Osztályozásból ötös
Érsek Dóra
2007/12/11 13:39
1872 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Valószínűleg sokunkkal megtörtént már, hogy egy dolgozat megírását követően mondjuk rosszabb osztályzatot kaptunk, mint azt jogosnak véltünk, vagy mint ami megilletet volna bennünket. Aztán, lehet dúlni-fúlni, hogy ez nem igazságos, panaszt tenni az igazgatónál, kérdés persze, hogy van-e erre valami jogi szabályozás?

Középiskolás éveimre visszaemlékezve számtalanszor kerültem a fent említett helyzetbe, arról nem is beszélve, hogy akkor én felbőszült kiskakas módjára rontottam neki a tanárnak, és még napokig emésztettem a jogtalannak vélt osztályzatomat. Mert hát persze állatira meg voltam győződve arról, hogy én minden tudásomat beleadtam abba a bizonyos dolgozatban. S ha már így van, akkor nem is értem, miért csak négyest kaptam, és annak a kis libának, aki mellettem ült és rólam másolta az egészet, hogy lett ötös ugyanaz a dolgozata. Valami döbbenetesen nagy kivételezést véltem felfedezni a dologban, és továbbra sem értettem, hogy volt képes ilyet tenni velem a tanár, mert szerintem egyáltalán nem volt hozzá joga. De ez biztosan így igaz? Hát lássuk csak! 

A közoktatási törvény egyik bekezdése szerint, a tanárt megilleti az a jog, hogy értékelje a tanuló évközi munkáját, és ezt érdemjegyekben kifejezve megjelenítse az évközi, félévi és év végi osztályzatokban. A közoktatási törvény azonban arról is rendelkezik, hogy bár a tanárt megilleti a széleskörű önállóság az értékelés során, azonban ennek határokat is szab. S egy ilyen határnak számít az adott iskola pedagógia programja, amely a helyi tantervet is magában foglalja. 

Ebben a tantervben kerül szabályozásra többek között az iskolai beszámoltatás, az iskolai számonkérés követelményei és formái, valamint a tanuló teljesítményére vonatkozó értékelések és minősítések formái is. Tehát amint látod, a tanárok sem osztályozhatnak csak úgy önkényesen, nekik is el kell számolniuk a döntéseikkel. De nem ez az egyetlen szempont, amihez a tanároknak igazodniuk kell, amikor a diákok tanulmányainak értékelésére kerül a sor. 

A tanárok döntéseik meghozatala során meg kell hogy feleljenek a tájékoztatási kötelezettségüknek is, vagyis az iskola pedagógia programját nyilvánosságra kell hozni. Ez akár ki kerülhet a faliújságra, hogy mind a szülők mind a diákok át tudják nézni.

Ez jelen esetben annyit tesz, hogy ebben kerül megfogalmazásra, milyen szempontok szerint kerül sor a tanulók értékelésére, hogy és milyen formában tesznek eleget a szülők tájékoztatásának. Egyszóval, anyunak és apunak is joga van ahhoz, hogy rendszeresen és megfelelő módon értesüljön arról, hogy milyen jegyeket szerzel, és hogyan viselkedsz az iskolában. Ehhez a tájékoztatáshoz igazodik természetesen az, hogy betekinthetnek a naplóba, az ellenőrzőbe, és panasszal élhetnek abban az esetben, ha azok valamilyen félre vezető információt tartalmaznak, mondjuk egy osztályzat nem a megfelelő helyre került rögzítésre. Ha összegezni szeretnék az előbbieket, akkor a lényeg nagyjából a következő pontokba foglalható össze: 

1. A tanár nem alkalmazhat olyan értékelési módszert, ami tanulójogviszonynak ellent mond. 

2. Biztosítani kell a szülők számára, hogy adott esetben betekinthessenek a dolgozatokba. 

3. Az osztályozás a tanuló teljesítményére, előmenetelére vonatkozik, nem pedig fenyítésre. 

Jól látod, hogy a kérdés tisztázása nem is olyan egyszerű, ennek ellenére, azért sok esetben be kell látnunk, hogy valószínűleg a tanárok a szabályok betartása mellett értékelik a teljesítményünket (megjegyzem, bármennyire is fáj egy rosszabb jegy). Vagyis ritka az ellenpélda, viszont ha ilyen előfordul, akkor nyugodtan élhetsz és élj is panasszal.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten