Kategóriák

euklides
(74)

 • Az euklideszi szerkesztésről
  Euklideszi szerkesztésnek nevezünk minden olyan szerkesztést, ami egy darab egyélű vonalzóval és egy darab körzővel elvégezhető. Az elnevezés eredete az, hogy Euklidesz az Elemek című könyvében rögzítette az általa alkalmazhatónak tartott szerkesztési ...
  2002. november 5.
 • A Compton-szórás szívgörbéjének illusztrálása az Euklides segítségével
  ... módszereket felhasználó illusztrálásával; akár az Euklides program segítségével. Természetesen az így ...
  2004. november 29.
 • Hipocikloisok készítése
  ... hipociklois előállításának technikai lépéseit az EUKLIDES program szemléletét követve. Természetesen nem ... , mint a POA szög. Az EUKLIDES programban forgatásra a Transzformációk ikoncsoporton ... tükörképeként is. Megjegyezzük, hogy az EUKLIDES programban a tengelyes tükrözés tengelye ...
  2004. szeptember 5.
 • Ismét az EUKLIDES
  Az Euklides egy geometriai szerkesztő-rajzoló program, amely ... megkönnyíti, ha a szerkesztést az EUKLIDES programmal végezzük: az adott pontok ...
  2004. március 15.
 • Ruletták készítése
  ... , valamint azok szemléltetési lehetőségeit az Euklides program segítségével. Vizsgálódásaink a mozgási ... ciklois előállításának technikai lépéseit az Euklides program szemléletét követve. Természetesen nem ... OP sugarát szerkesztettük meg. Az Euklides beépített utasításként tartalmazza körív szerkesztését ...
  2004. június 23.
 • Számítógépes módszerek
  ... http://www.euklides.hu/ oldalról le kell tölteni a Euklides Olvasó programot (ingyenes hozzáférésű). Ennek futtatásához szükség van az Euklides ... megvásárolhatók. Mire használhatók a letöltött Euklides fájlok? Ha tanárként, tanítási órán ...
  2003. január 27.
 • Olvassuk az Elemeket!
  Rövid közvélemény-kutatásom alapján kétféle markáns vélemény él a görög matematikával kapcsolatban. Egyesek szerint amit a régi görögök tudtak, az érdektelen számunkra, a mai, igazi matematikához képest könnyű kis mese csupán, mások, leginkább azok ...
  2003. június 19.
 • A geometria Legoja
  Napjaink középiskolai geometria tananyagának jó részét megtalálhatjuk  Eukleidész Elemek című művében. A geometria gyakorlati hasznát senki nem vitatja, ezen túl azonban ókori görögök a geometria tanításának esztétikai fontosságot is tulajdonítottak. ...
  2014. július 8.
 • Dinamikus módszerek
  ... ! Végezzük el a feladat diszkusszióját! ( Euklides fájl) Adott két metsző helyzetű ... meg a feladat megoldhatóságának feltételeit! ( Euklides fájl) Szerkesszük meg az ABCD ... AB és CD oldalegyenesek hajlásszöge! ( Euklides fájl) Szerkesszük meg az ABCD ... meg a lehetséges megoldások számát! ( Euklides fájl)
  2004. május 27.
 • Matematikatörténet
  Az órán használt szemléltetőeszközök Dr. Szilassi Lajos programja a hiperbolikus geometria Poincare-féle körmodelljének szemléltetésére projektor. Bevezetésképpen Babits Mihály: Bolyai című versét hallgatták meg. (Egy lehetőség a matematika és ...
  2003. június 16.