) befogóra! A tükrözés tulajdonságai miatt - bármely szög egybevágó a képével - az ABA' háromszög minden szöge 60°, azaz szabályos, így - ismét a tükrözés tulajdonságai miatt - minden oldala, így az AB is kétszer olyan hosszú, mint az AC - ezzel bizonyítottuk az állítást!

Erre az egyszerű összefüggésre az elmúlt években sok versenyfeladatot alapoztak. A felsorolás korántsem teljes, és a versenyt is csak néhány esetben nevezzük meg, ugyanis egyáltalán nem biztos, hogy azon a versenyen tűzték ki először, és ma már gyakorlatilag eldönthetetlen, hogy mikor és hol jelent meg először.
Néhány feladat egy-egy lehetséges megoldását megadjuk, és várjuk a többi feladattal kapcsolatos észrevételeket.

Feladatok

 1. Számoljuk ki egy paralelogramma területét, ha a 20 cm hosszú oldala a 30 cm hosszú átlóval 30°-os szöget zár be! (7. osztályos matematika tankönyv, Tankönyvkiadó, 1980)
  Megoldás
 2. Az ABC háromszögben a C csúcsnál derékszög, az A csúcsnál pedig 30°-os szög van. Milyen hosszú az AC oldal, ha a C csúcs az AB oldaltól 5 cm távolságra van?
  (Varga Tamás Mat. Verseny I. forduló, 7. osztály 4. feladat, 1995.)
  Megoldás
 3. Az ABC háromszögben AC=BC. Az A pont BC oldaltól való távolsága éppen fele a BC szakasz hosszának. Mekkorák a háromszög szögei?
  (Varga Tamás Mat. Verseny I. forduló, 7. osztály 2. feladat, 1996.)
  Megoldás
 4. Az ABCD téglalap A csúcsából húzott, az AB oldallal 60°-os szöget bezáró egyenes a BC oldal - C ponton túli - meghosszabbítását az E pontban metszi. Az EDC szög 30°-os, a BC oldal hossza 4 egység. Milyen hosszú az EB szakasz?
  (KMBK XXI. Kalmár László Versenye I. forduló, 8. osztály 3. feladat, 1992.)
  Megoldás
 5. Az ABC egyenlőszárú háromszögben ABC szög = CAB szög =80°. Az AC száron egy P, a BC száron egy Q pontot vettünk fel úgy, hogy PBQ szög = 30° és QAP szög = 40°. Mekkorák a QPB és PQA szögek?
  (KMBK XXV. Kalmár László Versenye I. forduló, 8. osztály 2. feladat, 1996.)
 6. Egy 60°-os szög mindkét szárát érinti az r sugarú kör. Mekkora annak a körnek a sugara, amely érinti mindkét szögszárat és az r sugarú kört is? (Hány ilyen kör van?)
 7. Egy derékszögű háromszög egyik hegyesszöge 30°. Igazoljuk, hogy a beírható kör középpontja a derékszögű csúcstól és az átfogó felezőpontjától egyenlő távolságra van!
 8. Mekkora szöget zárnak be a téglalap átlói, ha az egyik átló felezőmerőlegese az egyik oldalt az egyik harmadoló pontjában metszi?
 9. Az ABC háromszögben a BAC szög = 30°, és tudjuk, hogy az ABC és BCA szögek hegyesszögek. Jelölje Fb az AC, Fc az AB oldal felezőpontját, valamint Tb a B csúcsból, Tc a C csúcsból kiinduló magasságok talppontját. Igazoljuk, hogy a TcFb és a FcTb szakaszok merőlegesek egymásra!
 10. Mekkora az ABC háromszögben az A csúcsnál levő α szög, ha a szögfelezője áthalad a c oldal felezőmerőlegesének és a B csúcsból kiinduló magasságvonalának a metszéspontján?
 11. Mekkorák az egyenlőszárú háromszög szögei, ha az egyik csúcsából kiinduló szögfelező kétszer olyan hosszú, mint az ugyanezen csúcsból kiinduló magasság?

1. feladat

A paralelogramma területének kiszámításához ismernünk kell az adott oldalhoz tartozó magasságot, ami nem más, mint az AB ás CD szakaszok tartóegyeneseinek a távolsága. Ha ezt a magasságot a C pontból rajzoljuk meg, akkor az ATC derékszögű háromszöget kapjuk, amelynek az egyik szöge 30°. Ha ezt a derékszögű háromszöget tükrözzük az AT egyenesére, az AC'C szabályos háromszöghöz jutunk, amelynek AC oldala 30 cm, így a paralelogramma CT magassága 15 cm, amelynek felhasználásával kiszámíthatjuk, hogy a paralelogramma területe 300 négyzetcentiméter.

2. feladat

Rajzoljuk be a C csúcs és az AB oldal távolságát, majd a kapott ATC derékszögű háromszöget tükrözzük az AT egyenesére! Az AC'C háromszög szabályos, így az AC oldal kétszer olyan hosszú, mint a CT, azaz AC = 2CT = 10 cm.

3. feladat

Rajzoljuk be az A csúcs és az BC oldal távolságát, majd a kapott ATC derékszögű háromszöget tükrözzük az CT egyenesére! Mivel a feladat szerint az AT feleakkora, mint AC, valamint a tükrözés miatt A'C = AC és A'T = AT, az AA'C háromszög szabályos, vagyis szögei 60°-osak.
Egy ilyen 60°-os szöget a CT szimmetriatengely felez, így az ACT szög 30°-os, azaz az ABC egyenlőszárú háromszög szárszöge 30°, ezért az alapon fekvő szögei 75°-osak.

4. feladat

A feltételek szerint az EDC szög 30° és DCE szög 90° - egy téglalap külső szöge -, ezért az EDC háromszög egy szabályos háromszög egyik fele, így DEC szög 60°-os.
Mivel az EAB szög 60°-os, ezért az AEB és a DAE szögek 30°-os váltószögek.
A fentiekből adódik, hogy AED szög is 30°-os, így AED egyenlőszárú háromszög: DE = DA = CB = 4 egység. Az EDC háromszögről már beláttuk, hogy egy szabályos háromszög fele, így EC = 2 egység, amiből már adódik, hogy EB = 6 egység.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten