augustus
(5)

 • A cumai Sibylla
  Az Aeneis avatta Vergiliust a római Homérosszá. Az olasz nemzet igazi eposza lett. Aeneast az isteni Julius Caesar és Augustus ősének, ezzel együtt Venus istennő leszármazottjának tartották. A Trójából Itáliába menekülő és ott új hazát szerző isteni sarj ...
  2014. október 7.
 • Nagy Sándor és az SDT
  Az isteni Augustus Alexandria elfoglalása után felhozatta a sírboltból és megszemlélte Nagy Sándor koporsóját és holttestét, majd aranykoszorút helyezett fejére, virággal borította el, úgy rótta le kegyeletét iránta. Az isteni Nagy Sándor mikor Ilionban ...
  2004. szeptember 8.
 • Az uralkodó is ember
  Törzsanyag Történelem A XII. században ritka jelenségnek számított a határozott elvekkel rendelkező, művelt és igényes királynő. Aquitániai Eleonóra autonóm személyiségként viselkedett, még szentföldi zarándoklaton is részt vett. cikkünk V. Károly ...
  2003. január 27.
 • Kooperatív irodalomóra
  Előkészületek Melyik az igazi Augustus? Ő? A tananyagnak az a célja, hogy a diákok csoportmunkában feldolgozzák Augustus korának irodalmi életét. Először csoportokat kell alkotni. A csoportok száma és létszáma az osztálylétszámtól függ, de 5-6 ...
  2007. december 27.
 • A Római Birodalom
  Az etruszkok azonban kiterjesztették rájuk a fennhatóságukat, ezért Róma hét királyából az utolsó három etruszk származású volt. Ebben az időszakban fejlődött Róma igazi városállammá, az etruszkoktól számos ismeretet és szokást sajátított el (politikai ...
  2008. augusztus 27.