gyermekek
(23)

 • Csoport típus: Publikus
 • Gyermekek Háza
  "Mi volt ma az iskolában? - kérdezte elsős kisfiát a szülő. Képzeld el - mondta a kisfiú -, a lábunkkal kellett rajzolnunk. Nagyon mókás volt, egy kicsit ügyetlenkedtünk is. De van ott egy lány, aki gyönyörű képet rajzolt, ügyes volt. Megígérte, hogy ...
  2004. március 17.
 • Gyermekek Háza
  Lányi Marietta alapító és vezető szerint a módszertan lényege maga a szemlélet, melynek alapja a gyerekek különbözőségének elfogadása és tisztelete, az a tanári hozzáállás, mely szerint a pedagógus felelős azért, hogy önmagát ismerő és elfogadó, autonóm ...
  2016. április 26.
 • Inkluzív nevelés
  Ez a nevelési szemlélet nemcsak a sérültek, hanem a hátrányaik miatt szegregálódó rétegek együttnevelését is szorgalmazza a többségi gyermektársadalommal. A szerzők érveket sorakoztatnak fel az inkluzív szemlélet elterjedésének szükségessége mellett. ...
  2003. szeptember 6.
 • Új-Zélandi oktatás
  A '80-as évek óta az új-zélandi oktatásban számos jelentős reformot hajtottak végre. Az oktatási formák szervezése és megvalósítása hatalmas változásokon ment keresztül. E folyamat részeként a kisgyermekek oktatása is nagymértékben átalakult. Az ...
  2004. április 14.
 • Speciális nevelési igényű gyermekek
  A cseh alkotmány kimondja, hogy minden gyermeknek joga van az oktatáshoz, így az állam felelőssége, hogy minden gyermek számára megteremtse a fizikai és szellemi képességeinek megfelelő oktatási formát. A speciális nevelési igényű gyermekek oktatásának ...
  2004. május 12.
 • Gyermekek Világnapja
  A Vodafone számára is kiemelten fontos a gyermekek támogatása, így számos kezdeményezést indított világszerte, amelyek elsődleges célja a hátrányos helyzetű gyermekek oktatásának támogatása, az esélyegyenlőség biztosítása. Az UNESCO 2013. évi felmérése ...
  2016. szeptember 20.
 • Nekem vannak jogaim ...
  A biztonságod, a védelmed és a fejlődésed Jogosult vagy rá, hogy védjék az érdekeidet minden téged érintő döntésben, és hogy ne érjen hátrányos megkülönböztetés, például a származásod, a nézeteid, a hited vagy a nemed miatt. Jogod van az élethez, ...
  2016. május 13.
 • Nehezen elérhető gyerekek
  A autista gyermekek esetében például mindenképp fontos megemlíteni, hogy a számítógép annyiszor tud megismételni egy eseménysort, ahányszor a gyermek akarja, és sokszor éppen ez az, amire egy autista gyermek igényel és élvez. A számítógép színeket, ...
  2004. június 22.
 • Sajátos nevelési igény
  A sajátos nevelési igényekkel kapcsolatos európai politika Mi jellemzi ma Európában a sajátos nevelési igényekkel kapcsolatos politikát? (...) Mindenekelőtt négy alapvető jellemzőt szeretnék előrebocsátani. Az első az, hogy ezen a területen az Európai ...
  2004. március 9.
 • Az integráció szükséges feltételei
  „A pedagógiai munka egyik legnehezebb, a pedagógus elé a legnagyobb kihívásokat állító feladata a sajátos nevelési igényű vagy sérült gyermekek oktatása. Manapság – az integrált oktatás szükségszerű és régen várt térnyerésével párhuzamosan – egyre ...
  2016. március 30.