Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) dokumentáció
2004/03/30 15:52
4162 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A következő oldalakon rendelkezésükre bocsátjuk az SDT-rendszerrel kapcsolatos általános és technikai jellegű dokumentációkat.

A Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) dokumentáció

Az SDT-rendszer a műveltségi területeket minden iskolai évfolyamon lefedő elektronikus tananyag-adatbázis és tartalomkezelési eszköz kombinációja. A létrehozott adatbázis minden elemében leképezi az iskola tantervét a különböző műveltségi területeken, és konkrét felhasználási útmutatókat, tananyagokat és újrahasznosítható tananyagelemeket nyújt a pedagógusok és a tanulók részére. Az elemeire bontott tartalmakból elkészülnek a NAT és a kerettantervek követelményeinek megfelelő tananyagegységek, vagyis például egy műveltségi terület egy tantárgyának adott évfolyamra vonatkozó elektronikus törzsanyaga.

A felhasználók a központilag létrehozott törzsanyagokon kívül a már meglévő és/vagy általuk létrehozott új elemekből saját tananyagegységeket is készíthetnek, amelyeket a rendszer megjelenítő felületén vagy abból exportálva más felületeken is használhatnak az órán. Az SDT komplett tankönyvek digitalizált (az informatika minden lehetséges eszközével, interaktív feladatokkal, szimulációkkal, tesztekkel támogatott) változatát, egy vagy több tanórát felölelő foglalkozásokat, otthoni elsajátításra készült anyagokat, valamint a mai magyar lehetőségeknek legjobban megfelelő 5-15 perces elektronikus blokkokat kínál a hagyományos tanítás kiegészítésére.

Az SDT fejlesztése jelenleg is folyik, így az alábbi dokumentációt ezennel szakmai vitára bocsátjuk a pedagógiai és e-learning terület szakértői, érdeklődői számára! Észrevételeiket a kapcsolódó internetes fórumokon (pedagógiai, technológiai) tehetik meg.

Az SDT-dokumentáció egyes dokumentumait lásd lenn, a kapcsolódó cikkeknél.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten