euklides
(112)

 • AZ EUKLIDESZI SZERKESZTÉSSEL VALÓ MEGOLDHATÓSÁG A három ókori probléma szerkesztéssel való megoldásaiban kivétel nélkül mindegyikben szerepelt nemeuklideszi lépés: vagy „neuszisz” szerkesztés, vagy euklideszi módon nem szerkeszthető görbe. Korán ...
 • Eukleidész axiómarendszere Eukleidész (i.e. 300 körül) Időszámításunk előtt 300 körül Eukleidész munkássága új korszakot jelentett a matematika történetében. Több matematikai műve maradt fenn, azonban közülük egy, az Elemek című munkája magasan ...
 • Euklidesz
  Euklidesz arcképe
 • Euklideszi algoritmus bemutatása
 • Euklides szerkesztőprogram használatának bemutatása
 • Euklideszi algoritmus bemutatása
 • Euklides szerkesztőprogram használatának bemutatása
 • A 16-24. paragrafusokban Bolyai a paraszférán érvényes tételeket tárgyalja. Ezekből már világosan kitűnik, hogy az euklideszi geometriában a paraszféra sík, a hiperbolikus geometriában pedig görbe felület. A paraciklus ennek megfelelően az euklideszi ...
 • Euklidesz görög matematikus volt az első (i.e.325 körül), aki megfogalmazta, mit ért geometriai szerkesztésen.Ő azokat az eljárásokat tekintette szerkesztésnek, amelyek egy egyenes vonalzóval és egy körzővel véges számú lépésben elvégezhetők. Így lehet ...
 • A projektív geometria legnagyobb algol képviselője: Arthur Cayley (1821-1895). A projektív geometriának azt az ágát művelte, amely nem tisztán szintetikus, hanem analitikus módszereket is használ. Algebrai úton határozott meg egy projektív metrikát, ...
 • Az euklideszi szerkesztésről
  Euklideszi szerkesztésnek nevezünk minden olyan szerkesztést, ami egy darab egyélű vonalzóval és egy darab körzővel elvégezhető. Az elnevezés eredete az, hogy Euklidesz az Elemek című könyvében rögzítette az általa alkalmazhatónak tartott szerkesztési ...
  2002. november 5.
 • A Compton-szórás szívgörbéjének illusztrálása az Euklides segítségével
  ... módszereket felhasználó illusztrálásával; akár az Euklides program segítségével. Természetesen az így ...
  2004. november 29.
 • Hipocikloisok készítése
  ... hipociklois előállításának technikai lépéseit az EUKLIDES program szemléletét követve. Természetesen nem ... , mint a POA szög. Az EUKLIDES programban forgatásra a Transzformációk ikoncsoporton ... tükörképeként is. Megjegyezzük, hogy az EUKLIDES programban a tengelyes tükrözés tengelye ...
  2004. szeptember 5.
 • Ismét az EUKLIDES
  Az Euklides egy geometriai szerkesztő-rajzoló program, amely ... megkönnyíti, ha a szerkesztést az EUKLIDES programmal végezzük: az adott pontok ...
  2004. március 15.
 • Ruletták készítése
  ... , valamint azok szemléltetési lehetőségeit az Euklides program segítségével. Vizsgálódásaink a mozgási ... ciklois előállításának technikai lépéseit az Euklides program szemléletét követve. Természetesen nem ... OP sugarát szerkesztettük meg. Az Euklides beépített utasításként tartalmazza körív szerkesztését ...
  2004. június 23.
 • Számítógépes módszerek
  ... http://www.euklides.hu/ oldalról le kell tölteni a Euklides Olvasó programot (ingyenes hozzáférésű). Ennek futtatásához szükség van az Euklides ... megvásárolhatók. Mire használhatók a letöltött Euklides fájlok? Ha tanárként, tanítási órán ...
  2003. január 27.
 • Olvassuk az Elemeket!
  Rövid közvélemény-kutatásom alapján kétféle markáns vélemény él a görög matematikával kapcsolatban. Egyesek szerint amit a régi görögök tudtak, az érdektelen számunkra, a mai, igazi matematikához képest könnyű kis mese csupán, mások, leginkább azok ...
  2003. június 19.
 • A geometria Legoja
  Napjaink középiskolai geometria tananyagának jó részét megtalálhatjuk  Eukleidész Elemek című művében. A geometria gyakorlati hasznát senki nem vitatja, ezen túl azonban ókori görögök a geometria tanításának esztétikai fontosságot is tulajdonítottak. ...
  2014. július 8.
 • Dinamikus módszerek
  ... ! Végezzük el a feladat diszkusszióját! ( Euklides fájl) Adott két metsző helyzetű ... meg a feladat megoldhatóságának feltételeit! ( Euklides fájl) Szerkesszük meg az ABCD ... AB és CD oldalegyenesek hajlásszöge! ( Euklides fájl) Szerkesszük meg az ABCD ... meg a lehetséges megoldások számát! ( Euklides fájl)
  2004. május 27.
 • Matematikatörténet
  Az órán használt szemléltetőeszközök Dr. Szilassi Lajos programja a hiperbolikus geometria Poincare-féle körmodelljének szemléltetésére projektor. Bevezetésképpen Babits Mihály: Bolyai című versét hallgatták meg. (Egy lehetőség a matematika és ...
  2003. június 16.