"A támogató Unió"- avagy mire, miből és hogyan
2007/10/17 08:00
1530 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Uniós tagságunknak köszönhetően ma már nem létezik olyan szegmense a gazdaságnak, oktatásnak, kutatásnak, amelyre ne lehetne valamilyen uniós forrásból támogatást szerezni. Sokan azonban mégsem tudják, mire, hova és milyen feltételek mellett lehet pályázatokat benyújtani.

Az európai uniós pályázati források és támogatások négy csoportra bonthatók, így külön kategóriaként említhetők:

  • a Közösségi Programok
  • a Mezőgazdasági támogatások
  • a Közbeszerzések
  • a Strukturális Alapok (Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap) és a Kohéziós Alap.

Ha számba vesszük ezeket a forrásokat, akkor rögtön láthatóvá válik, hogy hazánk és annak állampolgárai, szervezetei mely területeken pályázhatnak az uniós támogatásokra. A Közösségi Program alatt az Unió bizottsága azon elveket, és az ehhez kapcsolódó intézkedési csomagokat érti, amelyek a tagállamok közötti együttműködés megerősítését szolgálják a közösségi politikához kapcsolódó területeken, s ezeket több éves ciklusokhoz köti. Ezeknek a közösségi programoknak a finanszírozás az általános költségvetésből történik, a pályázók tehát közvetlenül Brüsszellel tartják a kapcsolatot. Az itt benyújtott pályázatokat angol nyelven bírálják, de az unió tagállamainak bármely nyelvén be lehet nyújtani azokat, vagyis a Bizottság a saját költségén fordítatja le angolra a pályázati anyagokat. A Közösségi Program alatt olyan területekkel találkozhatunk, mint:

  • Kutatási és Fejlesztési Keretprogram (információk magyarul a Tempus Közalapítvány honlapján találhatók)
  • Versenyképesség és Innovációs Keretprogram
  • Kultúra Program
  • Közegészségügyi Keretprogram

S még sorolhatnánk, amiből jól látszik, hogy az uniós politikák mindegyikéhez kapcsolható valamilyen Közösségi Program.

A 2007-2013-ig a tartó időszak legnagyobb összeget felölelő Közösségi Programja az EU 7, vagyis a Kutatási és Fejlesztési Keretprogram, amelyre az Unió mintegy 50,5 milliárd eurót szánt. Ennek célja, hogy a ciklus végére létrejöjjön az Európai Kutatási Térség, melynek köszönhetően 2010-re az Unióval, mint a legdinamikusabban működő K+F térségével számolhassanak majd a világban. A programok során, így ennek a programnak a kapcsán is létrehoztak egy információgyűjtő és segítő irodát, amely jelen esetben a Tempus Közalapítvány, tehát a programról bővebb adatokat a www.tpf.hu honlapon lehet beszerezni.

Mindezek mellett jelentős szeletet képvisel még a Közösségi Programból a Kultúra Program, amely magába foglalja az „ egész életen át tartó tanulás” programját, valamint itt kell és érdemes még megemlíteni a Fiatalok lendületben elnevezésű programot, amelynek a célja a nem formális nevelési lehetőségekre nyújtandó támogatás.

A Media Programra 2007 és 2013 között összesen 755 millió euró jut, ennek felhasználhatósági szempontjai: az audiovizuális ipar fejlesztése, valamint a filmszínházak és televíziós műsorok terjesztéses és azok promóciójának támogatása. Érdekességként említésre méltó még a testvérvárosi kapcsolatok ápolását segítő programok támogatása, valamint a Pericles nevű program, amely az euró hamisítások megelőzésére, és ezen a téren az európai és nemzetközi szintű együttműködések kialakítására szán nem kevés eurót. Ne veszítsük szem elől tehát, hogy a Közösségi Programoknak az a célja, hogy megismertessék az Unió állampolgáraival a közösségi politika célkitűzéseit, s hogy minden polgár számára érthetőek legyenek a közösséget érintő, és arra vonatkozó támogatási-újraelosztási mechanizmusai.