paralelogramma
(2)

  • 4. feladat
    A feladat megoldása A speciális tulajdonságú beírt négyszögek vizsgálatát elvégezhetjük például azáltal, hogy egy beírt négyszöget megszerkesztünk (négy bázispont vetítésével egy-egy oldalra), majd a bázispontok mozgatása mellett vizsgáljuk az ábrát. Ezt ...
    2004. március 21.
  • Geometriai feladatok 3.
    Javasolt évfolyamok: 8-9. évfolyam A feladat megoldása Toljuk el az ABCD négyszög CD oldalát a DA vektorral! Ha a C csúcs eltolt képét C' jelöli, akkor az AC'CD négyszög paralelogramma voltából adódik, hogy AC'=DC teljesül (ld. ábra). Ebből ...
    2004. május 14.