euklides
(27)

 • Dinamikus módszerek
  A feladatokat igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy megoldásukkal rámutathassunk arra, miként használhatjuk az Euklides-t a szerkesztési feladatok elemzéséhez, hogyan kaphat fontos szerepet az interaktív diszkusszió, hogyan juthatunk el a speciális ...
  2004. május 27.
 • Dinamikus geometria
  Dinamikus geometriai módszerek alkalmazása a tengelyes tükrözés tanításában Ebben a feladatsorban a tengelyes tükrözés alkalmazásával megoldható feladatokat tűzünk ki. A feladatsor feladatai egymásra épülnek. A feladatokat dinamikus geometriai eszközökkel ...
  2003. március 8.
 • Közepek
  A fenti ábrán legyen az AB szakasz hossza a, a BC szakasz hossza b. Az AC átmárőjű kör középpontja O. Az O pontban az AB egyenesére emelt merőleges körrel való metszéspontja D. A B-ből a körhöz húzott érintő érintési pontja E. E-ből az AB egyenesére ...
  2003. április 9.
 • Geometriai feladatok 3.
  Javasolt évfolyamok: 8-9. évfolyam A feladat megoldása Toljuk el az ABCD négyszög CD oldalát a DA vektorral! Ha a C csúcs eltolt képét C' jelöli, akkor az AC'CD négyszög paralelogramma voltából adódik, hogy AC'=DC teljesül (ld. ábra). Ebből ...
  2004. május 14.
 • 4. feladat
  Javasolt évfolyamok: 8-9. évfolyam A feladat megoldása Ha a feladat feltételeinek megfelelő e egyenest önmagával párhuzamosan eltoljuk úgy, hogy az eltolt e' kép átmenjen az A ponton, akkor a B pontnak az e' egyenestől mért távolsága éppen az adott ...
  2004. május 14.
 • Dinamikus módszerek
  Dinamikus geometriai eszközök az eltolással kapcsolatos feladatokban Ezúttal is a dinamikus szemlélet formálására helyeztük a nagyobb hangsúlyt, ezért ismét olyan feladatokat mutatunk be, amelyeknél az interaktív diszkusszió fontos szerepet kaphat. ...
  2004. május 14.
 • Hipocikloisok készítése
  Hipocikloist úgy kapunk, hogy egy k1 kör mentén belülről csúszásmentesen végiggördítünk egy k2 kört, azaz bármely pillanatban a két kör érinti egymást, továbbá a k1 kör bármely két, P1 és P2 pontjára, valamint a mozgó k2 körön nekik megfelelő P1' és P1' ...
  2004. szeptember 5.
 • Párhuzamosok
  Ha visszagondolunk az elmúlt években az általános iskolások számára kiírt matekversenyekre, ténylegesen megszerkesztendő feladattal nemigen találkoztunk. Ugyanakkor tankönyveink és feladatgyűjteményeink jelentős részét teszik ki a különféle szerkesztések. ...
  2005. január 9.
 • 3. feladat
  Javasolt évfolyamok: 8-10. évfolyam. A feladat megoldása A feladat feltételeinek megfelelő P pont könnyen szerkeszthető a következő módszerrel. Jelöljünk ki egy d(e,e') távolságot, amely kisebb, mint d, majd szerkesszünk az e egyenestől ekkora ...
  2004. május 14.
 • Ismét az EUKLIDES
  Az Euklides egy geometriai szerkesztő-rajzoló program, amely sokszor megkönnyítheti a tanárok és a diákok munkáját. A SULINET oldalain eddig is többször találkozhatunk vele, a teljesség igénye nélkül néhány írás: Mértani helyes feladatok Tengelyes ...
  2004. március 15.